in Phong nghỉ

Tương lai của Bitcoin và tiền điện tử SOLVE – Phỏng vấn với Giám đốc điều hành của Solve Care

Gần đây, một nền tảng trao đổi tiền điện tử tức thì Changelly đã liệt kê SOLVE, một mã thông báo do công ty công nghệ blockchain chăm sóc sức khỏe toàn cầu Solve.Care phát hành. Solve.Care được tạo ra…

Continue reading