in تجارت

پشتیبانی و مقاومت در معاملات

به نظر می رسد همه چیز در معاملات پیچیده است و با نمودار همراه است ، درست است؟ این معامله گران چیزی مانند حمایت ، مقاومت یا حتی کوتاه می گویند. همه ی اینها چه معنایی میدهد؟ Changelly قبلاً اصول…

Continue reading