3 chức năng cơ bản của Quân đội nhân dân Việt Nam thể hiện vấn đề gì trọng quá trình xây dựng quân đội?

Chức năng cơ bản của Quân đội nhân dân Việt Nam thể hiện vấn đề gì

Thực hiện chức năng cơ bản là sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ và các quyền lợi quốc gia của đất nước, Quân đội nhân dân Việt Nam được tổ chức theo hướng tinh gọn, được trang bị các loại vũ khí, khí tài hiện đại cần thiết, thực hiện huấn luyện thường xuyên, sẵn …

Chức năng Quân đội nhân dân Việt Nam là gì

(Bqp.vn) – Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã xác định: Quân đội nhân dân Việt Nam là quân đội cách mạng, “đội quân chiến đấu, đội quân công tác và sản xuất” [1]. Chức năng cơ bản của Quân đội nhân dân Việt Nam được khẳng định và phát huy trong suốt quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành.
Bản lưu

Phương hướng xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam hiện nay là gì

(Bqp.vn) – Việt Nam chủ trương xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, một số lực lượng tiến thẳng lên hiện đại; từng bước hình thành Quân chủng Lục quân; đáp ứng nhiệm vụ phòng thủ, bảo vệ Tổ quốc, đối phó với chiến tranh công nghệ cao.

Vai trò của quân đội là gì

Quân đội là lực lượng chính trị tin cậy, trung thành, công cụ sắc bén của Đảng, Nhà nước và nhân dân, là lực lượng nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, có vai trò quan trọng trong xây dựng hệ thống chính trị nói chung, hệ thống chính trị ở cơ sở nói riêng ngày càng vững mạnh.

Lực lượng Bộ đội Biên phòng trọng tổ chức có chức năng gì

– Bộ đội Biên phòng là lực lượng vũ trang nhân dân, thành phần của Quân đội nhân dân Việt Nam, là lực lượng nòng cốt, chuyên trách quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia, khu vực biên giới.

Chức trách của quân nhân phải thực hiện như thế nào

+ Quân nhân chuyên nghiệp phải thực hiện nghĩa vụ chiến đấu, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; bảo vệ Nhân dân, Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa, thực hiện nghĩa vụ quốc tế, chấp hành điều lệnh, điều lệ của Quân đội nhân dân, các nghĩa vụ khác của …

Tinh nhuệ có nghĩa là gì

Tính từ (Quân đội) Được huấn luyện kĩ, trang bị đầy đủ và có sức chiến đấu cao.

Bản chất của kỷ luật trọng quân đội là gì

Bản chất kỷ luật của quân đội ta mang bản chất kỷ luật của Đảng, là kỷ luật “tự giác, nghiêm minh”.

Ngày truyền thống của Bộ đội Biên phòng Ngày biên phòng toàn dân là ngày nào dưới đây

Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 64 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng (03/3/1959 – 03/3/2023) và 34 năm Ngày Biên phòng toàn dân (03/3/1989 – 03/3/2023) Trải qua 64 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng Bộ đội Biên phòng (BĐBP) luôn được Đảng, Nhà nước và Nhân dân tin yêu.

Đâu là chính sách của Nhà nước về biên phòng

1. Thực hiện chính sách độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ; xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, ổn định lâu dài với các nước có chung đường biên giới; mở rộng hợp tác quốc tế, đối ngoại quốc phòng, an ninh, đối ngoại biên phòng và đối ngoại nhân dân.

Quân nhân dự bị là gì

Quân nhân dự bị là một phần của lực lượng dự bị động viên, mà việc lựa chọn, huấn luyện, sắp xếp vào các đơn vi dự bị động viên là hoạt động quan trọng trong công tác xây dựng lực lượng dự bị động viên được điều chỉnh bởi Luật Lực lượng dự bị động viên năm 2019. Cơ sở pháp lý: Luật Lực lượng dự bị động viên năm 2019.

Quân nhân trọng quân đội gồm những ai

Theo từ điển Tiếng Việt thì quân nhân là một danh từ, chỉ những người phục vụ trong quân đội, gồm sĩ quan, hạ sĩ quan, binh sĩ và quân nhân chuyên nghiệp. Quân nhân đang làm việc tại các đơn vị trong quân đội thì được gọi là những người đang phục vụ tại ngũ.

