Co jsou služby cestovního ruchu?

Co je to cestovní služba

Cestovní službou je poskytnutí služby zákazníkovi, která zahrnuje kombinace služeb cestovního ruchu, popřípadě zboží, pokud jsou jednotlivé služby cestovního ruchu a zboží nakoupené od jiných osob povinných k dani.
Archiv

Co patří do cestovního ruchu

Mezinárodně uznávané definice cestovního ruchu podle Evropské komise a UNWTO. Dle Nařízení EU je cestovní ruch definován jako činnost návštěvníků, kteří se zúčastní cesty na místo určení mimo své obvyklé prostředí, a to na dobu kratší jednoho roku a za jakýmkoli hlavním účelem, včetně služebního či soukromého účelu.

Jak Delime cestovní ruch

Typy cestovního ruchu podle převažujícího prostředí pobytu

městský cestovní ruch • venkovský cestovní ruch • lázeňský cestovní ruch • cestovní ruch v horských střediscích cestovního ruchu • cestovní ruch v přímořských střediscích cestovního ruchu.

Jaké jsou hlavní centra cestovního ruchu

Významné rekreační oblasti v ČR jsou České Švýcarsko, Český ráj, Krkonoše a Šumava.

Co je to destinace cestovního ruchu

Destinace cestovního ruchu se rozumí v užším smyslu rozumí jako cílová oblast v daném regionu, typická významnou nabídkou atraktivit cestovního ruchu a služeb cestovního ruchu.

Kde je nejvetsi cestovní ruch

Nejoblíbenější destinace mezinárodního turismu

Pořadí Země Příjezdy (2017)
1 Francie 100,3 milionu
2 Spojené státy 75,9 milionu
3 Španělsko 81,8 milionu
4 Čína 60,7 milionu

Jak se dělí cestovní ruch

Základní rozdělení cestovního ruchu:

Příjezdový CR – (také aktivní) zahrnuje návštěvu a pobyt nerezidentů na území České republiky. Výjezdový CR – (také pasivní) zahrnuje návštěvu a pobyt rezidentů mimo území České republiky. Domácí CR – je cestovní ruch rezidentů na území České republiky.

Co to je Destinační management

Definice destinačního managementu (DMO)

Destinační management můžeme definovat jako „soubor technik, nástrojů a opatření používaných při koordinovaném plánování, organizaci, komunikaci, rozhodovacím procesu a regulaci cestovního ruchu v dané destinaci“ (Pásková, Zelenka, 2002).

Kdy vznikl cestovní ruch

Sa- motná moderní podoba cestovního ruchu se začala formovat ve druhé polovině 19. století. Souviselo to s rostoucím hospodářským vývojem a rozmachem průmyslu, což mě- lo za následek růst fondu volného času a životní úrovně obyvatelstva.

Co znamená zkratka DMO

Obsah. Dětská mozková obrna (DMO, angl. cerebral palsy) je trvalá neprogredující porucha hybnosti provázená abnormálním svalovým napětím a abnormální posturou. Jedná se o nenakažlivé, nedědičné onemocnění, které vzniká na podkladě jednorázového poškození mozkové tkáně (nejčastěji hypoxií).

Kdy jste poznali DMO

Příznaky dětské mozkové obrny se u dětí nejčastěji projeví již během prvních měsíců nebo let. Rodiče si této poruchy mohou všimnout ve chvíli, kdy začne být vývoj pohybových dovedností jejich potomka zpožděný. Děti se později přetáčejí, lezou nebo sedí.

Co je to mozková obrna

Dětská mozková obrna (DMO, angl. cerebral palsy) je trvalá neprogredující porucha hybnosti provázená abnormálním svalovým napětím a abnormální posturou. Jedná se o nenakažlivé, nedědičné onemocnění, které vzniká na podkladě jednorázového poškození mozkové tkáně (nejčastěji hypoxií).

Jak se projevuje DMO

Příznaky dětské mozkové obrny

U miminka se DMO v úvodu projevuje opožďováním psychomotorického vývoje, ztuhnutím svalů a nezvyklým nastavováním končetin. Nejvýraznějším příznakem u dětí s DMO jsou tedy obecně poruchy hybnosti a zkrácené svaly.

