Category

Dự đoán giá

in Dự đoán giá

Dự báo giá tháng 8

Trở lại năm 2014, Jack Peterson và Joe Krug quyết định tạo ra một nền tảng cá cược tương tự dựa trên blockchain. Họ chắc chắn rằng một hệ thống cá cược dựa trên blockchain sẽ có lợi hơn cho…

Continue reading