in تجزیه و تحلیل بازار

Bitcoin چقدر ارزش دارد و Bitcoin در اقتصاد جهانی چه ارزشی دارد؟

با ظهور مفهوم آن در سال 2009 ، بیت کوین قول داده شد که اقتصاد جهان را مختل کند. اگرچه خیلی جایگزین ارزهای فیات نشده است ، اما نمی توان نقش آن را در سیستم مالی جهانی بیش از حد…

Continue reading