Dự đoán và phân tích giá XRP:

XRPBiểu đồ hàng tuần của XRP

Nhìn vào biểu đồ hàng tuần cho XRP cho thấy giá đang ở rất gần vùng hỗ trợ chính ở mức $ 0,30.

Giá đang giao dịch dưới đường trung bình động 7 và 21.

Giá đã cố gắng phá vỡ ngưỡng kháng cự được cung cấp bởi MA 7 kỳ trong tuần cuối cùng của năm 2019 nhưng ngay lập tức bị đẩy lùi dẫn đến hình thành nến Doji (mũi tên màu vàng).

Hầu như không có chuyển động nào trong MACD trong 8 tuần.

Hiện giá đang giao dịch ở mức $ 0,31.

Nếu vùng hỗ trợ $ 0,3 không hỗ trợ giá, vùng tiếp theo sẽ được tìm thấy ở mức $ 0,16- $ 0,18.

Biểu đồ XRPBiểu đồ 2 giờ XRP

Xem qua biểu đồ 2 giờ cho XRP cung cấp thêm thông tin về nơi giá có thể hướng đến.

Chúng ta có thể thấy rằng giá đã cố gắng phá vỡ mức 0,325 đô la nhiều lần nhưng lần nào cũng bị đẩy lùi.

Tuy nhiên, giá đang tạo ra sự phân kỳ tăng đáng kể trong cả RSI và MACD.

Dự đoán giá: Tôi tin rằng trong tuần tới XRP sẽ phá vỡ ngưỡng kháng cự $ 0,325 và hướng tới $ 0,34

Dự đoán và phân tích giá Stellar (XLM):

XLMBiểu đồ lôgarit hàng tuần của Stellar (XLM)

Nhìn vào biểu đồ hàng tuần cho Stellar ở dạng logarit cho thấy rằng giá hiện đang giao dịch ở mức 0,1 đô la, tìm thấy hỗ trợ tại đường trung bình động 200 kỳ.

Giá đang ở rất gần vùng hỗ trợ $ 0,7 được hình thành bởi mức cao nhất của năm 2017.

Giá hiện đang giao dịch dưới đường trung bình động 7, 21 và 50 kỳ và đám mây Ichimoku.

MACD đang giảm nhưng mất sức mạnh và dường như có khả năng tạo ra một dấu hiệu tăng giá.

Biểu đồ XLMBiểu đồ 4 giờ của Stellar (XLM)

Nhìn vào biểu đồ 4 giờ cho Stellar cung cấp thêm thông tin về nơi giá có thể hướng đến.

Chúng ta có thể thấy rằng sau một thời gian dài phát triển sự phân kỳ tăng giá, giá đã thoát ra khỏi một nêm giảm dần và một mức thoái lui nhỏ xảy ra sau đó.

Dự đoán giá: Tôi tin rằng trong tuần tới, giá sẽ hướng tới ngưỡng kháng cự $ 0,11, sau khi có thể xác nhận đường kháng cự.

Dự đoán và phân tích giá Tron (TRX):

TRXBiểu đồ hàng tuần của Tron (TRX)

Nhìn vào biểu đồ hàng tuần cho TRX cho thấy giá đã vượt qua đường trung bình động 7 kỳ và hiện đang hướng đến vùng kháng cự $ 0,033 trùng với đường MA 21 kỳ.

Hơn nữa, MACD đang đi lên với sức mạnh và gần như chuyển sang tích cực.

Biểu đồ TRXBiểu đồ 6 giờ Tron (TRX)

Nhìn vào biểu đồ 6 giờ cho TRX cho thấy giá đang tăng trong khi đi theo đường hỗ trợ ổn định.

Không có sự phân kỳ giảm giá trong RSI và MACD, và cả hai đều đang tăng.

Dự đoán giá: Với thông tin này, tôi tin rằng trong tuần tới giá sẽ hướng đến mức kháng cự $ 0,32 sau khi có thể quay trở lại đường hỗ trợ.

Dự đoán và phân tích giá của Cardano (ADA):

ADABiểu đồ 3 ngày của Cardano (ADA)

Nhìn vào biểu đồ 3 ngày cho ADA cho thấy giá vừa vượt qua MA 7 kỳ và đang giao dịch ở mức $ 0,043.

Giá vẫn nằm dưới MA chu kỳ 21.50.200 và Đám mây Ichimoku.

MACD đang đi lên nhưng chưa tích cực và có vẻ như nó đang mất dần sức mạnh.

Biểu đồ ADABiểu đồ 4 giờ của Cardano (ADA)

Nhìn vào biểu đồ 4 giờ cho ADA cho thấy rằng sau khi giảm từ 0,54 đô la, giá đã không thể phá vỡ mức 0,5 fib và giảm trở lại đường hỗ trợ.

Không có sự phân kỳ tăng hoặc giảm đang phát triển.

Dự đoán giá: Tôi tin rằng trong tuần tới, giá sẽ phá vỡ khỏi đường hỗ trợ và hướng đến vùng hỗ trợ ở mức $ 0,32- $ 0,34

Dự đoán và phân tích giá IOTA:

IOTABiểu đồ hàng ngày của IOTA

Nhìn vào biểu đồ hàng ngày của IOTA cho thấy rằng sau một thời gian phân kỳ tăng liên tục, giá đã cố gắng thoát ra khỏi ngưỡng kháng cự do Đám mây Ichimoku cung cấp và MA 50 kỳ ở mức 0,4 đô la nhưng đã nhanh chóng quay trở lại..

MACD đang đi ngang và gần như đã sẵn sàng để tạo ra một dấu hiệu tăng giá.

Dự báo đám mây vào tháng 2 là tích cực. Giá hiện đang giao dịch ở mức $ 0,29

Biểu đồ IOTABiểu đồ 4 giờ của IOTA

Nhìn vào biểu đồ 4 giờ cho IOTA cho thấy giá đang ở vùng hỗ trợ nhỏ là $ 0,27- $ 0,29.

Có sự phân kỳ tăng đáng kể đang phát triển trong RSI và MACD.

Dự đoán giá: Tôi tin rằng trong tuần tới, giá sẽ vượt ra khỏi đường kháng cự màu đỏ và hướng tới mức kháng cự fib lần lượt là $ 0,33 và $ 0,358.

Dự đoán rủi ro lớn nhất:

Sau khi phân tích kỹ lưỡng các biểu đồ giá, tôi tin rằng hai mã tăng giá lớn nhất trong tuần này sẽ là TRX và IOTA.