in Tiền điện tử

Hướng dẫn thuật ngữ về tiền điện tử & chuỗi khối – Định nghĩa, từ viết tắt & tiếng lóng

Mỗi ngành đều có những thuật ngữ, định nghĩa và từ viết tắt riêng mà chỉ những người trong ngành mới thực sự hiểu được. Tuy nhiên, đối với những người ở bên ngoài, việc tuân theo tất cả các…

Continue reading