Co je to ug?

Co je koeficient Ug

Ug – prostup tepla zasklením, charakterizuje pouze tepelně izolační vlastnosti izolačního zasklení. Tento parametr nemůže nahradit informaci o prostupu tepla celým oknem.
ArchivPodobné

Co je Ug u skla

Týká se samostatného izolačního skla. Udává se ve W/(m2K) a vyjadřuje, kolik tepla unikne přes 1 m2 izolačního skla při změně teploty o 1 Kelvin (resp. o 1 °C). Čím je toto číslo nižší, tím má izolační sklo lepší tepelně-izolační vlastnosti.

Jak se počítá Uw

Jak vypočítat hodnotu Uw okna Koeficient Uw udává, kolik tepla projde přes m2 okna při teplotním rozdílu mezi vnitřní a venkovní stranou místnosti 1K. Jednotkou součinitele prostupu tepla je W/(m2*K).
Archiv

Co vyjadřuje hodnota součinitele prostupu tepla Ug W m2 K

Součinitel prostupu tepla je hlavním ukazatelem izolačních schopností oken, dveří a dalších stavebních prvků. Jde o množství tepla, které projde oknem, jednotkou prostupu tepla je W/m2K (watt na metr čtvereční a Kelvin). Obecně platí, že čím je hodnota menší, tím udrží okno v interiéru více tepla.
Archiv

Co je hodnota U

Hodnota U, neboli součinitel prostupu tepla, vyjadřuje laicky řečeno jak moc okno tepelně izoluje. Jiná definice zní, že je to množství energie (tepla), které pronikne metrem čtverečním okna při teplotním spádu 1 stupeň Kelvina. Čím je tato hodnota menší, tím lépe. Standardní hodnota U zasklení neboli Ug je 1,1 W/m2K.

Co je to tepelný odpor

Tepelný odpor udává míru odporu proti pronikání tepla. Čím vyšší je tepelný odpor materiálu či konstrukce, tím pomaleji teplo prochází a proto je cílem aby byl tepelný odpor obálky budovy (podlaha na terénu, obvodové stěny i střecha) co nejvyšší.

Co je solární faktor

Tak zvaný solární faktor zasklení (značený písmenem „g") určuje, kolik sluneční energie okno (respektive jeho skleněná výplň) propustí – čím je tento faktor vyšší, tím vyšší jsou solární zisky.

Jak poznat trojskla

I když prostým okem nemáte téměř šanci poznat trojsklo od dvojskla (na pohled se liší jen počtem distančních rámečků), laboratorně lze změřit, že trojsklem projde do místností o trochu méně světla (a tím i tepla), než dvojsklem.

Jaká okna do pasivního domů

Okna pro pasivní domy musí splňovat podmínku, že součinitel prostupu tepla je maximálně 0,8 W/m2K (viz Wikipedia). Okna slouží nejen k osvětlení místnosti, ale zabezpečují také dostatek slunečních zisků a působí jako sluneční radiátor.

Jak se počítá tepelný odpor

Tepelný odpor R (m2·K/W) charakterizuje izolační schopnost konstrukční vrstvy o tloušťce d [m]: R = d/λ.

Co je lambda u izolace

Ve fyzice označuje tepelná vodivost schopnost daného kusu látky, konstrukce, (např. zdi, izolace) vést teplo. Představuje rychlost, s jakou se teplo šíří z jedné zahřáté části látky do jiných, chladnějších částí.

Jak se počítá lambda

S frekvencí vlnění f a rychlostí vlnění c je vlnová délka svázána následujícím vztahem: λ = c f {\displaystyle \lambda ={\frac {c}{f}}}

Co stojí trojsklo

Jestliže 1 m2 trojskla stojí přibližně 1500 – 1800 Kč, investice v podobě ušetřených peněz za vytápění se vrátí přibližně za deset let. To se zdá být poměrně dlouhá doba. Nicméně získáváte další nezanedbatelné bonusy v podobě zvýšené zvukové izolace a minimalizace rosení oken.

