Co je výcvik Sur?

Co to je Sur

Hnutí, systém a výcvikový model SUR je spojen se jmény Skála, Urban a Rubeš, jejichž iniciály mu daly jméno. Jeho originalita spočívá především ve spojení výcviku ve skupinové psychoterapii s širším a hlubším rozměrem velké skupiny, výcvikového společebnství (komunity).

Jaké vzdělání musí mít terapeut

Jeho výhodou je vedle profesní prestiže to, že může sám pracovat na pojišťovnu a také vám jako jediný psycholog může oficiálně udělit diagnózu. Psychoterapeut je zpravidla absolvent minimálně bakalářského studia jakéhokoliv humanitního oboru a psychoterapeutického výcviku.

Co je to sebezkušenostní výcvik

Poskytuje inspiraci a porozumění osobním motivům a přesvědčením, která jsou nezbytnou průpravou pro fungování v pomáhajících profesích (např. psychoterapeut, psycholog, sociální pracovník, pedagog). Absolvování výcviku přispěje ke zvýšení profesionality skrze vlastní osobní rozvoj.

Jak si vybrat psychoterapeutický výcvik

Rozhodující část průpravy psychoterapeuta je komplexní pětiletý psychoterapeutický výcvik. Výcvik poskytuje uchazečům o kvalifikaci jednak teoretickou průpravu daného psychoterapeutického směru (např. Gestalt, psychoanalýza, kognitivně-behaviorální přístup atp.), ale také zásadní sebezkušenostní průpravu.

Jaký je rozdíl mezi terapeutem a psychologem

Mnoho psychologů má vlastní praxi. Klinický psycholog pomáhá s diagnostikou a léčbou psychicky nemocných, může poskytovat poradenství nebo se věnovat terapii. Psychoterapeut – může jít o psychiatra, psychologa nebo absolventa příbuzného oboru, který získal terapeutické vzdělání na jednom z akreditovaných institutů.

Kdo může být terapeut

Terapeut může být v podstatě kdokoli. Jak je to možné V současné době totiž neexistují jasné podmínky, které by vymezovaly, kdo se může terapeutem nazývat. Může to být psycholog, který pracuje terapeuticky, ale může se také jednat o naprostého laika, který nemá žádné psychologické vzdělání ani žádný speciální kurz.

Jak dlouho trvá psychoterapeutický výcvik

V psychoterapeutickém výcviku pracuje odborník sám na sobě, učí se teorii, způsob práce a myšlení v daném psychoterapeutickém směru, pracuje pod supervizí – odborným dohledem. Celý proces trvá zhruba 6–7 let.

Jak probíhá psychoterapeutický výcvik

Struktura výcviku

Výcvik je rozdělený do tří stupňů, každý z nich trvá dva roky. (Celkem tedy výcvik bude trvat 6 let až k získání certifikátu. Předchozí běhy trvaly o rok déle, od roku 2021 však přecházíme na šestiletý model.) V každém roce je 6 setkání za rok.

Kdo může na psychoterapeutický výcvik

Psychoterapeutem se může stát pouze člověk, který absolvoval speciální výcvik v psychoterapii. Tyto výcviky podléhají akreditaci a jednou z jejich podmínek je, že do nich smí vstoupit člověk, který má dostatečné vzdělání v některém z psychosociálních či medicínských oborů.

Jak poznat dobrého terapeuta

Respektuje vás a nesoudí vás

Řada lidí, kteří přicházejí do terapie, se setkala s tím, že je někdo posuzoval, případně jim dával „dobré rady“ či zaručené návody. Dobrý terapeut vás soudit nebude a také šetří radami. Místo toho nabídne empatii, porozumění, přijetí a provázení.

Jaké vzdělání potřebuje psychiatr

Psychiatr vystudoval všeobecné lékařství na lékařské fakultě a užívá titul MUDr. Má další specializované vzdělání v oboru psychiatrie. Je lékař a jeho doménou je předepisovat léky. Řada psychiatrů má rovněž vzdělání v psychoterapii (psychoterapeutický výcvik) a provádí ji také.

Jak poznat že mám jít k psychologovi

„Čas na psychoterapii je, když se už delší dobu probouzíte s pocitem marnosti, nespokojenosti. Čas na psychoterapii je, když přemýšlíte, proč vám váš vztah opět nevyšel. Když máte vztek, smutek, prázdnotu, strach, nespokojenost – různé stavy, které vás obtěžují a pro které nemáte vysvětlení.

