Co je to abstraktní podstatné jméno?

Co je to podstatné jméno konkrétní a abstraktní

Připravte si na interaktivní tabuli rozdělení podstatných jmen na konkrétní a abstraktní tak, aby žáci mohli přesunout připravená slova do správné kategorie: konkrétní: pojmenování osob, zvířat, věcí; abstraktní: pojmenování vlastností, vztahů, činností.
Archiv

Co jsou to slova abstraktní

Podstatná jména abstraktní označují názvy vlastností, stavů, dějů, tedy toho, co je ve své podstatě nehmotné.

Co je to podstatné jméno konkrétní

Označují osoby, zvířata, věci. Tedy to, co skutečně existuje a má hmotnou podobu. Tato konkrétní podstatná jména můžeme dále rozdělit podle druhu pojmenování na další poddruhy.
ArchivPodobné

Jak dělíme podstatná jména

Vypiš pouze podstatná jména:

Podstatná jména můžeme rozdělit na konkrétní a abstraktní. Podstatná jména, která označují osoby, zvířata a věci, něco, co je tvořeno hmotou, jsou podstatná jména konkrétní. Podstatná jména, která označují vlastnosti a děje, tedy to, co je nehmotné, se nazývají podstatná jména abstraktní.
ArchivPodobné

Jak poznat abstraktní podstatná jména

Podstatná jména abstraktní

Jsou to názvy vlastností, dějů a vztahů (skromnost, plavání, přátelství). Označují tedy to, na co si nemůžeme sáhnout, co je nehmotné. Ty vlastními jmény obvykle nepojmenováváme.

Jak se pozná podstatné jméno

Podstatné jména jsou ohebný slovní druh. Podstatná jména označují mimo jiné názvy osob, zvířat, rostlin, věcí, vlastností, dějů, činností, pocitů, vědních oborů a školních předmětů. Příklady podstatných jmen: pes, Jana, strom, krabice, láska, Antarktida, matematika, mouka, radost, plavání.

Co je podstatné jméno obecně

Podstatná jména obecná neoznačují určitou osobu, zvíře nebo věc, ale označují je obecně (chlapec, pes, město, rybník, noviny, opera apod.) Obecná jména píšeme s malým začátečním písmenem.

Jak se určuje podstatné jméno

Podstatná jména v čísle jednotném označují jednu osobu, zvíře či věc. Podstatná jména v čísle množném označují více osob, zvířat či věcí. Množné číslo se v některých případech používá i k označení jednotlivé osoby (vykání, onikání, královský plurál, autorský plurál).

Jaké jsou podstatná jména

Podstatné jména jsou ohebný slovní druh. Podstatná jména označují mimo jiné názvy osob, zvířat, rostlin, věcí, vlastností, dějů, činností, pocitů, vědních oborů a školních předmětů. Příklady podstatných jmen: pes, Jana, strom, krabice, láska, Antarktida, matematika, mouka, radost, plavání.

Jak se ptáme na podstatné jméno

Ptáme se na ně KDY (včera), KDE (tady), KAM (domů), JAK (zeleně).

Co to je podstatné jméno

Podstatné jméno (též substantivum) je ohebný slovní druh, který označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností, dějů a vztahů. Je hlavním (i když ne jediným) slovním druhem, který ve větě vystupuje jako argument slovesa.

Co jsou vzor podstatných jmen

Podstatná jména: vzory ženského rodu

Končí-li jméno na souhlásku, řídíme se vzory: píseň, kost, pokud na samohlásku – vzory: žena, růže. Žena je vzor tvrdý, naopak ostatní (růže, píseň a kost) řadíme mezi vzory měkké (viz též téma Koncovky podstatných jmen: ženský rod).

Jak se poznají podstatná jména

Patří sem jak názvy obecné (holčička, kočka, babička), tak názvy vlastní (Jitka, Mikeš, Iva). Podstatná jména poznáme také podle toho, že si na ně můžeme ukázat: TEN, TA, TO, případně TI, TY a TA. Například: ten medvěd, ta medvědice,to medvídě, ti medvědi, ty medvědice a ta medvíďata.