Co je to zkratka no?

Co je to no

Co je to No Význam: – anglicky "ne" či "nikoliv" (anglická záporná odpověď). Nebo také ve smyslu "žádný".

Co znamená zkratka No 1

hovor. hlavní, prvořadý důležitostí ap.

Co je to NP

Informace o zkratce 'NP'

Nope: v žádném případě, ani nápad, ne!

Co je to NC

Informace o zkratce 'nc'

Popis: nc = not connected. V elektronice označení svorky, pinu, kontaktu, který není zapojen, není funkční.

Co je to aka

AKA – Also known as

Asi jako když někdo řekne o svém nedávno narozeném bráškovi: „Tak tohle je náš Edík aka (známý také jako) Stroj na hovínka. “ Anebo když v Chile o svém milovaném fotbalistovi říkají „Alexis Sanchez alias El Niño Maravilla“.

Co je to zkratka PM

AM je zkratka pro latinský název Ante Meridiem = „před polednem". Jedna hodina ranní tak bude mít tvar 1:00 AM. PM je zkratka pro latinský název Post Meridiem = „po poledni". Jedna hodina odpoledne bude zobrazena jako 1:00 PM.

Co je 2 NP

Označení podlaží: I (1 . NP) první nadzemní podlaží přízemí 2 (2.NP) druhé nadzemní podlaží nebo také1 . patro atd. 01 (l.

Co je to no a NC

Co znamenají zkratky na relé NO, NC,COM Odpověď: Jsou to stavy kontaktů v době kdy není napětí na cívce relé. COM je kontakt, který se překlápí mezi NO a NC po přivedení napětí na cívku.

Co to znamená slovo Lol

LOL může být: akronym fráze laughing out loud (směji se nahlas), lots of laugh (spousta smíchu) LOL (Laughing Out Loud) – francouzský film z roku 2008. LOL (film, 2012) – americký film z roku 2012.

Co je to za zkratku kk

+kk je zkratka pro kuchyňský kout. Většinou je to tedy počet obytných místností + kuchyňský kout. Proč se tedy někdy píše 1+kk a někdy zase 1+1 Spousty bytů i domů mývají mnohem více prostoru k dispozici, proto mají i celou “samostatnou místnost“ pro kuchyň.

Co je to zkratka DM

DM – pod zkratkou se schovává direct message. V jednoduchém překladu je to posílání fotek a zpráv přímo danému uživateli.

Co je zkratka PQ

p.s. (per semestre) – pololetní úroková sazba, p.q. (per quartale) – čtvrtletní úroková sazba, p.m. (per mensem) – měsíční úroková sazba, p.d. (per diem) – denní úroková sazba.

Co je NP a PP

(4) Schodiště ve stavbách pro ubytování s třemi a více nadzemními podlažími nebo s třemi a více podzemními podlažími musí být označeno u vstupu do každého podlaží. Označení se skládá z pořadového čísla nadzemního podlaží doplněného písmeny „NP“ nebo podzemního podlaží doplněného písmeny „PP“.

Co je 1 patro

Patrem nazýváme jednu část budovy, která je celá v určité výšce nad nebo pod zemí a obvykle má konstrukční výšku okolo 3 metrů. Počet pater patří mezi základní charakteristiky každé budovy a podle jejího typu může mít například suterén (sklep), přízemí, 1. patro, 2. patro, případně další patra.

Co to je relé

Relé je specializované zařízení sloužící ke spínání signálu. Název je odvozen z přepřahací stanice dostavníků. Má své výhody i nevýhody. Výhody: malý odpor, vysoký počet spínacích cyklů a snadná nahraditelnost.

Na co je stykač

Stykače jsou elektromagnetické spínače, pomocí kterých můžete dálkově ovládat spotřebiče s velkými výkony. Jejich nejčastější aplikací v domácnosti je spínání elektrického vytápění nebo ohřevu vody s využitím nízkého tarifu elektrické energie pomocí HDO.

Co je to BRUH

Bro (bruh) – slangové označení pro bratra (brášku), které se používá ve významu „kámo“ nebo „kamaráde“.

Co to je zkratka xoxo

XOXO je ustálená internetová zkratka pro Hugs and Kisses neboli Objímá a líbá (Tě). Tato hra přináší objetí a polibky vašemu mozku.

Co je to pov

POV, nebo také PoV, je zkratka anglického termínu point of view, což by se doslovně dalo přeložit jako úhel pohledu. Tato zkratka je ve fandomu užívána typicky v záhlaví fanfikcí či v autorských poznámkách pro informaci čtenáře, z pohledu které postavy autor příběh vypráví.

Co je to DM na IG

Co je to Instagram Direct Instagram Direct je produkt pro posílání zpráv v aplikaci, který umožňuje soukromou výměnu textů, fotek, příspěvků a příběhů s jednotlivcem i několika lidmi.

Co je to PS

post scriptum, doslova „po napsání“) označuje původně dodatek dopisu, obvykle za podpisem. Česky se dříve nazývalo také douška. Zkracuje se jako PS, P.S. nebo P.

Co je to zkratka CHKO

Chráněná krajinná oblast (CHKO) je v systému ochrany přírody České republiky a dříve Československa od poloviny 50. let 20. století od vyhlášení prvních zákonů o státní ochraně přírody označení pro velkoplošné chráněné území nižšího stupně ochrany, než jaký platí pro národní parky.

Co dělá stykač

Stykače mají podobnou konstrukci, princip i charakteristické parametry jako relé. Když přivedeme napětí na svorky cívky, vzniká magnetické pole a tím i magnetická síla. Kotva s pohyblivými kontakty je tak přitažena a pohyblivé kontakty se spojí s pevnými kontakty nebo přeruší stávající spojení.

Jaký je rozdíl mezi stykačem a relé

Hlavní rozdíl je ve spínaném proudu. Relé je primárně určené pro spínání malých proudů, stykače obvykle pracují s podstatně většími proudy. Na první pohled je také rozdíl ve velikosti. Relé je obvykle podstatně menší než stykač.

Co je Kontaktor

Kontaktor je elektricky ovládaný spínač/relé a je určen pro spínání silových AC i DC obvodů.