in بلاکچین

تولید محصول چیست؟

عملکرد محصول مفهوم دیگری از دنیای فیزیکی است که می تواند در صنعت رمزنگاری استفاده شود. ما در حال حاضر معدن کاران و مزارع استخراج معادن داریم. چرا ما هم نمی توانیم کشاورز شویم؟ بخش DeFi (امور مالی غیرمتمرکز) یک…

Continue reading