Co se dělá na cestovním ruchu?

Co se učí na cestovním ruchu

Žáci se učí náležitě vnímat a respektovat potřeby svého těla v jeho tělesné, duševní a sociální jednotě a rozumět tomu, jak působí výživa, životní prostředí, hygiena, pohybové aktivity, kladné city, nepříjemné prožitky, jednostranné činnosti, mezilidské vztahy atp.

Co obnáší cestovní ruch

Cestovní ruch je mezinárodně definován jako činnost osob cestujících do míst a pobývajících v místech mimo své obvyklé prostředí po dobu kratší než jeden ucelený rok, za účelem trávení volného času, obchodu a za jinými účely nevztahujícími se k činnosti, za kterou jsou z navštíveného místa odměňováni.

Jak dlouho se studuje cestovní ruch

Nabízené formy výuky

Forma Délka studia
Prezenční (denní) 3 roky PODAT E-PŘIHLÁŠKU
Kombinované (pouze soboty) 3 roky PODAT E-PŘIHLÁŠKU

ArchivPodobné

Jak se dělí cestovní ruch

Základní rozdělení cestovního ruchu:

Domácí CR – je cestovní ruch rezidentů na území České republiky. Vnitřní cestovní ruch – (interní) cestovní ruch (domácí a příjezdový) je cestovní ruch rezidentů i nerezidentů na území České republiky. Dále lze členit na zahraniční CR, tranzitní CR atd.

Co se dělá na hotelnictví

M Hotelnictví

Žáci se naučí řídit stravovací provoz, organizovat a řídit ubytovací služby, orientovat se v sortimentu potravin a nápojů a jejich využitelnosti při přípravě pokrmů, osvojí si postupy při zpracování surovin a při výrobě pokrmů a nápojů, včetně kontroly jejich kvality.

Co je turistická destinace

V širším smyslu je za destinaci považována země, regiony, lidská sídla a další oblasti, které jsou typické velkou koncentrací atraktivit cestovního ruchu, rozvinutými službami cestovního ruchu a další infrastrukturou, jejichž výsledkem je velká dlouhodobá koncentrace návštěvníků.

Kde je nejvetsi cestovní ruch

Nejoblíbenější destinace mezinárodního turismu

Pořadí Země Příjezdy (2017)
1 Francie 100,3 milionu
2 Spojené státy 75,9 milionu
3 Španělsko 81,8 milionu
4 Čína 60,7 milionu

Proč studovat cestovní ruch

Proč studovat

Při studiu budete moci využít rozsáhlou nabídku praxí, stáží a zahraničních studijních pobytů. Navážete spolupráci s budoucími zaměstnavateli a objevíte příležitosti pro vlastní podnikání. Získáte znalosti a praktické dovednosti z fungování e-commerce a nových technologií v cestovním ruchu.

Co je domácí cestovní ruch

Domácí cestovní ruch Zahrnuje aktivity rezidentních návštěvníků v rámci dané země, buďto jako součást domácích turistických cest nebo jako součást výjezdových turistických cest (IRTS 2008 2.39). jeho aktivity jsou součástí domácího cestovního ruchu.

Co se uci v hotelnictvi

Charakteristika přípravy v oboru

Žáci se naučí řídit stravovací provoz, organizovat a řídit ubytovací služby, orientovat se v sortimentu potravin a nápojů a jejich využitelnosti při přípravě pokrmů, osvojí si postupy při zpracování surovin a při výrobě pokrmů a nápojů, včetně kontroly jejich kvality.

Kam po hotelové škole

Po absolvování školy se naši studenti uplatní jak v hotelových a gastronomických provozech, na recepcích, v příjímacích kancelářích lázní, tak i jako průvodci, delegáti v cestovních agenturách a dalších zařízeních CR. Další možností je taktéž studium na VŠ nebo VOŠ kam se hlásí asi 60 % absolventů školy.

Kdy vznikl cestovní ruch

Sa- motná moderní podoba cestovního ruchu se začala formovat ve druhé polovině 19. století. Souviselo to s rostoucím hospodářským vývojem a rozmachem průmyslu, což mě- lo za následek růst fondu volného času a životní úrovně obyvatelstva.

Co je to turista

Turista (z francouzského tour, okruh, výlet) je člověk, který cestuje za zábavou, poučením, sportem či rekreací a vrací se zase do svého stálého bydliště.

Jaké jsou hlavní centra cestovního ruchu

Významné rekreační oblasti v ČR jsou České Švýcarsko, Český ráj, Krkonoše a Šumava.

Jaký je rozdíl mezi cestovním ruchem a turismem

Turismus je způsob trávení volného času (cestování, poznávání) a cestovní ruch je pak výsledek toho 🙂 a nebo cest. ruch prostě všichni lidi co cestují, a nemusí to být turisté.

Co je obor hotelnictví

N Gastronomie a hotelnictví

Studium je zaměřeno na oblast provozu hotelu a osvojování dovedností nezbytných pro střední management v hotelích, restauracích a cestovních kancelářích. Předměty: hotelový a restaurační provoz, provoz cestovní kanceláře, ekonomie.