Co ovlivňuje rozvoj cestovního ruchu?

Jaké faktory ovlivňují cestovní ruch

Hlavní kapitolou teoretické části jsou faktory ovlivňující cestovní ruch v obecném pojetí. Faktory jsou rozděleny do 5 skupin: vládou ovlivněné faktory, soukromým sektorem ovlivněné faktory, nehmotné faktory, ekonomické faktory a externí politické a zdravotní faktory.
Archiv

Co obnáší cestovní ruch

Cestovní ruch je mezinárodně definován jako činnost osob cestujících do míst a pobývajících v místech mimo své obvyklé prostředí po dobu kratší než jeden ucelený rok, za účelem trávení volného času, obchodu a za jinými účely nevztahujícími se k činnosti, za kterou jsou z navštíveného místa odměňováni.

Jaké jsou hlavní centra cestovního ruchu

Významné rekreační oblasti v ČR jsou České Švýcarsko, Český ráj, Krkonoše a Šumava.

Jak Rozdelujeme cestovní ruch

Národní cestovní ruch (domácí a výjezdový) je cestovní ruch rezidentů na ekonomickém území a mimo ekonomické území sledované země. Zahraniční cestovní ruch zahrnuje příjezdový a výjezdový cestovní ruch.

Kde je nejvetsi cestovní ruch

Nejoblíbenější destinace mezinárodního turismu

Pořadí Země Příjezdy (2017)
1 Francie 100,3 milionu
2 Spojené státy 75,9 milionu
3 Španělsko 81,8 milionu
4 Čína 60,7 milionu

Co je to turista

Turista (z francouzského tour, okruh, výlet) je člověk, který cestuje za zábavou, poučením, sportem či rekreací a vrací se zase do svého stálého bydliště.

Proč studovat cestovní ruch

Proč studovat

Při studiu budete moci využít rozsáhlou nabídku praxí, stáží a zahraničních studijních pobytů. Navážete spolupráci s budoucími zaměstnavateli a objevíte příležitosti pro vlastní podnikání. Získáte znalosti a praktické dovednosti z fungování e-commerce a nových technologií v cestovním ruchu.

Kdy vznikl cestovní ruch

Sa- motná moderní podoba cestovního ruchu se začala formovat ve druhé polovině 19. století. Souviselo to s rostoucím hospodářským vývojem a rozmachem průmyslu, což mě- lo za následek růst fondu volného času a životní úrovně obyvatelstva.

Jaký je rozdíl mezi cestovním ruchem a turismem

Turismus je způsob trávení volného času (cestování, poznávání) a cestovní ruch je pak výsledek toho 🙂 a nebo cest. ruch prostě všichni lidi co cestují, a nemusí to být turisté.

Co je turistická destinace

V širším smyslu je za destinaci považována země, regiony, lidská sídla a další oblasti, které jsou typické velkou koncentrací atraktivit cestovního ruchu, rozvinutými službami cestovního ruchu a další infrastrukturou, jejichž výsledkem je velká dlouhodobá koncentrace návštěvníků.