Co je to Holisticke?

Co to je holistické

přídavné jméno holistický znamená celkový, celostní, zaměřený na celek. Nejčastěji je předmětné slovo používáno v souvislosti s přístupem či náhledem na nějaký problém či stav.

Co to je holistické granule

Holistický znamená v doslovném překladu celostní. Jak to ale souvisí s krmením psů Holistická krmiva nabízí psům celek, který obsahuje kromě základních živin i něco navíc. Jde o látky, které mají ve výživě psa své poslání, ale do kategorie základních živin nespadají.
Archiv

Co to je granule

Granule neboli extrudovaná krmiva jsou majiteli psů a koček celosvětově nejčastěji používána. Vyrábí se v extrudéru protlačováním jemně našrotované, navlhčené a směsi surovin přes matrici, která dává krmivu finální tvar za použití optimální teploty a tlaku.

Co je holistické zdraví

Holistické zdraví je takový způsob sebepojímání, který zahrnuje dynamickou rovnováhu mezi vnitřním prostředím člověka (somatické, psychologické, sociální, spirituální aspekty), dále vnějším prostředím Země (biosféra, pedosféra, hydrosféra, atmosféra), solárním systémem a vesmírem, jichž je člověk přirozenou součástí.

Co je to celostní přístup

Celostní přístup je způsob uvažování, hledání souvislostí, příčin a následků, vnímání přesahu našich činů, pocitů, myšlenek.

Co znamená celostní přístup

Celostní medicína je přístup k léčení, který bere v úvahu celého člověka; tedy nejen fyzické tělo, ale i mysl, ducha a emoce. Snaží se najít rovnováhu ve fyzickém a emocionálním stavu těla, která optimalizuje zdraví a pohodu.

Co to je krmivo

Krmiva jsou produkty rostlinného nebo živočišného původu čerstvé nebo konzervované a produkty jejich průmyslového zpracování, jakož i organické nebo anorganické látky s přidáním doplňkových látek nebo bez přidání, které jsou určeny k orálnímu krmení zvířat samostatně nebo v krmných směsích.

Co je to jadrné krmivo

Jadrná krmiva jsou krmiva jak rostlinného tak živočišného původu. Tato krmiva obsahují v 1 kg sušiny více než 6,5 MJ energie NEL, více než 200 g stravitelných látek (SNL), mají nižší (méně než 18 %) obsah vlákniny v 1 kg sušiny a z minerálních látek převažují kyselinotvorné prvky (P, S, Cl aj.).

Co to je celostní medicína

Celostní medicína přistupuje k tělu jako celku (nedělí ho na segmenty), v němž je vše navzájem propojené a vše se navzájem ovlivňuje. Vychází z čínské medicíny. Zdravotní obtíže vnímá jako upozornění těla, že se v dané části děje něco, co může negativně ovlivnit celý organizmus.

Co je holistický pohled

Holismus (z řeckého holos, celek) je filosofický názor nebo směr, který zdůrazňuje, že všechny vlastnosti nějakého systému nelze určit nebo vysvětlit pouze zkoumáním jeho částí.

Co je to BNLV

BNLV – bezdusíkaté látky výtažkové, jejich obsah se stanovuje výpočtem tak, že obsahy ostatních základních složek krmiva nebo potraviny (vlhkost, dusíkaté látky, tuk, vláknina, popel) stanovených chemickou analýzou v g/kg se odečtou od 1000 g.

Jak dlouho trvá výkrm skotu

Doba výkrmu trvá 3 – 4 měsíce a v průběhu výkrmu lze dosáhnout vysokých denních přírůstků 1200 g a více, s výtěžností masa nad 60 %. Telatům se zkrmují průmyslově vyráběné mléčné krmné směsi, nebo je možné využívat také nativní mléko.

Jaké obilí pro králíky

Jadrnou složku krmiva pro králíky tvoří hlavně obiloviny, vhodný je oves, ječmen, pšenice.

