Co je revize dokumentu?

Jak přijmout revize

Přijmout nebo odmítnout změny můžete několika způsoby. Tím nejjednodušším je klepnutí pravým tlačítkem do textu revize (změny) nebo na bublinu s informací o ní, čímž se zobrazí nabídka, ve které zvolíte příkaz Přijmout změnu nebo Odmítnout změnu (případně se příkaz může jmenovat jinak, podle toho, o jakou změnu jde).
Archiv

Jak odstranit revize z dokumentu

Odstranění komentářůPokud chcete komentář v dokumentu vybrat, klepněte dvakrát.Na kartě Revize klepněte na Odstranita pak proveďte jednu z těchto akcí: Pokud chcete odstranit jenom vybraný komentář, klepněte na Odstranit. Pokud chcete odstranit všechny komentáře v dokumentu, klepněte na Odstranit vše.

Jak kopírovat text s revizemi

Revize nebo úpravy v prohlížeči

Stisknutím kombinace kláves Ctrl+C zkopírujte text nebo obrázek (Windows) stisknutím ctrl+X nebo stisknutím kláves ⌘+C, ⌘+X nebo ⌘+V (Mac).

Jak vypnout sledování změn

Použití sledování změn

Vyberte Zkontrolovat > sledování změn a zapněte ho. Proveďte úpravy v dokumentu a Word zachytí všechny úpravy, které budete dělat. Vyberte Zkontrolovat > sledování změn a vypněte ho.
Archiv

Jak fungují revize ve Wordu

Kontrola, přijetí nebo odmítnutí změnKlikněte nebo klepněte na začátek dokumentu.Na kartě Revize vyberte možnost Sledovat změny.Vyberte Přijmout nebo Odmítnout. Když změny přijmete nebo odmítnete, Word se přesune na další změnu.Opakujte to, dokud nezkontrolujete všechny změny v dokumentu.

Co jsou revize ve Wordu

Zajímavou funkcí kancelářských programů (Microsoft Word, LibreOffice, OpenOffice, …) je sledování revizí. Jedná se o monitoring úprav, které jsou provedeny v daném dokumentu. Typicky se tato možnost používá vedoucím práce po tom, co mu svou bakalářskou / diplomovou práci pošlete ke kontrole.

Jak Kopírovat text z PDF

Kopírování textu a obrázků z PDFKlikněte pravým tlačítkem na dokument a z rozbalovací nabídky vyberte možnost Nástroj pro výběr.Přetažením vyberte text nebo kliknutím vyberte obrázek.Klikněte pravým tlačítkem na položku a vyberte možnost Kopírovat.

Jak se kopíruje

PC: Ctrl + c pro kopírování, Ctrl + x pro vyjmutí a Ctrl + v pro vložení. Mac: ⌘ + c pro kopírování, ⌘ + x pro vyjmutí a ⌘ + v pro vložení.

Jak zapnout revize

Klikněte nebo klepněte na začátek dokumentu. Na kartě Revize vyberte možnost Sledovat změny. Vyberte Přijmout nebo Odmítnout. Když změny přijmete nebo odmítnete, Word se přesune na další změnu.

Jak skrýt revize ve Wordu

Žádné revize: skryje revize, aby bylo vidět, jak bude vypadat změněný dokument. Tato možnost neodstraní změny. Tip: Pokud chcete kód znovu zobrazit, zvolte Jednoduchá revize nebo Všechny revize. Všechny revize: Zobrazí všechny provedené úpravy různými barvami textu a čar.

Jak zapnout revize v Excelu

Zapnutí nebo vypnutí sledování změn

Na kartě Revize klikněte na Sledovat změny apotom klikněte na Zvýraznit změny. Vyberte nebo zrušte zaškrtnutí políčka Sledovat změny při úpravách.

Jak změnit autora revizi

Změňte jméno autora komentáře pro budoucí použití

V otevřeném dokumentu Word klikněte na Soubor > možnosti. V Možnosti aplikace Word v okně, ujistěte se, že se nacházíte v obecně Na kartě změňte název na kartě Uživatelské jméno rámeček, jak je ukázáno níže, a nakonec klikněte na OK .

