Co je to graf informatika?

Co je to graf funkce

V matematice je graf funkce f(x1, x2, …, xn) množina všech (n+1)-tic (x1, x2, …, xn, f(x1, x2, …, xn)). Jako graf je též označena grafická reprezentace této množiny ve formě křivky, přímky, lomené čáry nebo plochy, spolu s osami v kartézské soustavě souřadnic.

Na co se používají grafy

Grafy slouží jako abstrakce mnoha různých problémů. Často se jedná o zjednodušený model nějaké skutečné sítě (například dopravní), který zdůrazňuje topologické vlastnosti objektů (vrcholů) a zanedbává geometrické vlastnosti, například přesnou polohu.

Co je to ohodnoceny graf

Definice: Graf, kde jsou hrany, respektive vrcholy, zobrazeny do nějaké předem dané množiny, ze které se vybírá ohodnocení, se nazývá hranově ohodnocený graf (resp. vrcholově ohodnocený graf). Příslušné zobrazení se nazývá ohodnocení. Definice: Tah v grafuje sled, v němž se neopakují hrany.
Archiv

Jak poznat co je grafem funkce

Sudou, anebo lichou funkci poznáme snadno z grafu funkce. Jestliže je graf osově souměrný podle osy y, pak se jedná o funkci sudou. V případě, že je graf funkce středově souměrný podle počátku soustavy souřadnic, pak se jedná o funkci lichou.

Jak vytvořit graf funkce

Vytvoření grafuVyberte data, ze kterých chcete vytvořit graf.Klikněte na Vložení > Doporučené grafy.Po výběru typu grafu na kartě Doporučené grafy se vám zobrazí náhled grafu.Vyberte graf.Vyberte OK.

Jak se dělá graf

Vytvoření grafuVyberte data, ze kterých chcete vytvořit graf.Klikněte na Vložení > Doporučené grafy.Po výběru typu grafu na kartě Doporučené grafy se vám zobrazí náhled grafu.Vyberte graf.Vyberte OK.

Co to je diagram

Diagram (přibližným synonymem je graf) je strukturované grafické znázornění (reprezentace) pojmů, myšlenek, vztahů, číselných, matematických nebo statistických údajů, prostorových nebo anatomických vztahů a podobně, sloužící názornému objasnění nebo jako pomůcka v myšlenkových postupech.

Jak vytvořit graf v tabulkách

Vytvoření grafuNa telefonu nebo tabletu s Androidem otevřete tabulku v aplikaci Tabulky Google.Vyberte buňky, které chcete zahrnout do grafu.Klepněte na Vložit. Graf.Volitelné: Chcete-li zvolit jiný graf, klepněte na Typ. Potom vyberte některou z těchto možností.Klepněte na Hotovo .

Jak se dělá graf v Excelu

Vyberte data, pro která chcete graf vytvořit. Klikněte na tlačítko Vložit > Doporučené grafy. Na kartě Doporučené grafy se posouvejte seznamem grafů, které Excel pro vaše data doporučuje. Klikněte na kterýkoli graf a uvidíte, jak budou vaše data vypadat.

Co je grafem lineární funkce

Toto slovo pochází z latinského linea, což označuje čáru nebo přímku. Grafem lineární funkce tedy bude přímka. Předpis lineární funkce je f:y=ax+b. Pomocí koeficientů a a b můžeme ovlivnit vzhled grafu lineární funkce, jestli bude funkce rostoucí, nebo klesající a kde graf protne osu y.

Kde udělat graf

Vyberte data, pro která chcete graf vytvořit. Klikněte na tlačítko Vložit > Doporučené grafy. Na kartě Doporučené grafy se posouvejte seznamem grafů, které Excel pro vaše data doporučuje. Klikněte na kterýkoli graf a uvidíte, jak budou vaše data vypadat.

Jak přidat popisek do grafu

Klikněte na graf a potom klikněte na kartu Návrh grafu. Klikněte na Přidat prvek grafu , vyberte Popisky dat a pak vyberte umístění pro možnost popisku dat.

Jak vytvořit graf na počítači

Pokud chcete vytvořit jednoduchý graf přímo ve Wordu, klikněte na Vložení > Graf a vyberte požadovaný graf. Klikněte na Vložení > Graf. Klikněte na typ grafu a pak poklikejte na požadovaný graf. Tip: Pokud potřebujete pomoc s rozhodováním, který graf je pro vaše data nejlepší, přečtěte si článek Dostupné typy grafů.

