Co je původ slova?

Kde zjistit původ slova

Etymologie je obor lingvistiky zkoumající původ a vývoj slov. Tyto informace jsou sdruženy mj. v etymologických slovnících. Pokud v daném jazyce existují historické (psané) texty, pak jsou využívány k získání povědomí o tom, jak byla slova dříve používána a kdy se v dotyčném jazyce objevila.

Jak poznat etymologický základ slova

Etymologické slovníky tuto informaci obsahují, je však nutno hledat nikoliv pod písmenem D, ale P, jímž začíná základ slov (do- je předpona). U Rejzka ji tak nalezneme pod -pravit, u Kopečného a Holuba pod praviti a u Machka pod přídavným jménem pravý, od něhož bylo (-)pravit odvozeno.
Archiv

Co je to Chálka

Matyho, tedy patřící Matymu, je jasné. Chálka v brněnském hantecu znamená jídlo. Slovo pochází původně z polského chalka, což je zase z hebrejského slova challah – označení pro speciální chléb pečený na slavnosti.

Co je to Felit

Felit – univerzální slovo, které se hodí pro všechny situace – nejčastěji však posedět s přáteli, popít, něco pořešit, odpočívat.

Jaký je původ slova chřipka

Původ slova chřipka je od „chřípět“, což znamenalo sípat či trpět rýmou. Ze slovanských jazyků se podobný slovní základ dostal do němčiny a francouzštiny. Chřipka se v duchu našeho dnešního pohledu na koronavirus považovala za „trochu horší rýmu“, byť medicínsky to tak samozřejmě není.

Co je to sousloví

Sousloví je ustálené slovní spojení, sdružené pojmenování vytvářející lexikální jednotku.

Co je základ slova

Základové slovo – slovo, z něhož bylo nové slovo přímo utvořeno. Slovo, které se stalo motivem, zdrojem nového pojmenování. Slovotvorný základ – část společná slovu základovému a slovu nově utvořenému.

Jak vzniklo slovo jablko

" jablko – staročesky jablo. Slovo je zřejmě praevropského původu (některé prajazykové prvky – slovní základy – převzaté Indoevropany od praobyvatelů, na jejichž území se postupně usazovali).

Co to je Chalovat

Slovesa jsou obvykle flexí přizpůsobována češtině (bešelit = sedět, chalovat = jíst) – v některých případech jsou české koncovky připojovány za romský sufix, jindy přímo za romský kmen.

Co je to Pofel

Znamená to trávit čas s přáteli – “feláky”. Příjemné posezení s “feláky” označíme pak jako “pofel”. Také bych vypíchnul zkratku “af” (as fuck – “Náš tělocvikář se mi líbí af”). Máme tu slova i z jiných jazyků jako například “chálka” neboli jídlo, pocházející úplně původně z hebrejského challah.

Co to je Chabr

Chábr – do slangu mladých tentokrát tento výraz nepronikl z angličtiny ale z vězeňského argotu. Chábr je nejlepší kamarád ve vězení – v on-line komunikaci pak je chábr kamarád mužského pohlaví nebo přítel.

Co je to Smash

smash [smæʃ]

zničit, rozdrtit, rozbít co skupinu, systém ap.

Kde vznikla chřipka

V roce 1173 proběhla v Německu, Itálii i u nás první velká, historicky zaznamenaná epidemie chřipky. Virus chřipky A byl objeven v roce 1933, virus chřipky B v roce 1939 a virus C v roce 1950 [1]. Za poslední století proběhly po celém světě 4 pandemie chřipek, a to v roce 1918, 1957, 1968 a 2009.

Jak dlouho je člověk infekční chřipka

Rýma při chřipce nepatří k typickým příznakům. Při nekomplikovaném průběhu trvá chřipka 7–10 dnů a maximálně je nakažlivá v prvních dvou dnech nemoci, kdy pacient kašlem šíří nákazu ve svém okolí. Chřipka představuje závažné onemocnění u starých lidí, především u těch, kteří trpí vleklými chorobami plic a srdce.

Jak se pozná sousloví

Sousloví v češtině

V češtině jsou sousloví tvořena nejčastěji ve větě jako podstatné jméno, rozvité přívlastkem shodným, tvořeným přídavným jménem; přívlastek stojí zpravidla před jménem (v antepozici) – vysoká pec, hroší kůže, v odborných výrazech za jménem (v postpozici) – hraboš polní, kyselina mravenčí.

Jak se tvoří nová slova

Nová slova v češtině vznikají 4 základními způsoby:Odvozováním.Zkracováním slov.Skládáním slov.Přejímáním slov z cizích jazyků

Co to je kořen slova

Kořen slova

Je to největší společná část všech slov příbuzných (průlet, letiště, letadlo, zálet). Je to jádro slova, na které se věší předpony a přípony, které zužují nebo upřesňují význam slova (hra, vý-hra, hra-vý, hra-čk-a, vy-hra-n-ý). Na rozdíl od předpony, přípony a koncovky je přítomen v každém slově.

Co to jsou slova Motivovana

Rozlišujeme slova: motivovaná – můžeme zjistit, z kterého slova byla utvořena (zahradník, odpoledne, podpatek); nemotivovaná – nemůžeme zjistit, z kterého slova byla utvořena (voda, dům, les).

Co to jsou Malvice

Malvice (latinsky pomum) je druh nepravého dužnatého nepukavého plodu. Malvice vzniká ze spodního nebo výjimečně z polospodního gynecea tvořeného několika do různé míry srostlými plodolisty.

Proč jíst jablka

Ne nadarmo je to ovoce, které můžou do svého jídelníčku zahrnout i diabetici. Každé jablko obsahuje až 85 % vody! Jablka nám dávají mnohem a mnohem víc. Obsahují vitamín C a látky pro tělo nezbytné (železo, měď, zinek, křemík, vápník, hořčík a draslík).

Co je to RAKL

raklo ‚(necikánský) mladík', rakles (podle některých autorů akuzativ), rakleja!

Co znamená slovo čaje romsky

dcera, děvče jsou nejlepší překlady "čaj, čajori“ do čeština.

Co je to Baller

„Ballin'“ znamená být doopravdy cool a mít vystaráno. „Baller“ je proto někdo, kdo je dávno „za vodou“ a umí si to užívat. Jak se používá „Look at him and his shiny car, he's ballin'!

Co je to Slay

etymologieEditovat. Přes staroanglické slēan — „úder, udeřit“, také „zabít“ z předpokládaného pragermánského *slahaną — „uhodit“. Srovnej zejména slaughter, dále pak německé schlagen, skandinávské slå nebo nizozemské slaan, v češtině hovorové šlágr.

Co je to pass

přihrát, nahrát, poslat míč, puk ap. (u)plynout, uběhnout, ubíhat čas ap. pass (out) přejít, pominout, zmizet nervozita ap. pass through projít, procházet stadiem ap.