Co je to svislice?

Jak udělat Svislítko

Svislá čára na PC

Svislou čáru stejně jako mnoho jiných znaků můžeme napsat snadno pomocí levého nebo pravého altu. Buď pomocí Ctrl + Alt + W anebo pomocí pravého altu AltGr + W. Zde si to můžete sami vyzkoušet: Na některých klávesnicích můžete napsat svislou čáru samostatnou klávesou, která se nachází vedle Shiftu.
Archiv

Jak napsat kolmou čáru

Nabízí se nám buď kombinace Ctrl+Alt+W, nebo jen na české klávesnici fungující AltGr+W (pravý Alt).
Archiv

Jak napsat kolmé lomítko

Podržte tedy Ctrl + levý Alt a pak stiskněte klávesu dvojitého W. Druhou a velmi podobnou variantou je v tomto případě stisknutí Altu Gr, což je pravý Alt a plní stejnou funkci jako Ctrl + levý Alt. Stiskněte tedy pravý Alt a klávesu dvojité W.

Jak se dělá zavináč

Jak napsat zavináč na notebooku (@)

Ve Windows kombinací kláves Ctrl + Alt + V nebo kombinací Alt + 64.

Jak se dělá a

Stačí podržet levý alt a na numerické klávesnici vyťukat kód 38 a Alt pustit.

Jak se píše roura

Tento znak má mnoho hovorových pojmenování, nejčastěji trubka, svislítko, svislice, kolmítko, roura, rouřítko či pajpa (z anglického „pipe“ čili roura, přičemž tento význam má například v shellech unixových operačních systémů, kde umožňuje propojit výstup jednoho a vstup jiného programu, tj.

Jak se píše dolar

Jak na klávesnici napsat znak dolaru $

Nejjednodušší je stisknout kombinaci kláves AltGr + ů, případně můžete držet levý Alt a na numerické klávesnici napsat 36.

Co to je lomítko

Lomítko (/) je interpunkční znaménko, užívané zejména v odborných textech a formulářích. Slouží především k vyznačení alternativ, v zásadě nahrazuje spojku nebo; případně i k jinému členění textu.

Kdy se zacal pouzivat zavináč

Nejstarší dochovaný dokument, kde se objevuje symbol pro zavináč, pochází zřejmě z roku 1345. Do souvislosti s e-mailovou korespondencí jej uvedl Raymond Tomlinson. Zatímco u nás máme zavináč, v Nizozemsku v e-mailových adresách používají opičí ocásek.

Co je to podtržítko

Znak „_“, normou ČSN 36 9050:1994 označený jako podtržení bývá též nazýván podtržítko. V odborné literatuře se též používá označení podtrhávací čára nebo dlouhá čára (oproti krátké čáře, která se využívá jako spojovník). Znak je umístěn vpravo na dolní písmenné řadě českého rozložení počítačové klávesnice.

Co to je &

Ampersand neboli et je anglický resp. latinský název pro symbol &, logogram, používaný ve významu souřadicí spojky „a“ (a tak i česky čtený, někdy i „et“). Vlastní český název nemá a užívají se oba cizojazyčné.

Jak napsat 10 na 6

Mocnina. Buď na anglické klávesnici (Shift + 6) nebo Alt + 94.

Jak napsat Bracket

Jak zapsat špičatou závorku: pro otevřenou závorku stiskneme a podržíme tl. pravý ALT a zmáčkneme klávesu , (čárku, hned nad ALTem). Pro uzavřenou závorku obdobně pravý ALT + . (tečku, opět vedle, nad ALTem).

Jak se značí euro

Symbol € O názvu společné měny „euro” bylo rozhodnuto v roce 1995 během zasedání Evropské rady v Madridu. Symbol měny „€“ je odvozen od řeckého písmene epsilon (Є) jako prvního písmene slova Evropy, přičemž dvě rovnoběžné čáry, které písmeno přetínají, symbolizují stabilitu měny.

Jak se píše hvězdička

Jak napsat hvězdičku na notebooku (*)

Ve Windows kombinací kláves Alt Gr + klávesa pro pomlčku nebo přímo na numerické klávesnici. V macOS kombinací Option + 8.

Kdy se používá lomítko

Lomítko „/“ je znak, který nejčastěji naznačuje možnost záměny či jiné varianty. Používá se ale také pro zápis zlomků, školních či sportovních roků, při zápisu internetových adres, psaní poezie nebo pro grafické oddělení výrazů. Důležité je neplést jej s obráceným lomítkem „\“.

Proč se používá zavináč

@ nebo také v mluvené řeči zavináč je znak používaný v současné době především v e-mailové komunikaci, v e-mailové adrese odděluje jméno uživatele a jméno domény.

Jak se dělá Pomlcka dole

Postupovat budeme následovně:Stiskněte levý Alt a držte ho stisknutý.Na numerické klávesnici (zcela napravo na klávesnici) vyťukejte číslo 95.Pusťte levý Alt a _ se vepíše do textu.

Jak se dělá pomlčka dole

Podtržítko zapíšeme tak, že stiskneme a podržíme tl. pravý SHIFT a následně zmáčkneme klávesu pro spojovník – (hned nalevo od něj).

Jak se říká &

Ampersand neboli et je anglický resp. latinský název pro symbol &, logogram, používaný ve významu souřadicí spojky „a“ (a tak i česky čtený, někdy i „et“).

Jak se dělá and

Jak napsat symbol ampersand na klávesnici

Většina klávesnic umožňuje napsat symbol „&“ pomocí klávesové zkratky. V češtině se používá nejčastěji klávesová zkratka „AltGr + C“ nebo „Levý Alt + 38“ (na numerické klávesnici).

Jak napsat malou dvojku nahoře

Stačí současně stisknout Shift a klávesu v horní části, kterou standardně píšeme písmeno ž, respektive číslici 6.

Jak napsat 2 dole

Univerzální uvozovky podle jazyku programu: [Shift] + [ů]České dvojité uvozovky dole a nahoře: [Alt] + [Shift] + [N] (levá dolní) a [Alt] + [Shift] + [H] (pravá horní)

Co to je Ctrl

Na počítačové klávesnici je klávesa Ctrl používána společně s jinou klávesou (jinými klávesami) jako modifikační klávesa; výjimku tvoří některé počítačové hry. Slouží k provádění speciálních operací, typicky jako klávesová zkratka, neboť mění standardní význam té klávesy, se kterou je společně stisknuta.

Co znamená zkratka Alt Gr

AltGr (zkratka z anglického alternate graphic) je jedna z běžných kláves počítačových klávesnic. Slouží zejména pro vložení znaků, které jsou pro dané rozložení kláves používány méně často, třeba symbolů měn. Na moderních osobních počítačích se jedná o pravou ze dvou kláves Alt, umístěnou vpravo od mezerníku.