Việt Nam có bao nhiêu linh đặc công

Binh chủng Đặc công, Quân đội nhân dân Việt Nam

Binh chủng Đặc công
Nhiệm vụ Binh chủng đặc nhiệm
Quy mô 10.000 người
Bộ phận của Bộ Quốc phòng
Bộ chỉ huy Thanh Trì, Hà Nội

Hiện đại có nghĩa là gì

Hầu hết các cuốn từ điển ở trong và ngoài nước đều định nghĩa "hiện đại" là một thuộc tính của các hiện tượng, sự vật thuộc thời hiện tại hoặc đương đại. Ngoài nghĩa chung này, hiện đại còn được dùng để chỉ một giai đoạn lịch sử cụ thể.

Tính kỷ luật nghiêm minh là gì

Đảng viên ở bất cứ cương vị, lĩnh vực công tác nào, nếu vi phạm kỷ luật của Đảng đều phải được xem xét, xử lý kỷ luật nghiêm minh". Có nghĩa là mọi cán bộ, đảng viên đều bình đẳng trước kỷ luật Đảng; không có bất kỳ lực lượng, thành phần, cá nhân ngoại lệ, đứng ngoài, đứng trên kỷ luật Đảng.

Như thế nào là kỷ luật quân đội

Kỷ luật là hệ thống những nguyên tắc, quy định, được cụ thể hóa thành điều lệnh, điều lệ của quân đội, hoạt động theo khuôn khổ của Nhà nước và đảm bảo cho các hoạt động của quân đội được thực hiện một cách thống nhất và có hiệu quả.

Ngày biên phòng toàn dân là ngày bao nhiêu

Sự ra đời của ngày Biên phòng toàn dân

Ngày 17/6/2003, tại Kỳ họp thứ 3, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI đã thông qua Luật Biên giới Quốc gia, trong đó xác định lấy ngày 03/3 hằng năm là Ngày Biên phòng toàn dân.

Nền biên phòng toàn dân là gì

Nền biên phòng toàn dân là sức mạnh biên phòng của đất nước, được xây dựng trên nền tảng chính trị, tinh thần và các nguồn lực với phương châm toàn dân, toàn diện, độc lập, tự chủ, tự cường.”

Vành đai biên giới được quy định như thế nào

Vành đai biên giới là phần lãnh thổ từ đường biên giới quốc gia trở vào, được thiết lập nhằm quản lý, kiểm soát các hoạt động của người, phương tiện trong vành đai biên giới; duy trì an ninh, trật tự và phòng, chống các hành vi vi phạm pháp luật; nơi hẹp nhất 100 m, nơi rộng nhất không quá 1.000 m, trường hợp đặc biệt …

Lực lượng dân quân tự vệ có nhiệm vụ gì

– Phòng, chống, khắc phục hậu quả thảm họa, sự cố, thiên tai, dịch bệnh, cháy, nổ; tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ; bảo vệ rừng, bảo vệ môi trường và nhiệm vụ phòng thủ dân sự khác theo quy định của pháp luật.

Đăng ký ngạch dự bị là gì

Đăng kí quân dự bị là gì Đăng kí quân dự bị là Việc quân nhân bao gồm sĩ quan, hạ sĩ quan và binh sĩ hết hạn phục vụ tại ngũ, khi trở về nơi cư trú thường xuyên của mình, trong thời hạn do luật định phải đến cơ quan quân sự địa phương để đăng kí và tiếp tục làm nghĩa vụ quân sự ở ngạch dự bị.

4 sao 1 gạch là cặp gì trọng quân đội

Quân hàm cấp tá có 2 vạch thẳng và 4 sao ở cấp đại được gọi là Đại tá.

1 sư đoàn bộ binh bao nhiêu người

Sư đoàn (tiếng Anh:division) là một đơn vị quân đội, thường bao gồm từ 10.000 đến 25.000 binh sĩ, có quy mô tương đối lớn trong quân đội, nhỏ hơn quân đoàn, lớn hơn trung đoàn. Sư đoàn thường có khoảng mười ngàn đến hai mươi ngàn lính.

Binh chủng Thông tin liên lạc làm nhiệm vụ gì

(Bqp.vn) – Binh chủng Thông tin Liên lạc (TTLL) là một binh chủng chuyên môn của Quân đội nhân dân Việt Nam, có chức năng tham mưu, đề xuất với Quân uỷ Trung ương, Bộ Quốc phòng lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác thông tin quân sự, ban hành các văn bản quy phạm pháp luật quản lý Nhà nước đối với hệ thống thông tin …

Nền văn minh hiện đại là gì

Văn minh hiện đại, một chủ đề trong khoa học xã hội và nhân văn, vừa là thời kỳ lịch sử (thời hiện đại) vừa là tập hợp của các chuẩn mực, thái độ và thực tiễn văn hóa xã hội đặc biệt nảy sinh sau thời Phục hưng – trong"Thời đại của lý trí"của tư tưởng thế kỷ 17 và"Khai sáng"thế kỷ 18.