Co chápeme pod pojmem Seznam tabulka v Excelu?

Jak srovnat v Excelu podle abecedy

Klikněte kamkoli do tabulky a pak přesuňte ukazatel na písmeno nad sloupcem, podle kterého chcete sloupec seřadit. Klikněte na šipku, která se zobrazí u písmena sloupce, a pak vyberte některou volbu řazení: Seřadit vzestupně: Seřadí data v abecedním pořadí (od A do Z) nebo od nejnižší po nejvyšší číselnou hodnotu.

Jak pojmenovat tabulku Excel

Přejmenování tabulky aplikace ExcelKlikněte na tabulku.Přejděte na Nástroje tabulky >Vlastnosti > >Název tabulky. Na Macu přejděte na kartu Tabulka > Název tabulky.Zvýrazněte název tabulky a zadejte nový název.

Jak pojmenovat tabulku

Vyberte objekt (tabulku, rovnici, obrázek nebo jiný objekt), ke kterému chcete přidat titulek. Na kartě Reference klikněte ve skupině Titulky na tlačítko Vložit titulek. V dialogovém okně Titulky klikněte na Automatické vložení a zaškrtněte políčka u položek, ke kterým má Word automaticky přidávat titulky.

Jak funguje kontingenční tabulka

Řádky kontingenční tabulky odpovídají možným hodnotám prvního znaku, sloupce pak možným hodnotám druhého znaku. V příslušné buňce kontingenční tabulky je pak zařazen počet případů, kdy zároveň měl první znak hodnotu odpovídající příslušnému řádku a druhý znak hodnotu odpovídající příslušnému sloupci.

Jak se dělají kontingenční tabulky

Vytvoření kontingenční tabulky v Excelu pro WindowsVyberte buňky, ze kterých chcete vytvořit kontingenční tabulku.Vyberte Vložení > Kontingenční tabulka.Tím se vytvoří kontingenční tabulka založená na existující tabulce nebo oblasti.Zvolte, kam chcete sestavu kontingenční tabulky umístit.Klikněte na OK.

Jak udělat podmíněné formátování

Použití podmíněného formátování na základě textu v buňkách

Klikněte na DOMŮ > podmíněné formátování a > zvýraznit pravidla buněk > text, který obsahuje. V levé části okna Text, který obsahuje zadejte text, který chcete zvýraznit. Vyberte barevný formát textu a klikněte na OK.

Jak přejmenovat buňky v Excelu

Pojmenování buňkyVýběr buňky.Do pole Název zadejte název.Stiskněte Enter.

Jak aktualizovat seznam tabulek

8) Aktualizace seznamu tabulek

Je potřeba přejít ke konkrétnímu titulku tabulky (můžete podržet na klávesnici CTRL a kliknout na konkrétní položku v seznamu, abyste se dostali přímo na daný titulek). Titulek u tabulky upravte a zpět přejděte k seznamu tabulek. Použijte pravé tlačítko myši a zvolte Aktualizovat pole.

Jak se generuje seznam tabulek

K jeho generování se používá software typu Microsoft Word, Apache OpenOffice, LibreOffice apod. Pro profesionální zpracování dokumentu může být použit např. LaTeX.

Jak správně citovat tabulku

Pokud své obrázky, grafy nebo tabulky zveřejňujete poprvé, není nutné citovat, ale v popisu uvedete, že jste obrázek zhotovili sami (např. foto autor). V jiných případech je nutno tabulku řádně ocitovat. U tabulek a grafů se zohledňuje, zda jsou sestaveny na základě vlastních dat nebo jsou použita data z jiného zdroje.

Co je to pivot tabulka

Pivot tabulka se používá na sečtení, setřízení, reorganizování, seskupení, spočítání, nebo třeba zprůměrování údajů zapsaných v nějaké tabulce (například v Microsoft Excelu, Google Sheets, databázi, apod.). Umožňuje nám změnit řádky na sloupce a sloupce na řádky.

Jak zobrazit kontingenční tabulku

Pokud potřebujete zobrazit seznam polí kontingenční tabulky, klikněte na kartě Analýza nebo Možnosti ve skupině Zobrazit na Seznam polí.

Jak spojit dvě tabulky v Excelu

Vyberte zavřít & načíst tabulku , abyste se vrátili do listu, a přejmenováním karty listu na "kategorie pq". Vyberte list data prodeje , otevřete Power Query a pak vyberte domů > Sloučit > slučovací dotazy > Sloučit jako nové.

