Co to je dekomprese dat?

Co to je komprese dat

Komprese dat (také komprimace dat) je zpracování počítačových dat s cílem zmenšit jejich objem (jednotka: bajt) při současném zachování informací v datech obsažených. Úkolem komprese dat je zmenšit datový tok při jejich přenosu nebo zmenšit potřebu zdrojů při ukládání informací.

Kde se komprese dat používá

Komprese dat

Obecně se jedná o snahu zmenšit velikost datových souborů. Komprese může být nutná při omezené datové propustnosti (např. mobilní telefon komprimuje hovor pro přenos GSM sítí). Zvláštními postupy jako je kódováním, které je dané zvoleným kompresním algoritmem se ze souboru odstraňují nadbytečné informace.
Archiv

Jak probíhá komprese dat

Obecně se jedná o snahu zmenšit velikost datových souborů, což je výhodné pro jejich archivaci nebo pro přenos přes síť s omezenou rychlostí (snížení doby nutné pro přenos). Komprese se provádí vždy v určitém kompresním poměru vyjádřeném poměrem délky komprimovaných a původních dat.

Jaký rozdíl je mezi ztrátovou kompresi a bezztrátovou kompresi

Bezeztrátová komprese (bezeztrátová komprimace, též neztrátová, bezztrátová) je jeden ze dvou základních přístupů ke kompresi dat. Jedná se o algoritmy, které dovolují přesnou zpětnou rekonstrukci komprimovaných dat, na rozdíl od ztrátové komprese, kde se to záměrně neděje.

Jaké máme kompresní programy

Nejlepší programy pro práci s komprimovanými archivy7-Zip 19 – open source.WinRAR 5.8 – shareware.PeaZip 6.9 – open source.IZArc 4.4 – freeware.FilZip 3 – freeware.Ashampoo Zip 2017 – freeware.ZipGenius 6.3 – freeware.Zipware 1.6 – freeware.

Jak se projevuje ztrátová komprese dat

Ztrátová komprese je způsob ukládání některých digitálních dat v počítačích. Pomocí speciálního algoritmu se zmenšuje objem dat na zlomek původní velikosti. Přitom se některé méně důležité informace ztrácejí a z vytvořených dat již nejdou zrekonstruovat.