Category

پرونده رمزنگاری

in پرونده رمزنگاری

مقایسه ارائه اولیه ارز اولیه ، سکه اولیه و امنیت (ICO vs IEO vs STO)

عرضه اولیه سکه: طغیان از نشانه های جدید پیشنهادات اولیه سکه یا ICO ، در سال 2017 بازار ارزهای رمزنگاری شده را تحت سیطره خود درآورد. هزاران پروژه ایده های خود را ارائه دادند و توکن صادر کردند تا قطعه…

Continue reading