in Blockchain, được tài trợ

Doanh nhân đa triệu phú người Đức, Marvin Steinberg, tiếp quản STO Sector

Khi còn nhỏ, Marvin Steinberg, một vận động viên Ping Pong thành công đã bị một chấn thương nặng chấm dứt sự nghiệp thể thao đầy hứa hẹn của mình. Nhưng đó không phải là dấu chấm hết cho thành…

Continue reading