Co se dělá na hotelové škole?

Co se studuje na Hotelové škole

Studijní obor je svým obsahem zaměřen na management hotelů a cestovního ruchu. Stěžejní oblastí studia je odborná příprava, příprava jazyková a příprava v oblasti společenského chování. Na škole vyučujeme jazyk ANGLICKÝ, NĚMECKÝ a RUSKÝ.
Archiv

Co se učí na Hotelovce

Informace o studiu na HOTELOVÉ ŠKOLE

Studium je koncipováno tak, že první dva roky studia jsou více zaměřeny na gastronomické předměty, druhé dva ročníky více na manažersko ekonomické předměty, dva světové jazyky se učí po celou dobu studia a jsou povinně maturitní.
Archiv

Kam po hotelové škole

Po absolvování školy se naši studenti uplatní jak v hotelových a gastronomických provozech, na recepcích, v příjímacích kancelářích lázní, tak i jako průvodci, delegáti v cestovních agenturách a dalších zařízeních CR. Další možností je taktéž studium na VŠ nebo VOŠ kam se hlásí asi 60 % absolventů školy.

Co se dělá v cestovním ruchu

M Cestovní ruch

zejména organizovat a zabezpečovat jednotlivé služby cestovního ruchu například ubytovací, stravovací, informační a další. Budou umět sestavit zájezd pro různé skupiny klientů, poskytovat a provádět průvodcovské služby, doprovázet zájezd.

Co se dělá na hotelnictví

M Hotelnictví

Žáci se naučí řídit stravovací provoz, organizovat a řídit ubytovací služby, orientovat se v sortimentu potravin a nápojů a jejich využitelnosti při přípravě pokrmů, osvojí si postupy při zpracování surovin a při výrobě pokrmů a nápojů, včetně kontroly jejich kvality.

Kde je nejvetsi cestovní ruch

Nejoblíbenější destinace mezinárodního turismu

Pořadí Země Příjezdy (2017)
1 Francie 100,3 milionu
2 Spojené státy 75,9 milionu
3 Španělsko 81,8 milionu
4 Čína 60,7 milionu

Co to je cestovní ruch

Cestovní ruch je mezinárodně definován jako činnost osob cestujících do míst a pobývajících v místech mimo své obvyklé prostředí po dobu kratší než jeden ucelený rok, za účelem trávení volného času, obchodu a za jinými účely nevztahujícími se k činnosti, za kterou jsou z navštíveného místa odměňováni.

Co je turistická destinace

V širším smyslu je za destinaci považována země, regiony, lidská sídla a další oblasti, které jsou typické velkou koncentrací atraktivit cestovního ruchu, rozvinutými službami cestovního ruchu a další infrastrukturou, jejichž výsledkem je velká dlouhodobá koncentrace návštěvníků.

Co je to turista

Turista je účastník cestovního ruchu, který alespoň jednou přenocuje mimo své obvyklé prostředí. Tranzitní návštěvník je samostatnou kategorií, neboť může být obecně jednodenní, ale také turista. Jedná se o návštěvníky, kteří se zastaví v dané lokalitě nebo zemi na své cestě do jiného cíle cesty.

Co to je turismus

Turismus (z franc. tour, okružní cesta) může znamenat: Cestovní ruch jako sektor služeb v cestování Turistika jako individuální sport či hobby.

Co je to cestování

Cestování znamená přepravu lidí účastnících se cesty či výletu nebo proces či čas vystihující osobu či objekt v pohybu z jednoho místa na druhé. Důvody k cestování zahrnují: Turistika a cestovní ruch – cestování za rekreací.

Kdo je to výletník

Návštěvník je účastník cestovního ruchu. Návštěvníci se dělí na jednodenní návštěvníky (někdy nazýváni také exkurzionisté nebo výletníci) a turisty. Jednodenní návštěvník se účastní cestovního ruchu bez přenocování. Turista je účastník cestovního ruchu, který alespoň jednou přenocuje mimo své obvyklé prostředí.

Proč cestovat

Nejenže se naučíte něco o cílové zemi, do které jste se vydali. Získáte také nový pohled na svoji vlast! Vyjdou na povrch kulturní rozdíly mezi vaší domovinou a zemí, kterou jste navštívili a kdo ví, třeba si svého domova budete poté vážit mnohem víc a zjistíte, že se u nás vlastně až tak špatně nemáme.