Co je podmíněné formátování Excel

Podmíněné formátování dokáže ve vašich datech pomoct zvýraznit opakování a tendence. Pokud ho chcete používat, vytvoříte pravidla, která určují formát buněk na základě jejich hodnot. Například následující měsíční údaje o teplotách s barvami buněk vázanými na hodnoty buněk.

Jak zadat podmínku v Excelu

Vzorec s podmínkou se zapisuje v následujícím tvaru:=KDYŽ(adresa buňky + zadání podmínky; pokud je podmínka pravdivá, provede se první výpočet; pokud podmínka pravdivá není, tak se provede druhý výpočet)=A(první podmínka co musí být splněna ; druhá podmínka co musí být splněna ; …)

Jak přejmenovat sloupce v Excelu

Vyberte sloupec a potom vyberte Transformovat> Přejmenovat.

Jak hromadné přejmenovat listy v Excelu

Normálně k přejmenování listů v aplikaci Excel můžeme rychle dvakrát kliknout na kartu listu nebo kliknout pravým tlačítkem na kartu listu a zvolit příkaz Přejmenovat pro přejmenování listů.

Jak se dělá Seznam grafů

4) Vložení seznamu grafů

Často tedy v závěru práce umístěte kurzor tam, kam chcete seznam vygenerovat. Následně na horní liště vyberte kartu Reference a tlačítko pro Vložení seznamu obrázků. Byť se zdá název tlačítka trochu zavádějící, generují se pomocí něho různé seznamy, tedy i požadovaný seznam grafů.

Jak vytvořit seznam obrázků

Obrázky, obrázky nebo tabulky můžete v dokumentu Word vytvořit tabulku obrázků, podobně jako obsah. Nejdřív přidejte titulky k obrázkům a potom použijte příkaz Vložit tabulku obrázků na kartě Reference. Word pak vyhledá v dokumentu titulky a automaticky přidá seznam obrázků seřazený podle čísla stránky.

Jak napsat zdroj tabulky

Jak ocitovat informační zdroje, které jsem použil/a při tvorbě vlastní tabulky nebo grafu Záleží vždy na pokynech pro vypracování práce dané fakulty/katedry. Obecně se postupuje tak, že pod tabulkou/grafem se napíše Zdroj: a vypíší se odkazy/zkrácené citace použitých zdrojů (dle vybrané metody odkazování).

Jak popsat tabulky a grafy v bakalářské práci

Některé práce shrnují obrázky a grafy do jednoho seznamu, což by ale být nemělo. Mnohem lepší je použít zvlášť titulek pro grafy a zvlášť pro obrázky. Následně se pak dá vygenerovat seznam obrázků a seznam grafů zvlášť. Základem pro vygenerování celého seznamu grafů je vytvoření titulků k jednotlivým grafům.

Jak vytvořit kontingenční tabulku v Excelu

Vytvoření kontingenční tabulky v Excelu pro WindowsVyberte buňky, ze kterých chcete vytvořit kontingenční tabulku.Vyberte Vložení > Kontingenční tabulka.Tím se vytvoří kontingenční tabulka založená na existující tabulce nebo oblasti.Zvolte, kam chcete sestavu kontingenční tabulky umístit.Klikněte na OK.

Jak vytvořit graf z kontingenční tabulky

Vytvoření grafu z kontingenční tabulkaVyberte buňku v tabulce.Vyberte kontingenční tabulka Nástroje > Analyzovat > PivotChart.Vyberte graf.Vyberte OK.

Jak z kontingenční tabulky udělat normální tabulku

Pokud do zdroje dat kontingenční tabulky přidáte nová data, musí se aktualizovat všechny kontingenční tabulky, pro které se tento zdroj dat používá. Pokud chcete aktualizovat jen jednu kontingenční tabulku, můžete kliknout pravým tlačítkem kamkoli v oblasti kontingenční tabulky a vybrat Obnovit.

Jak otevřít nastavení kontingenční tabulky

Začněte tak, že přejdete na Soubor > Možnosti > Data. Klikněte na tlačítko Upravit výchozí rozložení. Import rozložení – Vyberte buňku v existující kontingenční tabulce a klikněte na tlačítko Importovat.