Co je jadro pro koně

Jadrné krmivo je ten vysokooktanový elixír z energie a živin, který umožňuje koním podávat vrcholné výkony. Ve většině případů mají jadrná krmiva na rozdíl od krmiv objemných nevhodný poměr vápníku a fosforu (převažuje fosfor), okyselují organismus a nejsou dlouhodobě vhodná jako hlavní zdroj živin a sušiny.

Co to je čínská medicína

Tradiční čínská medicína (TCM) je souborné označení pro veškeré pseudovědecké metody prevence, diagnostiky i léčby vycházející z tradičního čínského léčitelství, které jsou součástí šířeji definované alternativní medicíny.

Co je to alternativní medicína

Alternativní medicína je termín, který se vžil pro vše, co nesplňuje základní kritéria klasické západní medicíny. Zahrnuje rozličné metody od akupunktury, aromaterapie přes fytoterapii, homeopatii, léčbu kovy, drahokamy, barvami, až po masáže, psychotroniku, reflexní terapii, tradiční čínskou medicínu atd.

Čím se krmí telata

Telata přijímají mléko o teplotě 37 – 39 °C přímo z misky nebo cucáků. Množství plnotučného mléka se v průběhu odchovu postupně snižuje a podíl odstředěného mléka se naopak zvyšuje, od 7. týdne se podává jen mléko odstředěné. Mléko se zkrmuje sladké nebo okyselené, nikdy ne nakyslé.

Jak často může mít kráva tele

Každá dojnice musí každý rok porodit tele, aby se jí v těle tvořilo mléko 10 měsíců v roce. Obvykle je uměle inseminována do tří měsíců po porodu. Dojnice jsou často schopné produkovat velmi vysoké množství mléka pouze po dobu tří let.

Co nesmí jíst králík

Co nesmí jíst králíkBrambory. Syrové brambory nejsou vhodné jak pro králíky, tak pro lidi.Rebarbora. Každá část této zeleniny je pro králíky jedovatá či škodlivá, od listové zeleniny až po kyselé stonky a kořeny.Kokos & ořechy.Vařené jídlo a „lidské“ jídlo.Cibule, česnek, pórek.Mléko & mléčné výrobky.Cukr & sladké

Jak začít s chovem králíků

Začněte pozvolna. Jak říkával Komenský, nejlepším učitelem jsou zkušenosti, a to samozřejmě platí i pro chov králíků. Určitě se však nevyplácí se do něj vrhat po hlavě, bylo by toho na vás moc, což by vás tak akorát odradilo. Proto je lepší začít jen s jednou samicí a samcem.

Jak dodat koní energii

Za zdroj energie v krmné dávce koní se tradičně považuje oves, ječmen nebo jiné obiloviny (v USA například často používaná kukuřice). Všechny tyto plodiny poskytují koním energii díky vysokému obsahu škrobu, což je složitý sacharid, který rostlina vytváří jako svou energetickou zásobní látku.

Jak dlouho tráví kůň

Stavba a funkce trávicího ústrojí koně je přizpůsobena potravnímu chování dávných prapředků, kteří většinu času trávili pasením a to 16-18 hod denně a málokdy hladověli více než 4 hodiny.

Kdy zabere cinska medicina

Záleží na tom, jak závažný je stav klienta, jak dlouho už trvá a jak reaguje na byliny. Někdo „zabírá“ rychle, někomu to trvá déle, než tělo zareaguje na změny. To může trvat i několik měsíců.

Jak často chodit na akupunkturu

Jak často a jak dlouho se na akupunkturu má chodit, aby byly výsledky Doporučeno je na akupunkturu chodit jednou týdně po dobu tří měsíců (ne v době menstruace).

Co to je alternativa

Možnost výběru jedné ze dvou či více možností. Alternativní plán je ten, který můžete použít, pokud nechcete použít ten druhý. Alternativní věci jsou považovány za neobvyklé a často jsou oblíbené a praktikované jejich obdivovateli, kteří je podporují.