Jak se vrátit v čase

Teorie relativity naznačuje, že cestovat v čase by mohlo být možné prostřednictvím časoprostorové červí díry, v níž se částice zdvojí a navrátí do výchozího bodu, ovšem v dřívějším čase. Taková cesta se nazývá “uzavřená časupodobná křívka” (closed timelike curve – CTC).

Co to je turistika

Turistika je zájmová činnost (sport, koníček, hobby) spočívající v krátkodobém cestování a poznávání prostředí, krajiny, památek, zvyků a lidí. Pak se turista vrací na místa svého obvyklého pobytu.

Jak začít cestovat sám

Dobré je na sebe příliš neupozorňovat – nebýt příliš hlasitá a nenosit vyzývavé oblečení či výrazný make-up. Nebojte se, na vašem putování bude mnoho příležitostí se hezky obléct a namalovat, protože rozhodně ne každý den budete sama. Single cestovatelky jsou všude a rády se sdružují.

Kam vycestovat sám

Nejlepší dobrodružství: Jižní Amerika.Nejlepší jídlo: Vietnam.Nejlepší meditace a poznání sebe sama: Ubud, Indonésie.Nejlepší noční život: Berlín, Německo.Nejlepší skupinové výpravy: Východní Afrika.Nejlepší mezipřistání či pozastavení na cestách: Singapur.Nejlepší kultura: Řím, Itálie.

Jak se cestovalo v minulosti

Možná vás překvapí, že už v té době fungovalo několik cestovních kanceláří. Konkrétně jich bylo v tehdejším Československu povoleno pouze pět: Čedok (funguje od roku 1920), Sportturist, CKM, Rekrea a Autoturist.

Co to je Trek

Termín pochází z anglického výrazu „to trek“ neboli podniknout dlouho cestu. Tímto výrazem se rozumí plán trasy, který se člení na několik dní a vytváří tak ideální možnost znovu se dostat do pomalého tempa, které umí nabídnout jen chůze.

Co je to VHT

Co je to vysokohorská turistika (VHT) VHT je jedním z druhů turistiky. Provádí se ve skalních oblastech, v horách a velehorách, celoročně, po značených i neznačených cestách, ve skalním terénu, po firnových polích, ledovcích a zajištěných cestách.

Kam cestovat sama žena

Cestovat sama Nejvhodnější destinace pro ženyMADEIRA – pro rozené turistky.KYPR – pro zkušené cestovatelky a milovnice koček.MAĎARSKO – pro unavené managerky.MALEDIVY A MAURICIUS – pro náročné samotářky i obdivovatelky přírody.JORDÁNSKO – pro obdivovatelky památek.ITÁLIE – pro milovnice života a dobrého jídla.

Proč cestovat sám

Rozšiřujete si znalosti o sobě Cestování může být skličující, pokud cestujete sami a na vlastní pěst. Na druhou stranu je plné očekávání a povzbuzujícího pocitu, který přichází s tím, že se pouštíte do něčeho nového a neznámého. Díky tomu můžete uspokojit svoji zvědavost.

Kde je v Evropě nejlevněji

K levným státům v Evropě patří zejména Ukrajina, Maďarsko, Rumunsko, Bulharsko, Slovinsko, Srbsko, Černá Hora, relativně levná může být Itálie, Španělsko. Jestliže máte hluboko do kapsy vyhněte se skandinávským zemím, kde jsou ceny jídla a ubytování více než trojnásobné.

Jak dlouho trvala cesta kočárem

Vzdálenost z Vídně do Kynžvartu tak knížeti trvala tři až čtyři dny. Poštovním dostavníkem by tato cesta stála okolo 11 zlatých konvenční měny (obvykle 3 zlaté a 20 krejcarů denně), tedy našich asi 4.500 Kč.

Jak funguje cestování časem

Cestování v čase je teoretická koncepce, kdy se cestovatel pohybuje do minulosti či do budoucnosti, většinou za pomoci určitého stroje času. Úvaha se ovšem většinou omezuje na fyzikální možnosti pohybu hmotného tělesa, kdežto životních podmínek pro živý organismus "cestovatele" si nevšímá.