Co je to marginální?

Co je to Marginalita

Marginálním označujeme něco nepodstatného, okrajového, v daném kontextu nepříliš důležitého. Slovo je odvozeno z latinského “margo” (okraj). Tak se dřívě říkalo také vnějšímu okraji stránky, na který se zapisovaly různé poznámky k textu (marginálie).

Co to je kruciální

Kruciální je (slovník cizích slov): křížový, průsečíkový, ústřední; rozhodný. Neboť crux – latinsky kříž. Kruciální moment – rozhodný okamžik. Křižovatka rozhodnutí.

Co je markantní

markantní , nápadný ( rozdíl ap .)

Co to je impertinentní

lat.) drzost, vyzývavost, nestoudnost: říci někomu něco s vyzývavou i-í; dopouštět se i.; říkat někomu do očí i.; impertinentní příd. vyzývavě neslušný; drzý, vyzývavý, nestoudný: i. jednání, úsměv; být i.; → přísl.

Co to je relevance

Relevance (z lat.) znamená významnost či důležitost, obvykle ve vztahu k nějakému cíli nebo záměru. Informace, okolnost nebo prostředek je vzhledem k danému cíli relevantní, pokud významně zvyšuje nebo snižuje pravděpodobnost jeho dosažení.

Co je to satorie

Satorie, satoryje – nespisovný výraz, zlá, hádavá manželka, někdy též obecně zlá žena. Stejný význam semetrika a saň., Satureje, saturyje, e, saturejka, satorka, suturajka, santořinka, satoryje … české názvy pro bylinu Rodové jméno Satureja je odvozeno od latinského slova „satyrus“.

Co je to flexit

Flexit – chlubit se novými a značkovými věcmi před někým (ukazovat se) a snaha udělat na někoho dojem.

Co je to Chabr

Chábr – do slangu mladých tentokrát tento výraz nepronikl z angličtiny ale z vězeňského argotu. Chábr je nejlepší kamarád ve vězení – v on-line komunikaci pak je chábr kamarád mužského pohlaví nebo přítel.

Co je to žinantní

Žinantní znamená nepříjemný, nemilý, trapný.

Co to je nejrelevantnější

Relevance tedy znamená vhodnost a významnost informace vzhledem k danému účelu. Je to vztah významnosti mezi dokumentem a člověkem, který hledá informace. Nejrelevantnější jsou poté ty informace, které se nejvíce blíží informační potřebě nebo otázce, kterou si člověk klade.

Jak poznat relevantní zdroj

Kvalitu informačních zdrojů můžeme hodnotit podle různých hledisek. Mezi ta základní patří odbornost autora. Dále pak objektivnost a nezaujatost prezentování informaci. Důležitá je také ucelenost a v neposlední řadě je podstatným kritériem aktuálnost.

Co je to Drip

Plán reinvestování dividend (Dividend Reinvestment Plan, DRIP) je program, který umožňuje investorům reinvestovat své peněžní dividendy do doplňkových akcií nebo zlomkových akcií podkladové akcie v den výplaty dividend.

Co to je Chabr

Chábr – do slangu mladých tentokrát tento výraz nepronikl z angličtiny ale z vězeňského argotu. Chábr je nejlepší kamarád ve vězení – v on-line komunikaci pak je chábr kamarád mužského pohlaví nebo přítel.

Co je to Sarpo

Prediktivní nástroj na hodnocení rizik a kriminogenních potřeb odsouzených, který je součástí Vězeňského informačního systému (VIS).

Co znamená slovo Žinýrovat

Žinýrovat se znamená ostýchat se, rozpakovat se, být nesmělý.

Proč se mi nezobrazují komentáře na Facebooku

Možnost zveřejňovat příspěvky nebo komentáře ve skupině nebo se v ní zapojovat vám dočasně vypnul Facebook. Facebook může taky vyžadovat, aby správci skupiny schvalovali vaše příspěvky ve skupině. Tahle omezení můžou být způsobená třeba porušováním zásad komunity na Facebooku. Přečtěte si víc o omezeních na Facebooku.

Jak zobrazit komentáře na Facebooku

Přejděte na svou stránku. Vlevo dole na stránce klikněte na Nastavení stránky. V nabídce Obecné klikněte na Pořadí komentářů. Pokud chcete pořadí komentářů zapnout, kliknutím zaškrtněte políčko u možnosti Zobrazit ve výchozím nastavení nejvíc relevantní komentáře.

Co je to Eiz

Elektronické informační zdroje (dále jen EIZ) je souhrnný název pro elektronické časopisy, elektronické knihy a speciální databáze. Jejich vydavatelé nabízejí licence na přístup k desítkám až tisícům titulů časopisů, většinou formou kolekcí, k jednotkám až stovkám elektronických knih či speciálních databází.

Kde hledat zdroje

Google Scholar je asi největší a nejznámější vyhledávač. Umožňuje hledat v akademických pracích, v diplomkách nebo třeba patentech. Nabízí velice obsáhlé výsledky, mnoho zdrojů je možno snadno stáhnout nebo se je pokusit najít někde jinde.

Co je to Smash

smash [smæʃ]

zničit, rozdrtit, rozbít co skupinu, systém ap.

Co je to trestňák

Trestňák – oddělení pro problematické odsouzené. Zvýšená ostraha – odkladiště pro silné povahy. Nejtvrdší střežení pro dlouhé tresty.

Co je to Samovazba

Výbor CPT chápe pojem „samovazba“ jako označení situace, kdy je vězeň soudním nařízením, kázeňským opatřením uvaleným v rámci vězeňského systému, preventivním administrativním opatřením či pro jeho vlastní ochranu držen odděleně od ostatních vězňů.

Jak vypnout nejrelevantnější komentáře

Nezapomeňte, že stránky a některé profily můžou mít nastavené různé možnosti řazení komentářů a změna řazení komentářů není trvalá. Když chcete změnit pořadí komentářů, klepněte v levém dolním rohu příspěvku na aktuální možnost řazení komentářů (například Nejnovější komentáře, Všechny komentáře, Nejrelevantnější).

Jak nastavit všechny komentáře na Facebooku

Klikněte na Nastavení a soukromí a vyberte Nastavení. V nabídce vlevo klikněte na Soukromí a vyberte Veřejné příspěvky. Vedle Pořadí komentářů klikněte na Upravit. Vyberte Zapnuto, nebo Vypnuto.

Kdo uvidí moje komentáře na Facebooku

Komentář uvidí každý, kdo si příspěvek může zobrazit.