Co je solver?

Jak funguje řešitel

Řešitel je Microsoft Excel doplněk, který můžete použít pro Citlivostní analýza. Pomocí řešitelu můžete najít optimální (maximální nebo minimální) hodnotu pro Vzorec v jedné buňce ( nazývanou cílová buňka ) s omezeními nebo omezeními u hodnot jiných buněk vzorců na listu.
Archiv

Kde je v excelu řešitel

V nabídce Nástroje vyberte Doplňky Excelu. V poli Dostupné doplňky zaškrtněte políčko Doplněk Řešitel a klikněte na OK.

Jak zapnout řešitele v Excelu

Zprovoznění Řešitele

Soubor / Možnosti / Doplňky / Doplňky aplikace Excel / Přejít. V navazujícím dialogu vybereme Řešitel. Že je vše OK poznám podle toho, že ve volbě Data přibude vpravo karta Řešitel.
Archiv

Jak nainstalovat doplněk do Excelu

Přidání nebo odebrání doplňku aplikace ExcelV nabídce Nástroje vyberte Doplňky.V seznamu Doplňky, které jsou k dispozici, zaškrtněte políčko u doplňku, který chcete aktivovat, a potom klikněte na OK.

Co je Kutools

Kutools for Excel je užitečná kolekce doplňků pro Microsoft Excel, pro usnadnění časově náročných operací. Obsahuje přes 300 výkonných funkcí a nástrojů pro Excel 2019, 2016, 2013, 2010, 2007 nebo Office 365 (Excel).

Jak přidat doplněk do Wordu

Klikněte na Soubor > Možnosti > Doplňky. Vyberte typ doplňku.

Jak správně citovat ve Wordu

Přidání citací do dokumentuKlikněte na konec věty nebo fráze, kterou chcete citovat, a potom na kartě Reference ve skupině Citace & Bibliography klikněte na Vložit citace.V seznamu citací v části Vložit citacivyberte citaci, kterou chcete použít.

Jak vložit zdroj

Umístěte kurzor na konec textu, který chcete citovat. Přejděte na Odkazy >Vložit citacia zvolte zdroj, který citujete. Pokud chcete přidat podrobnosti, třeba čísla stránek, pokud citujete knihu, vyberte Možnosticitace a pak Upravit citaci.

Jak se píše citace v textu

Jméno tvůrce a rok vydání citovaného zdroje jsou uvedeny v textu ve formě jméno-datum v kulatých závorkách. Pokud se jméno tvůrce vyskytuje přirozeně v textu, následuje pouze rok v kulatých závorkách. Lokace citace ve zdroji (rozsah stran, ze kterých bylo citováno) se uvádí do kulatých závorek za rok.

Jak se citují webové stránky

Nejdříve uvádíme název organizace či společnosti, dále rok publikování, poté nadpis článku nebo stránky, webové sídlo v kurzívě, kde se daný text nachází, [online] – cituje se z webové stránky online, copyright nebo aktualizace stránky, a konečně datum, kdy daný autor text citoval, a nesmí chybět odkaz.

Co se nemusí citovat

Kdy nemusíte citovatkdyž píšete z vlastní životností zkušenosti, vlastní postřehy, vlastní myšlenky a pod. nebo když popisujete výsledky vlastních pokusů či pozorovánípoužijete-li vlastní kresby, digitální fotografie, video, audio, atd.odkazujete-li na tzv.když používáte všeobecně známá fakta, např.

Jak citovat člověka

Obecná struktura:Jméno dotazovaného, relevantní informace o dotazovaném (podle zaměření práce) [typ sdělení].ANTLOVÁ, Marie, středoškolská učitelka [ústní sdělení].(práce se zabývá metodami výuky na středních školách)LUKASOVÁ, Pavla, zdravotní sestra FN Brno [ústní sdělení].

Co je to parafráze

Parafráze je interpretace cizích myšlenek vlastními slovy, vždy citujeme, a to stejně jako u přímých citací. Parafrází se nerozumí, že v dané větě vyměníte pár slov, úroveň parafráze určuje, nakolik jste byli schopni porozumět dané problematice.

