Co je to Moskva?

Co znamená slovo Moskva

Slovo Moskva (rusky Москва) se používá ve více významech: Moskva – hlavní město Ruské federace a největší město v Evropě Moskva (řeka) – řeka dlouhá 503 km, která protéká městem Moskvou. Aviakompanija Moskva – moskevská letecká společnost, dříve užívající jméno Atlant-Soyuz.

Co delat v Moskvě

Co vidět a navštívit v MoskvěKreml. Kreml je obecné označené pro ruské městské pevnosti, vžilo se však právě pro ten moskevský.Rudé náměstíTelevizní věž Ostankino.VDNCh (VDNKh)Muzeum kosmonautiky.Park Pobědy.Arbat.Jaroslavské nádraží

Proč navštívit Rusko

Rusko – největší země světa. Nekonečně rozlehlé, mnohdy extravagantní, neuvěřitelně pestré i velmi svérázné. V celkem 11 časových zónách tu žije 114 milionů lidí. Úchvatné přírodní scenérie, jaké nikde jinde nenajdete, historie sahající 1156 let nazpět a také obrovská kulturní rozmanitost.

Jak vznikla Moskva

1147Moskva / Založení

Moskva je poměrně starým městem, jehož dějiny sahají až někam do první poloviny 12. století. Přesněji tedy do roku 1147, kdy Jurij Dolgorukij založil na západním okraji rostovsko-suzdalského knížectví osadu, okolo které se o něco později začaly stavět první hradby.

Kdy byla postavena Moskva

Podle Ipatěvské kroniky je první písemná zmínka o Moskvě datována rokem 1147. Od této doby se dá mluvit o vzniku Moskvy jako města. První hradební zeď byla postavena v roce 1156, její délka činila 850 metrů, opevněná plocha uvnitř pak kolem 3000 metrů.

Kdo dobyl Moskvu

se město stalo hlavním městem ruské říše. V roce 1571 Krymští Tataři s podporou Turků (80 000 Tataři, 33 000 Turci a 7 000 janičáři) vpadli do Ruska a vyplenili Moskvu, spálili vše kromě Kremlu. V roce 1610 vstoupil do Moskvy polský generál Stanisław Żółkiewski, poté, co porazil Rusy v bitvě Klušino.

Jak velká je Moskva

2 511 km²Moskva / Rozloha

Co je to gum

Kromě těch soukromých se všude nacházejí i CUM (centrálnyj univerzalnyj magazin = centrální obchodní dům) a GUM (gosudarstevnyj univerzalnyj magazin = státní obchodní dům). Tyto obchodní domy jsou centrálně řízené, zpravidla dražší než ostatní obchodní centra, zajišťující široké spektrum služeb a zboží.

Na jakém kontinentu leží Moskva

m. Moskva je nejlidnatější město v Evropě a nejsevernější megalopole na světě. Má největší počet rezidentních miliardářů na světě. Je klasifikována jako Alfa globální město.

Jak daleko byli Nemci od Moskvy

Dne 15. listopadu byl zahájen klešťový útok, při kterém stála německá vojska na severu 45 km a na jihu 90 km od Moskvy. Vleklé boje před Moskvou trvaly do konce listopadu a Němci utrpěli četné ztráty.

Která řeka teče přes Moskvu

Město leží v průměrné nadmořské výšce 156 metrů v kopcovité krajině mezi řekami Volhou a Okou, na řece Moskvě, přítoku Oky, která se následně vlévá do Volhy. Řeka Moskva protéká územím města v meandrech ve směru severozápad-jihovýchod v délce asi 80 km, má od 120 do 200 metrů našíř.

Co se chová v Rusku

Nejdůležitější plodinou je pšenice (4. místo na světě), významná je produkce ječmene, žita a ovsa, méně kukuřice. Rusko je stále největším světovým producentem brambor.

Co je to operace Barbarossa

Operace Barbarossa byla zahájena 22. června 1941. Byla počátkem promyšlené vyhlazovací války proti slovanskému obyvatelstvu SSSR a měla zároveň za cíl zničení bolševického režimu a získání „životního prostoru“ pro Německo.