Jak dlouho trva terapeuticky vycvik

V psychoterapeutickém výcviku pracuje odborník sám na sobě, učí se teorii, způsob práce a myšlení v daném psychoterapeutickém směru, pracuje pod supervizí – odborným dohledem. Celý proces trvá zhruba 6–7 let.

Kdo to je psychoterapeut

Psychoterapeut je odborník, který má vystudovanou psychologii či příbuzný obor a má absolvovaný psychoterapeutický výcvik. Je to člověk, který vám bude oporou v těžkých chvílích, probere s vámi aktuální životní témata a otázky a společně budete hledat cestu ke zlepšení vašeho života.

Jaký titul má psychoterapeut

Psycholog je absolventem fakulty filozofické, oboru psychologie, po pětiletém studiu má titul Mgr., který si posléze může vylepšit v postgraduálu a stát se doktorem, na rozdíl od mediků ale doktorem filozofie s titulem PhDr. Terapeutem se může cítit kdokoli, kdo absolvoval nějaký terapeutický výcvik.

Jak často chodit na terapii

To, jak často máme chodit na terapii je proto velmi individuální. Obecně se doporučuje frekvence 1x za 2-3 týdny. Tato frekvence se ukazuje jako vhodná doba, kdy si klient pomalu zpracuje všechny informace a děje, které se na terapii odehrály.

Co je lepší psycholog nebo psychiatr

Psychiatr je lékař a má vystudovanou lékařskou fakultu. Psycholog má naopak humanitní vzdělání (obvykle filozofickou fakultu). Například vztahové problémy, sebevědomí, otázky životního smyslu a naplnění má smysl řešit spíše s psychologem. Někteří psychologové se specializují i na léčbu různých fobií (strachů).

Co pozná psycholog

Co říkají psychologové

Psycholog pomáhá klientovi nalézt ztracenou rovnováhu, nebo zpracovat traumatizující zážitky či porozumět sám sobě. Mnozí psychologové se věnují i psychologické diagnostice, která je nezbytná a jiný odborník jí nahradit nemůže.

V jakém věku jít k psychologovi

Návštěva psychologa je vhodná v případech, kdy dítě prošlo nějakou složitou situací, s níž má problém se vyrovnat: přišlo o člena rodiny nebo se mu naopak narodil sourozenec, stěhovalo se, nastupuje do nové školy a podobně. Dítě by se mělo na změnu adaptovat během šesti týdnů.

Co muze delat psychoterapeut

Psychoterapeut je odborník s vysokoškolským vzděláním, který má také postgraduální vzdělání psychoterapeutické. Jeho cílem je nejčastěji prostřednictvím řízeného rozhovoru uzdravovat klienta, který za ním přichází. Psychiatr i psycholog může být současně psychoterapeutem, ale není to tak vždycky.

Kdo může absolvovat psychoterapeutický výcvik

Psychoterapeutem se může stát pouze člověk, který absolvoval speciální výcvik v psychoterapii. Tyto výcviky podléhají akreditaci a jednou z jejich podmínek je, že do nich smí vstoupit člověk, který má dostatečné vzdělání v některém z psychosociálních či medicínských oborů.

Co řešit na terapii

Neexistuje ani seznam témat, který by vám řekl, co řešit na psychoterapii a co ne. Nejdůležitější je to, jak danou situaci prožíváte vy sami. Dva lidé mohou stejnou životní událost prožívat diametrálně jinak, v souvislosti s jejich dosavadními zkušenostmi, rodinným zázemím nebo temperamentem.

Co probírat na terapii

Terapeut by neměl individuálně pracovat s klienty, kteří jsou partneři nebo blízcí příbuzní. A když to udělá, pak si prostě musí dávat pozor na jazyk a soustředit se. Důležitý je také fakt, že terapeut pracuje s klientovou verzí: jeho úkolem není pátrat po tom, co je pravda, a vyšetřovat, co se vlastně stalo.

Jak poznat špatného psychologa

Špatný psychoterapeut

Pokud mu „něco nesedí“ již na začátku, necítí se komfortně, pociťuje nedůvěru, není vhodné do terapie s tímto psychoterapeutem vstupovat a lepší je nechat si doporučit jiného nebo ho sám vyhledat. Samozřejmě lze z terapie z tohoto důvodu odstoupit i později.

Jak poznat psychicke problemy u dětí

Existují určité signály, které lze považovat za varovné.Výrazné změny chováníVýrazné změny ve školní docházce a prospěchu.Velké výkyvy nálad netypické pro něj i jeho vrstevníky.Uzavírání se do sebe, problémy ve vztazích.Výrazný strach netypický pro dítěZtráta zájmu o oblíbené činnosti.Problémy s jídlem.