Co přitahuje chrousty?

Co odpuzuje chrousty

Podobným nepřítelem je také netopýr. Netopýři v zahradě mají navíc tu výhodu, že vylétávají v podobnou hodinu jako chrousti, takže dokážou během pár minut spořádat spolehlivě celá hejna škůdců. A někdy pomohou i mravenci. Insekticidy na likvidaci chroustů se v současné době pro malospotřebitele neprodávají.
Archiv

Co vadi Chroustum

"Je to býložravec," řekl Hoskovec s tím, že chroustek letní určitě nekouše a není tak třeba se ho bát. Dospělci ale pojídají listy stromů a mohou tak napáchat škody. Největší problém představují larvy. "Žerou kořínky všeho – trávy, ale i keřů nebo zeleniny," řekl entomolog.

Čím škodí chroust

Dospělí chrousti škodí okusováním listů vzrostlých stromů, larvy chroustů zase požíráním a okusováním kořínků obilnin a mladých stromků. Vývoj chrousta trvá 3 až 5 let. Od začátku dubna do začátku května se chrousti rojí a nalétávají na stromy, kde požírají listy.

Jak zničit larvy chroustů

V dnešní době se s chrousty sice občas setkáme na zahradách, ale nebezpečí kalamitního vývoji nehrozí. Při zvýšeném výskytu se doporučuje mechanicky likvidovat larvy vykopáním. V malospotřebitelském balení není v současné době na trhu žádný granulovaný insekticid, který se dříve doporučoval pro chemickou likvidaci.

Kdy zacinaji letat chrousti

Dospělí chrousti žijí pouze 5 až 6 týdnů, vylétávají od dubna do května, nejčastěji za soumraku.

Co jedí chrousti

Dospělí chrousti se živí listy stromů, ale jejich larvy žijí pod zemí, kde se prokousávají kořínky a často napadají obilniny a další zemědělské plodiny. V minulosti způsobovali chrousti velké škody. Vývoj do dospělosti trvá čtyři roky.

Jak dlouho Litaji chrousti

Vývoj chrousta trvá 3 až 5 let. Od začátku dubna do začátku května se chrousti rojí a nalétávají na stromy, kde požírají listy. Samičky kladou vajíčka do země – na volné plochy, jako jsou mýtiny, pole nebo lesní školky. Dospělí chrousti po 2 měsících uhynou.

Kde Hnizdi chroust

Dospělí chrousti se živí listy stromů, ale jejich larvy žijí pod zemí, kde se prokousávají kořínky a často napadají obilniny a další zemědělské plodiny. V minulosti způsobovali chrousti velké škody. Vývoj do dospělosti trvá čtyři roky. Dospělci se líhnou na podzim a přezimovávají v hrabance, kterou na jaře opouštějí.

Jak dlouho se dožívá chroust

Dospělý chroust žije max. 2 měsíce. Larvy se začnou líhnout za 4–6 týdnů. Larvy (neboli ponravy) jsou aktivní pouze na jaře a v létě a v zimních měsících přezimují 20–100 cm pod povrchem.