Jaký je rozdíl mezi dvojsklem a trojsklem

#1: Hlavní rozdíly mezi dvojskly a trojskly Zásadním rozdílem je počet skel. Jak už název sám napovídá, u dvojskel jsou skleněné tabule dvě, u trojskel tři. Kromě skleněných ploch je v oknech také distanční rámeček.

Co je to tepelný tok

Když už mluvíme o tepelném toku, tak ten nám udává množství tepelné energie v čase, která projde danou plochou. Proto se vypočítá vynásobením hustoty tepelného toku plochou.

Co je nejlepší izolant

Nejlepšími tepelnými izolanty jsou plyny a kapaliny, které rychleji než vedením přenášejí teplo prouděním. Z pevných látek jsou dobrými tepelnými izolanty především ty látky, které obsahují hodně plynu (vzduchu), např. minerální vlna (kamenná nebo skelná), peří, srst, papír, dále např. sklo, dřevo, polystyren, ap.

Jak zvolit tloušťku izolace

Doporučuje se zateplit fasádu alespoň 20 cm a střechu 30 cm izolantu. Tyto tloušťky jsou i podmínkou pro proplacení státní dotace včetně Nové zelené úsporám Light. Vzhledem k rostoucím cenám energií se nicméně vyplatí na fasádu dát až 28 cm a do střechy 40 cm.

Co je lambda u vaty

Součinitel tepelné vodivosti (λ)

Vyjadřuje nejpodstatnější vlastnost izolačního materiálu, tedy schopnost izolovat.

Co znamená lambda

Lambda je písmeno řecké abecedy, kterým je ve vědách označena např. vlnová délka nebo tepelná vodivost, ale i mnoho dalšího. Kromě toho má slovo lambda další významy nebo se vyskytuje ve slovních spojeních: lambda (anatomie) – antropometrický bod.

Jak získat dotaci na výměnu oken

Jak zažádat o dotaciO dotaci z programu Nová zelená úsporám je nově možné požádat pouze online, a to na stránkách AIS SFŽP ČR.Pro vyplnění žádosti o dotaci na výměnu oken, budete potřebovat odborný posudek, je tedy nutné si najít spolehlivého odborníka, který tento posudek zpracuje.

Jak poznat trojsklo od dvojskla

Základním ukazatelem kvality je součinitel prostupu tepla Uw, který udává, kolik tepla projde celým oknem. Čím je hodnota nižší, tím jsou nižší i tepelné ztráty. To samé platí pro součinitel prostupu tepla zasklením Ug. Kvalitní okna s trojskly mají hodnoty Uw = 0,7 až 0,8 W/m2K, u dvojskel je to okolo 1,1 W/m2K.

Co to je Kondukce

Vedení (kondukce) tepla je jeden ze způsobů šíření tepla v tělesech, při kterém částice látky v oblasti s vyšší střední kinetickou energií předávají část své pohybové energie prostřednictvím vzájemných srážek částicím v oblasti s nižší střední kinetickou energií.

Co je to Salani

Sálání (vyzařování, radiace) je fyzikální proces, při kterém látka emituje do prostoru energii ve formě elektromagnetického záření. Na rozdíl od přenosu tepla vedením nebo prouděním se může prostřednictvím sálání teplo přenášet i ve vakuu, tzn. bez zprostředkování přenosu látkovým prostředím.

Co nejlépe vede teplo

Z běžných látek jsou to především kovy, které obsahují tzv. elektronový plyn, který svým pohybem uvnitř kovu způsobuje dobrý přenos tepla z jedné části tělesa do jiné. Nejlepšími vodiči tepla jsou stříbro, měď, hliník, wolfram, mosaz.

Co je skelná vata

Skelná vata, skleněná vata případně skelná vlna je tepelně a zvukově izolační materiál vyrobený ze skleněných vláken, které patří do skupiny minerálních vat. Sklo je obvykle pro zvýšení pružnosti a snížení lámavosti upraveno.