Co to je UML

Unified Modeling Language (UML) má velkou roli ve vývoji softwaru, ale také v nesoftwarových systémech v celé řadě oborů, protože vizuálně reprezentuje chování a strukturu systému nebo procesu. UML pomáhá odhalovat potenciální chyby v aplikačních strukturách, chování systémů a dalších podnikových procesech.

Co je to flow chart

Flowchart neboli vývojový diagram, je druh diagramu, který slouží ke grafickému znázornění jednotlivých kroků algoritmu nebo popisu obecného procesu (opět je možné jej využít i pro ekonomické procesy).

Jak se dělá graf ve Wordu

Pokud chcete vytvořit jednoduchý graf přímo ve Wordu, klikněte na Vložení > Graf a vyberte požadovaný graf.Klikněte na Vložení > Graf.Klikněte na typ grafu a pak poklikejte na požadovaný graf.V zobrazené tabulce nahraďte výchozí data vlastními informacemi.Po dokončení tabulku zavřete.

Jak si vytvořit graf

Vytvoření grafuVyberte data, ze kterých chcete vytvořit graf.Klikněte na Vložení > Doporučené grafy.Po výběru typu grafu na kartě Doporučené grafy se vám zobrazí náhled grafu.Vyberte graf.Vyberte OK.

Jak poznat jestli je graf funkce

Sudost a lichost funkce je možné určit na základě grafu. Graf sudé funkce je souměrný podle osy y, graf liché funkce je souměrný podle počátku. Poznámka: Nutným předpokladem pro tuto vlastnost tedy je, aby definiční obor byl souměrný podle x = 0.

Jak poznat graf lineární funkce

Toto slovo pochází z latinského linea, což označuje čáru nebo přímku. Grafem lineární funkce tedy bude přímka. Předpis lineární funkce je f:y=ax+b. Pomocí koeficientů a a b můžeme ovlivnit vzhled grafu lineární funkce, jestli bude funkce rostoucí, nebo klesající a kde graf protne osu y.

Jak vložit text do grafu

Vložení textového pole do grafuKlikněte na graf, do kterého chcete přidat textové pole.Na kartě Formát klikněte na Vložitobrazce a potom klikněte na ikonu Textové pole .V grafu klikněte na místo, kde chcete začít s rohem textového pole, a potom táhněte myší, dokud textové pole nebude mít velikost, kterou chcete.

Co je to diagram aktivit

V diagramu aktivit jsou jednotlivé role a systémy znázorněny jako oblasti – zobrazené jako čáry se jménem rozdělující aktivitu. Do každé oblasti se kreslí akce vykonávané člověkem v určité roli nebo systémem. Modelují se pouze aktivní akce.

Jak vypadá vývojový diagram

Vývojový diagram je druh diagramu, který slouží ke grafickému znázornění jednotlivých kroků algoritmu, pracovního postupu nebo nějakého procesu. Vývojový diagram obsahuje obrazce různého tvaru (obdélníky, kosočtverce, aj.), navzájem propojené pomocí šipek. Obrazce reprezentují jednotlivé kroky, šipky tok řízení.

Jak napsat text do grafu

Vložení textového pole do grafu

Klikněte na graf, do kterého chcete přidat textové pole. V grafu klikněte na místo, kde chcete začít s rohem textového pole, a potom táhněte myší, dokud textové pole nebude mít velikost, kterou chcete. Do textového pole zadejte text, který chcete. Text se zalomí do textového pole.

Kdy není graf funkce

U funkce musíme mít pro 1 vstup vždycky 1 výstup. Tady toto je funkce. Pokud ale vložíme prvek z definičního oboru a dostaneme více potenciálních možností, tak to funkce rozhodně není.

Jak kreslit grafy funkci

Graf funkce můžeme samozřejmě vždy nakreslit tak, že spočítáme několik bodů, ale my se budeme soustředit na jisté zajímavé body a na to, jaký má graf přibližně tvar. Zejména nás budou zajímat ty vlastnosti funkce, které lze odhalit pomocí nástrojů diferenciálního počtu, tedy pomocí derivování.