Category

Phỏng vấn, Tin tức

in Phỏng vấn, Tin tức

Phỏng vấn Caspian: COO David Wills giải thích Mục tiêu của Caspian là Phục vụ cho các Khách hàng tổ chức đang tìm cách đầu tư vào tiền điện tử trong các tập chưa từng thấy trước đây (Độc quyền)

Caspian, giải pháp quản lý tài sản hoàn chỉnh, gần đây đã hoàn thành sớm đợt bán mã thông báo trị giá 19,5 triệu đô la. Họ đang hướng tới mục tiêu trở thành người dẫn đầu trong việc tạo điều…

Continue reading