Co je to holistický přístup?

Co znamená holisticky

přídavné jméno holistický znamená celkový, celostní, zaměřený na celek. Nejčastěji je předmětné slovo používáno v souvislosti s přístupem či náhledem na nějaký problém či stav.

Co je holistický pohled

Holismus (z řeckého holos, celek) je filosofický názor nebo směr, který zdůrazňuje, že všechny vlastnosti nějakého systému nelze určit nebo vysvětlit pouze zkoumáním jeho částí.

Co je holistické zdraví

Holistické zdraví je takový způsob sebepojímání, který zahrnuje dynamickou rovnováhu mezi vnitřním prostředím člověka (somatické, psychologické, sociální, spirituální aspekty), dále vnějším prostředím Země (biosféra, pedosféra, hydrosféra, atmosféra), solárním systémem a vesmírem, jichž je člověk přirozenou součástí.

Co je to celostní přístup

Celostní přístup je způsob uvažování, hledání souvislostí, příčin a následků, vnímání přesahu našich činů, pocitů, myšlenek.
Archiv

Co to je holistické granule

Holistický znamená v doslovném překladu celostní. Jak to ale souvisí s krmením psů Holistická krmiva nabízí psům celek, který obsahuje kromě základních živin i něco navíc. Jde o látky, které mají ve výživě psa své poslání, ale do kategorie základních živin nespadají.

Co je to komplexní

Komplexní znamená souhrnný, souborný, všestranný (komplexní péče). V matematice výraz komplexní znamená, že číslo má reálnou a imaginární složku (komplexní čísla). Když mluvíme o komplexní funkci, myslíme tím funkci, jejímž oborem hodnot jsou komplexní čísla.

Co to je celostní medicína

Celostní medicína přistupuje k tělu jako celku (nedělí ho na segmenty), v němž je vše navzájem propojené a vše se navzájem ovlivňuje. Vychází z čínské medicíny. Zdravotní obtíže vnímá jako upozornění těla, že se v dané části děje něco, co může negativně ovlivnit celý organizmus.

Co to jsou granule

Granule neboli extrudovaná krmiva jsou majiteli psů a koček celosvětově nejčastěji používána. Vyrábí se v extrudéru protlačováním jemně našrotované, navlhčené a směsi surovin přes matrici, která dává krmivu finální tvar za použití optimální teploty a tlaku.

Co je kompletní

Kompletní znamená úplný, celý (kompletní krmné směsi – ty, které plně nahradí výživu hospodářských zvířat, kompletní sestava nábytku, …)

Jaký je rozdíl mezi kompletní a komplexní

V tom je právě základní rozdíl obou významů: komplet je celek daný počtem, komplex složením. Mluvíme-li např. o komplexu budov, máme na mysli soubor domů různé velikosti, provedení, účelu atd., podobně komplex polí, lesní komplex aj.

Co to je čínská medicína

Tradiční čínská medicína (TCM) je souborné označení pro veškeré pseudovědecké metody prevence, diagnostiky i léčby vycházející z tradičního čínského léčitelství, které jsou součástí šířeji definované alternativní medicíny.

Co je to alternativní medicína

Alternativní medicína je termín, který se vžil pro vše, co nesplňuje základní kritéria klasické západní medicíny. Zahrnuje rozličné metody od akupunktury, aromaterapie přes fytoterapii, homeopatii, léčbu kovy, drahokamy, barvami, až po masáže, psychotroniku, reflexní terapii, tradiční čínskou medicínu atd.

Co to je krmivo

Krmiva jsou produkty rostlinného nebo živočišného původu čerstvé nebo konzervované a produkty jejich průmyslového zpracování, jakož i organické nebo anorganické látky s přidáním doplňkových látek nebo bez přidání, které jsou určeny k orálnímu krmení zvířat samostatně nebo v krmných směsích.

Kdy zabere cinska medicina

Záleží na tom, jak závažný je stav klienta, jak dlouho už trvá a jak reaguje na byliny. Někdo „zabírá“ rychle, někomu to trvá déle, než tělo zareaguje na změny. To může trvat i několik měsíců.

Jak často chodit na akupunkturu

Jak často a jak dlouho se na akupunkturu má chodit, aby byly výsledky Doporučeno je na akupunkturu chodit jednou týdně po dobu tří měsíců (ne v době menstruace).

Co to je alternativa

Možnost výběru jedné ze dvou či více možností. Alternativní plán je ten, který můžete použít, pokud nechcete použít ten druhý. Alternativní věci jsou považovány za neobvyklé a často jsou oblíbené a praktikované jejich obdivovateli, kteří je podporují.

Co to je granule

Granule neboli extrudovaná krmiva jsou majiteli psů a koček celosvětově nejčastěji používána. Vyrábí se v extrudéru protlačováním jemně našrotované, navlhčené a směsi surovin přes matrici, která dává krmivu finální tvar za použití optimální teploty a tlaku.

Co dělat po akupunktuře

Pokud je vám vpich velmi nepříjemný nebo cítíte bolest, akupunkturista jej upraví. Několik hodin po prvním ošetření můžete být výrazně unavení. Neplánujte si proto činnosti, které vyžadují zvýšené soustředění. Raději odpočívejte.

V čem spočívá čínská medicína

Čínská medicína stojí na principu rovnováhy jinu a jangu (krev a energie čchi), na teorii pěti prvků (dřevo, oheň, země, kov, voda) a na představě zrcadlení člověka a přírody. Na klinice čínské medicíny pacienta čeká zcela jiné vyšetření, než na jaké je zvyklý od běžného lékaře.

Co Nedelat po Akupunkture

Vyhněte se těžkým jídlům, alkoholu a kofeinu. Oblečte si volný, pohodlný oděv, který vás nikde neškrtí. U terapie většinou není potřeba kompletní odkládání oděvu jako například při masáži. Akupunktura je bezbolestná, ale můžete cítit tlak, teplo nebo brnění.

Na co pomáhá akupunktura

Úlevu a regenerační účinky přináší při svalových poraněních, při bolesti zad, hlavy nebo migrénách. Dále třeba pomáhá odstraňovat únavu nebo obtíže dýchacího systému, nachlazení a chřipky. Zlepšuje také zažívací problémy, umí odstranit stres a úzkost, poradí s poruchami spánku či vysokým/nízkým krevním tlakem.

Co lze léčit akupunkturou

Akupunktura je lékařská disciplína, která se zabývá prevencí, diagnostikou a léčbou převážně funkčních poruch organismu, psychosomatických onemocnění, bolestivých stavů, alergických nemocí, poruch imunity, návykových chorob a poruch motorických funkcí.