Co kradou straky?

Na co přilákat Straku

Strava je převážně rostlinná (semena, bobule, žaludy, ořechy…) − občas se povede najít nějaký přezimující hmyz, chytit hraboše, nebo najít mršinu. Jaro začíná nabízet různé druhy hmyzu a jiných bezobratlích, ještěrky, či obojživelníky, k závěru si straky mohou přilepšovat ptačími vejci, či mláďaty.

Čím krmit mládě straky

V době krmení mláďat straky nejdříve sbírají malé bezobratlé (pavouky, housenky, larvy), později brouky, červy, blanokřídlé a drobné obratlovce (hlavně hraboše, i zdechliny). Podíl vajec a mláďat drobných pěvců je velmi nízký a samozřejmě je časově omezen právě jen na hnízdní období.
Archiv

Jak se zbavit straky

CD – Několik starých CD pověste na šňůrky a rozvěste na různých místech kolem ovocných stromů a klidně i na ně. Odráží světlo a vytvářejí dojem „pohybu“. Plechovky/konzervy – Stejně jako CD jsou lesklé, navíc však vydávají zvuk! A ten plaší vždy nejlépe.

Čím škodí Straka

Živí se jednak semeny a plody, jednak hmyzem a dalšími bezobratlými živočichy, ale také drobnými obratlovci; škodí vybíráním ptačích vajec a mláďat. Hnízdo staví na nepřístupných místech – vysoko na stromech, v trnitých keřích apod.
Archiv

Jak přilákat sýkorky na zahradu

Sýkorky, lejsky či rehky můžeme nalákat do zahrady umístěním budek nebo vysázením hustých listnatých keřů. Nejen ptákům, ale i řadě dalších zvířat skýtají volně rostoucí křoviny a keře úkryt a útočiště, ve kterém mohou hnízdit. V mnohých dřevinách žije přes sto druhů brouků, které lákají různorodé druhy ptáků.

Jak chovat Straku

Straka je velice svérázný druh ptáka, je velmi vitální a její chov pro vás nebude extrémně náročný. Potřebuje jen dostatek prostoru. Jako potravu uvítá vše, co jí přijde pod zobák – je všežravec.

Co lovi straka

Straka létá velmi pomalu za doprovodu hlasitého rapotání. Její potravou je převážně hmyz, který vyhledává po zemi a v keřích. Požírá i drobné hlodavce, vejce, mláďata ptáků a nepohrne ani poraženými zvířaty okolo cest. V zimě se živí semeny kulturních rostlin a hledá potravu i po smetištích.

Jak si ochočit Straku

Ochočení dospělého jedince

Pokud se do naší péče dostal již dospělý, nebo odrostlý jedinec, pak bude celý proces mnohem složitější. Při ochočování mláďete nám prakticky jen stačí dobře se mu věnovat a mládě nám hned „zobe z ruky“. V tomto případě si však musíme stračí přízeň tvrdě zasloužit.

Jak odradit straky

Straky jsou velmi inteligentní tvorové a pokud máte obzvláště zatvrzelé straky ve svém okolí, možná si všimnete, že začnou sledovat a čekat, zda dominantní pták odletí. Se systémem ScaryBird k něčemu takovému nedojde, proto se snažte ho používat nahodile nebo občas měnit jeho pozici, abyste je přechytračili.

Co proti kosum

Aby kosi a špačci nesklidili úrodu třešní, jahod, borůvek nebo třeba rybízu za vás, můžeme kolem nepříliš vysokých ohrožených rostlin natáhnout sítě, postavit strašáky anebo na stromy rozvěsit fáborky ze šustícího alobalu. Dobře fungují i stará CD.

Kde spí straky

Po příletu na nocoviště se všechny tři druhy nejprve usadí v nejvyšších korunách stromů a až po úplném setmění pak sestupují do nižších partií. Havrani a kavky nocují na stromech, jen se z nejvyšších částí koruny přemístí poněkud níže, straky potmě slétají z korun vysokých stromů dolů a nocují v hustých křovinách.

Jak krade straka

Straky doopravdy kradou. Všechny prsteny, řetízky, staniolové obaly i zrcátka. Všechno, co se leskne a třpytí, působí na straky uhrančivým dojmem a mají potřebu si takový artefakt donést do svého hnízda. Část vědců dokonce říká, že je to kvůli tomu, aby svým bohatstvím udělali dojem na potenciálního partnera.