Co Rusko dalo světu

Rusko také dalo světu významné spisovatele, jako byl Puškin, Tolstoj, Dostojevskij, Čechov a mnoho dalších. Celý kulturní svět zná i hudebního skladatele Čajkovského nebo písničkáře Vysockého. V každém větším městě najdete sochu některého z ruských umělců či spisovatelů.

Jaké moře je v Rusku

Nejteplejší místa v Rusku najdeme mezi pobřežími Černého a Kaspického moře, dále v asijské části při hranicích s Kazachstánem a v centrální evropské části (v okolí řeky Volhy). Pokud chcete spojit návštěvu Ruska s koupáním a relaxací na břehu moře, pak ideálním místem je město Soči.

Co exportuje Rusko

Hlavním exportním artiklem je ropa a zemní plyn, které se společně podílejí na 67 % celkového exportu. Významným zdrojem příjmů ze zahraničí je prodej zbraní, kde Rusko zaujímá pozici světové dvojky těsně za USA. Odhad exportu v r.

Co je to Blitzkrieg

Blitzkrieg (blesková válka) je vojenská taktika založená na překvapivém útoku využívající rychlou a ohromující koncentraci síly, která se může skládat z obrněných a motorizovaných nebo mechanizovaných pěších útvarů spolu s přímou leteckou podporou s úmyslem prorazit protivníkovy obranné linie, poté dislokovat obránce, …

Co se stalo 22 června 1941

Německé přepadení Sovětského svazu bylo pro Moskvu zcela překvapivě zahájeno brzy ráno 22. června 1941. Wehrmacht vpadl do země na široké frontě s téměř 3 miliony vojáků.

Co vymysleli v Rusku

ruským vynálezem první parní stroj pro důlní práce, destilace a krakování nafty, zplynování uhlí přímo v ložiskách, v metalurgii dobývaní zlata kyanováním, zpracování platiny, ve strojnictví motorový člun, kombajn a traktor, letadlo, helikoptéra a stratostat.

Kam patří Rusko

Rusko se nachází na východě Evropy a severu Asie, pokrývá asi třetinu Eurasie a devítinu rozlohy Země. Evropská část země (asi 23 % plochy) zahrnuje území západně od pohoří Ural. Asijská část Ruska, která zabírá asi 76 % rozlohy a leží na východ od Uralu, se také nazývá Sibiř nebo Dálný východ.

Jak je na tom ruská ekonomika

Ruská ekonomika se potýká s poklesem

Dle odhadů se hrubý domácí produkt (HDP) Ruska v roce 2022 snížil o 2,1 %. V roce 2023 může pokles ruské ekonomiky pokračovat. Podle prognóz klesne ruský HDP v nejhorším případě o 2,5 % (OECD) nebo o 0,2 % (Světová banka). MMF v roce 2023 očekává růst (0,7 %).

Co to znamená když se řekne blesková válka

Blesková válka neboli Blitzkrieg je označení pro vojenskou taktiku, jejímž cílem je rychlý průnik skrz nepřátelskou obranu. Využívá se při ní součinnosti tanků, pěchoty, dělostřelectva i letectva. Blesková válka patřila k hlavním vojenským strategiím nacistického Německa během druhé světové války.

Kdo vedl bleskovou valku

Například boje v ulicích měst představovaly pro tankové jednotky ztráty. Samostatná kapitola bude v bakalářské práci soustředěna na německého tankového generála Heinze Guderiana. Byl to právě Heinz Guderian, který přivedl myšlenku bleskové války do skutečného provedení a který je považován za „otce“ Blitzkriegu.

Co to je Barbarossa

Operace Barbarossa (německy Unternehmen Barbarossa) byl krycí název (odvozený od jména císaře Friedricha I. Barbarossy) pro útok vojsk nacistického Německa proti Sovětskému svazu (SSSR), který porušil pakt Ribbentrop–Molotov a smlouvu o jejich přátelství a spolupráci, a otevřel východní frontu druhé světové války.

Kdy napadlo Německo Polsko

V Asii Japonsko od roku 1937 vedlo válku proti Číně (druhá čínsko-japonská válka). Vypuknutí celosvětového konfliktu, zvaného druhá světová válka, způsobil až německý útok na Polsko dne 1. září 1939.