in ارز رمزنگاری شده

راهنمای اصطلاحات Cryptocurrency & Blockchain – تعاریف ، کلمات اختصاری و عامیانه

هر صنعت اصطلاحات ، تعاریف و کلمات اختصاری منحصر به فرد خود را دارد که فقط کسانی که در صنعت هستند واقعاً آن را درک می کنند. با این حال ، برای افراد خارج از کشور ، پیروی از کلمات…

Continue reading