Co to je obrna

Co je obrna

Obrna je typ virového onemocnění, které postihuje především děti. Nevyhýbá se ale ani dospělým. Přenáší se kontaminovanou vodou nebo potravinami, v minimální míře také kapénkovou cestou. Podtypem je dětská mozková obrna, kterou jsou ohroženy čerstvě narozené děti.

Jak se šíří obrna

Dětskou obrnu nelze vyléčit. Je možné jí pouze zabránit imunizací. Imunitu mohou lidé získat po očkování nebo poté, co byli infikováni virem. K dispozici jsou dva typy vakcín: inaktivovaná vakcína proti dětské obrně (IPV) a živá atenuovaná ústy podávaná vakcína proti dětské obrně (OPV).

Co to je Polio

Poliomyelitida je virové onemocnění, které působí na centrální nervovou soustavu. Z historického hlediska se jedná o hlavní příčinu úmrtí, akutní paralýzy a celoživotního zdravotního postižení. V roce 1988 předložilo Světové zdravotnické shromáždění rezoluci za účelem vymýcení dětské obrny.

Jak poznat obrnu

Příznaky dětské mozkové obrny

Nejvýraznějším příznakem u dětí s DMO jsou tedy obecně poruchy hybnosti a zkrácené svaly. Dítě je zpravidla málo aktivní, opoždění může být také v oblasti mentální, smyslové (zrak, sluch), řečové. Někdy se může přidat i epilepsie.

Jak začíná ochrnutí

Celý proces začíná v mozkové kůře, odtud se signál skrz mozek šíří do míchy a z míchy se pomocí nervů vystupujících z páteře šíří nervový signál do příslušných svalových vláken. Přenos informace z nervu na sval se děje na tzv. nervosvalové ploténce. Podráždění svalu pak vede k jeho stažení a tím vzniká vlastní pohyb.

Co je to Zaskrt

Záškrt je závažné infekční onemocnění, které se nejčastěji projevuje jako těžká angína s tvorbou pablán. Ty způsobují zúžení hrtanu i hltanu, což může vést k následnému dušení. Záškrt se vyskytuje spíše v rozvojových zemích, u nás je díky povinnému očkování raritou.

Jak se leci obrna

Začíná příznaky meningitidy, po nichž následuje silná bolest svalů a ztráta citlivosti a hybnosti v různých částech těla. Po jednom až dvou dnech se objevuje slabost a dochází k paralýze. Paralyzována může být jakákoli kombinace končetin, i když postiženy jsou především dolní končetiny.

Co to je černý kašel

Černý kašel, označovaný jako dávivý, latinsky pertussis, je vysoce infekční bakteriální onemocnění způsobené bakterií Bordetella pertussis. Tato bakterie byla objevena v roce 1906 Julesem Bordetem. Toxiny této bakterie napadají řasinkový epitel na povrchu dýchacích cest, výstelku průdušnice a průdušek.

Co je Pablána

Pablána označuje povlak vzniklý na sliznici v důsledku zánětlivého procesu. Povlak obsahuje zbytky odumřelých buněk, mrtvé mikroorganizmy a leukocyty. Barva pablány bývá šedavá, nebo nažloutlá a doprovází typicky některá infekční onemocnění.

Co způsobuje obrnu

Dětská obrna, též dětská přenosná obrna nebo poliomyelitida (lat. poliomyelitis) je virové infekční onemocnění člověka. Původcem je Poliovirus z čeledi Picornaviridae. Přibližně 90 až 95 % infekcí nezpůsobuje žádné symptomy.

Co způsobuje obrna

Mezi nejčastější příčiny patří cévní mozková příhoda, infekční onemocnění (hl. virového původu), úraz, případně nádor mozku či mozkového kmene.

Co je to pertussis

Černý kašel (pertuse) je vysoce infekční bakteriální onemocnění, které postihuje plíce a dýchací cesty. Je známé také jako dávivý kašel. Způsobují ho bakterie v ústech, nosu a hrdle nakažené osoby.