in ICO ها

لرزش های خوب: Viberate ICO آینده ای روشن را نشان می دهد [مرور]

صنعت موسیقی از زمان ظهور عصر ضبط تاکنون یکی از متمرکزترین بخشهای تجاری باقی مانده است. گروههای موسیقی نسبت به سالنها یا نمایندگان بسیار بیشتر است و نوازندگان با استعدادی که از منابع مالی مناسبی برای بازاریابی مناسب خود برخوردار…

Continue reading
in ICO ها

قرار دادن تاریخ جهان در بلاکچین

رمزنگاری بسیاری از موارد استفاده برای فناوری بلاکچین را کشف کرده است ، برخی از آنها جدید و اساسی هستند. چه پروژه ای شایسته تر از این است که تاریخ جهان برای نسل های آینده از بین نرود؟ اینجاست که…

Continue reading