Jak převést PDF do Wordu zdarma

Převod souborů PDF do formátu WordKlikněte na tlačítko Vybrat soubor výše nebo přetáhněte soubor do zóny pro přetažení.Vyberte soubor PDF, který chcete převést do formátu DOCX.Acrobat soubor automaticky převede z formátu PDF na upravitelný dokument aplikace Word.

Jak převést PDF do OCR

Otevřete soubor PDF s naskenovaným obrázkem v aplikaci Acrobat pro Mac nebo PC. V pravém podokně klikněte na nástroj Upravit PDF. Acrobat na dokument automaticky aplikuje elektronické rozpoznávání písma (OCR) a převede ho na plně upravitelnou kopii vašeho PDF.

Jak Kopírovat bez myši

Ke kopírování a vkládání můžete používat klávesové zkratky:PC: Ctrl + c pro kopírování, Ctrl + x pro vyjmutí a Ctrl + v pro vložení.Mac: ⌘ + c pro kopírování, ⌘ + x pro vyjmutí a ⌘ + v pro vložení.

Jak Kopírovat na telefonu

Na telefonu nebo tabletu s Androidem otevřete aplikaci Dokumenty, Tabulky nebo Prezentace Google. Vyberte obsah, který chcete kopírovat. Klepněte na Kopírovat. Přidržte prst na místě, kam chcete obsah vložit.

Jak udělat revizi Word

Kontrola, přijetí nebo odmítnutí změnKlikněte nebo klepněte na začátek dokumentu.Na kartě Revize vyberte možnost Sledovat změny.Vyberte Přijmout nebo Odmítnout. Když změny přijmete nebo odmítnete, Word se přesune na další změnu.Opakujte to, dokud nezkontrolujete všechny změny v dokumentu.

Jak zjistit kdo upravil Excel

Na počítači otevřete dokument, tabulku nebo prezentaci.Nahoře klikněte na Soubor Historie verzí Zobrazit historii verzí.Vyberte nejnovější verzi. Můžete zjistit, kdo soubor aktualizoval a jaké změny provedl.

Jak pracovat s revizemi

Kontrola, přijetí nebo odmítnutí změnKlikněte nebo klepněte na začátek dokumentu.Na kartě Revize vyberte možnost Sledovat změny.Vyberte Přijmout nebo Odmítnout. Když změny přijmete nebo odmítnete, Word se přesune na další změnu.Opakujte to, dokud nezkontrolujete všechny změny v dokumentu.

Jak z PDF udělat text

Otevřete PDF v aplikaci Acrobat. V pravém panelu zvolte nástroj Exportovat PDF. Zvolte možnost Microsoft Word jako formát exportu, a pak zvolte možnost Dokument Word.

Jak získat text z PDF

Kopírování specifického obsahu z PDF

Klikněte pravým tlačítkem na dokument a z rozbalovací nabídky vyberte možnost Nástroj pro výběr. Přetažením vyberte text nebo kliknutím vyberte obrázek. Klikněte pravým tlačítkem na položku a vyberte možnost Kopírovat.

Co je to OCR

Zkratka OCR (z anglického Optical Character Recognition), neboli optické rozpoznávání znaků je mechanická nebo elektronická přeměna ​​ručně psaného nebo tištěného textu do strojově kódovaného textu, ať už ze skenovaného dokumentu, vyfoceného dokumentu nebo fotografie s textem.

Co je PDF OCR

OCR představuje převod obrázků textu (naskenovaného textu) na upravitelné znaky, abyste mohli text prohledávat, opravovat nebo kopírovat.

Jak něco vlozit

PC: Ctrl + c pro kopírování, Ctrl + x pro vyjmutí a Ctrl + v pro vložení. Mac: ⌘ + c pro kopírování, ⌘ + x pro vyjmutí a ⌘ + v pro vložení.

Jak něco zkopírovat

Vyberte na stránce nějaké slovo tak, že nad ním dlouze podržíte prst. Tažením za úchytky ohraničující oblast výběru zahrňte do výběru všechen text, který chcete zkopírovat. Klepněte do textového pole, do něhož chcete text vložit. Může se jednat o adresní řádek nebo o jakékoli textové pole na stránce.