Jak nalákat sýkorky do budky

Sýkorky, lejsky či rehky můžeme nalákat do zahrady umístěním budek nebo vysázením hustých listnatých keřů. Nejen ptákům, ale i řadě dalších zvířat skýtají volně rostoucí křoviny a keře úkryt a útočiště, ve kterém mohou hnízdit. V mnohých dřevinách žije přes sto druhů brouků, které lákají různorodé druhy ptáků.

Kdy začínají hnízdit sýkorky

Hnízdí 1–2× ročně od dubna do července. Snůška je v porovnání s mnoha jinými pěvci poměrně početná a většinou obsahuje 9–13 bílých, červenohnědě skvrnitých vajec.

Kde spí straka

V průběhu noci se musí spoléhat více na sluch než zrak, protože většina nocovišť je umístěna v husté vegetaci, kde je viditelnost silně redukovaná. Pokud spí ptáci pohromadě, je pravděpodobnější, že šramotícího predátora některý z nich uslyší a vzbudí ostatní.

Čím se živí straky

Její potravou jsou semena, ovoce, hmyz, červi a různé odpadky. Na jaře hnízdí v dutinách starých listnatých stromů, v zříceninách, ale i na věžích kostelů. Samice na jaře snáší 4 až 6 vajec a sedí na nich 18 až 20 dní.

Jak naučit Straku mluvit

Aby se straka naučila mluvit, musíte se jí hodně věnovat. Můžete ji naučit třeba její jméno, nějakou melodii nebo dokonce napodobovat jiné zvíře. Moje straka umí kašlat, štěkat, pískat, učí se říkat své jméno, taky říká tytyty a napodobuje vrabce.

Co dělat když vypadne ptáče z hnízda

Nejlepší je, ponechat mládě tam, kde jsme je nalezli, pokud je nelze vrátit přímo do hnízda, postačí ho posadit na větev stromu nebo keře, nebo na jiné vyvýšené místo. Rodiče se pak o něj již postarají.

Jak se zbavit ptactva

Všeobecně platí, že ptákům vadí lesklé věci, které je dokážou spolehlivě vyplašit. Zkuste nad záhonky rozvěsit staré CD disky nebo proužky alobalu, navázané na provázky. Zavěste je na větve nebo na jednoduché dřevěné kříže.

Co s ptáčkem vypadlým z hnízda

Ptáci neumějí svá mláďata přenést zpět do hnízda a o nevzletná mláďata mimo hnízdo nepečují. Pokud není možné holátko či málo opeřené mládě vrátit do hnízda (hnízdo není nalezeno nebo není jisté, že do něj mládě patří), je nutné mládě neprodleně dopravit do záchranné stanice, aby bylo co nejdříve zahřáté a nakrmeno.

Kdy hnízdí straky

V dubnu až květnu snáší samice 5 až 8 vajec, na kterých sedí asi 18 dní. Během hnízdění se straky vůbec neozývají. Mladé vylétají z hnízda asi po 28 dnech.

Kdy hnízdí sýkorky

Hnízdí 1–2× ročně od dubna do července. Snůška je v porovnání s mnoha jinými pěvci poměrně početná a většinou obsahuje 9–13 bílých, červenohnědě skvrnitých vajec. Snášena jsou denně, někdy i ve vícedenních intervalech.

Kam umístit budku pro sýkorky

Vhodné prostředí – budky vyvěšujeme nejlépe v takových místech, kde se ptáci, pro něž je budka určena, vyskytují. Takovými místy jsou např. lesy, zahrady, parky, nebo sady. Hustota budek – budky vyvěšujeme ve vhodném prostředí ve vzdálenosti alespoň 15 metrů od sebe.

Jak přilákat sýkorky

Sýkorky, lejsky či rehky můžeme nalákat do zahrady umístěním budek nebo vysázením hustých listnatých keřů. Nejen ptákům, ale i řadě dalších zvířat skýtají volně rostoucí křoviny a keře úkryt a útočiště, ve kterém mohou hnízdit. V mnohých dřevinách žije přes sto druhů brouků, které lákají různorodé druhy ptáků.

Kde jsou sýkorky v létě

Na jaře a v létě si sýkora koňadra staví hnízdo ze stébel trav a mechu, které často vystýlá různými vlákny a chlupy. Zpravidla v dutinách stromů. A nebo v připravené budce. Nepohrdne ale ani trubkou či jinými dutinami.