Jak se dělá parafráze

U parafráze musí být uveden bibliografický odkaz na zdrojovou literaturu. Z textu musí být jednoznačně jasné, kde parafráze začíná a kde končí. Lze to udělat kupříkladu tím, že odkazy na bibliografické citace budeme důsledně uvádět vždy na konci parafráze.

Jak citovat když není uveden rok

Chybějící údaj vynecháme. Pokud není rok vydání uveden, ale našli jsme jej v jiném relevantním zdroji (např. v katalogu knihovny, stránky vydavatele), zapíšeme jej do hranatých závorek, např.: Paris: OECD, [2010].

Jak citovat bez autora

Nejjednodušším způsobem můžeme webovou stránku bez autora citovat podle normy APA 7, kde uvedeme autora (v tomto případě se nejčastěji jedná o instituci či konkrétní společnost), dále do kulatých závorek napíšeme rok, případně též měsíc a den, pokud je známo, kdy byly citovaná strana či článek na webové stránce …

Co všechno se musí citovat

Citujeme pokaždé, když přebíráme obsah z jiných děl(myšlenku, teorii, text, tabulky, grafy, statistická data apod.). Citovat bychom měli i myšlenky převzaté z rozhovorů (veřejně publikovaných i soukromých) a neveřejně dostupných pramenů.

Jak na přímou citaci

Přímá citace (citát) – část textu převzatá doslova, pro odlišení od textu vlastního se citát píše kurzívou (nebo jiným typem písma) a dává se do uvozovek, následuje odkaz na původní pramen. Přímé citace používejte v práci co nejméně, lepší je parafrázovat.

Jak někoho citovat

Existují dva základní způsoby, jak využít ve svém textu cizí informace či myšlenky: citace a parafráze. V citaci uvádíte doslovné znění svého zdroje a dáváte ho do uvozovek. Parafráze je naopak volným zopakováním myšlenek a do uvozovek se nedává. Pro obě ale platí, že je třeba původní text reprodukovat přesně.

Jak správně citovat citát

Přímá citace (citát) – část textu převzatá doslova, pro odlišení od textu vlastního se citát píše kurzívou (nebo jiným typem písma) a dává se do uvozovek, následuje odkaz na původní pramen. Přímé citace používejte v práci co nejméně, lepší je parafrázovat.

Co to je citát

Za citát považujeme doslovné opakování zápisu či výroku určité osoby. Některé citáty využíváme pro vysvětlení nebo potvrzení vlastního názoru. Nejčastěji se setkáváme s citáty z uměleckých děl, s výroky slavných osobností a s citováním jiných autorů při psaní školních a vědeckých prací.

Jak se cituje citát

Přímá citace (citát) – část textu převzatá doslova, pro odlišení od textu vlastního se citát píše kurzívou (nebo jiným typem písma) a dává se do uvozovek, následuje odkaz na původní pramen. Přímé citace používejte v práci co nejméně, lepší je parafrázovat.

Jak citovat když chybí rok

Chybějící údaj vynecháme. Pokud není rok vydání uveden, ale našli jsme jej v jiném relevantním zdroji (např. v katalogu knihovny, stránky vydavatele), zapíšeme jej do hranatých závorek, např.: Paris: OECD, [2010].

Kdy nemusím citovat

Kdy nemusíte citovatkdyž píšete z vlastní životností zkušenosti, vlastní postřehy, vlastní myšlenky a pod. nebo když popisujete výsledky vlastních pokusů či pozorovánípoužijete-li vlastní kresby, digitální fotografie, video, audio, atd.odkazujete-li na tzv.když používáte všeobecně známá fakta, např.

Jak nepřímo citovat

Pokud používáme cizí myšlenky ve vlastním textu, je vždy nutné uvést autora této myšlenky, a to bez ohledu na to, jestli text uvádíme doslova, tj. používáme citát (přímou citaci), nebo tento text vyjádříme vlastními slovy, tj. použijeme parafrázi.