Co to je obalovna?

Jak fungují obalovny

Obalovna je průmyslové zařízení používané k výrobě obalovaných směsí, zejména asfaltového betonu. V něm vzniká smícháním suchého teplého kameniva, plniva a asfaltu homogenní směs požadované teploty. Produkty obaloven jsou široce používány při výstavbě dálnic, silnic a dalších zpevněných ploch.

Jak se získává asfalt

Asfalt je její nejčastější formou, získává se z ropy destilací. Povrch, po kterém chodíme nebo jezdíme autem, se pak správně nazývá asfaltová směs. Asfalt je v asfaltové směsi zastoupen podílem 4–5 % a má funkci pojiva, zbytek tvoří kamenivo a aditiva.

Kde se bere asfalt

Asfalt je jedna z živic, které se vyskytují v přírodě buď společně s jinými, nebo samostatně v různém geologickém prostředí, hlavně v sedimentech formací, které jsou známy jako naftonosné. Získává se také z ropy jako zbytek po vakuové destilaci. Je to ta nejhustší složka ropy s nejvyšším bodem varu.

Kdo vymyslel asfalt

Zde stojí za zmínku, že první použití asfaltu v moderní historii je označována třída Champ Élysées v Paříži a to roku 1824. To jak asfalt známe a používáme nyní, je odkazem původem belgického vynálezce Edwarda de Smedta, který působil na Kolumbijské univerzitě v New Yorku.

Co se starým asfaltem

Asfalt a likvidace

Používá se nejčastěji při výstavbě silnic. Odpadem jsou tvrzené a oxidované zbytky asfaltu s obsahem asi 6 % bitumenového podílu ve formě hrudek. Tyto úlomky lze likvidovat recyklací tak, že při tepelném zpracování přidáme tento odpad do části nového asfaltu.

Jak dlouho schne asfalt

I na svislé stěny, nestéká při +120°C. Bez obsahu rozpouštědel. Bezpečná v kontaktu s polystyrenem. Rychlé schnutí – řádná suchost již po 6 hodinách.

Jaký podklad pod asfalt

V obou případech je nejdůležitější odborně a pečlivě připravený podklad. Jedná se o zhutněnou vrstvu drceného a lámaného kamene různých frakcí a drenážní vrstvy písku pro odvod vody. Tloušťka podkladu je obvykle 30-50 cm, v závislosti na předpokládaném zatížení.

Jak se dělá silnice

Pokládáme nosné a svrchní vrstvy

Na podkladové vrstvy je ukládána nosná drenážní asfaltová vrstva, čili velmi hrubá směs asfaltu s mnoha mezerami. Až na ni ukládáme směs jemnou a teprve nakonec takzvaný obrus. Obrus je poslední a nejjemnější vrstva asfaltové komunikace, po které budeme jezdit.

Jak sundat starou lepenku ze střechy

Staré asfaltové pásy se ze střechy odstraňují mechanicky – strhnutím. Dobře poslouží nejrůznější pomocníci, jako jsou pajzry, špachtle a lámací nože. V místech, kde jsou původní asfaltové pásy natavené na beton či plechování nepoužívejte (navzdory některým internetovým radám) hořák, ani horkovzdušnou pistoli.

Kam patří pytle od cementu

Papírové pytle od stavebních hmot (cementu, vápna, stavebních lepidel apod.), použité kapesníky, ubrousky, dětské pleny, čajové pytlíky a kávové filtry také nepatří do kontejneru na papír, ale do nádoby („popelnice“) na směsný odpad!

Jak udělat asfaltovou cestu

Asfalt se pokládá ve vrstvách horký pomocí stroje a válce. Položenou vrstvu je opravdu potřeba pořádně udusat a ohraničit, aby se nerozlézala do trávy. Proto pokud se na aplikaci asfaltu někdo necítí, je lepší si objednat firmu a poté si sám pouze cestu každoročně opravovat.

Jak spojit asfaltový recyklát

Sice ten asfalt co se musí rozehřát rád na sluníčku taje a lepí se, ale to by se vyřešilo potom případně zaprášit jemným prachem ze štěrku. Klasicky kropit tím roztopeným a za chvilku to zaprášit, aby se to do asfaltu vcuclo a drželo to na tom.

Jak opravit asfaltovou cestu

První krok je očištění poškozené vozovky stlačeným vzduchem, následně aplikujeme postřik asfaltovou emulzí, dále se tlakově nanáší vrstva kameniva obaleného asfaltovým pojivem. V poslední fázi opravy je aplikován tlakový posyp opraveného povrchu vozovky kamenivem.

Kam vyhodit starou lepenku

VE SBĚRNÝCH DVORECH PROTO NELZE ODEVZDAT

· asfalt, asfaltovou lepenku, eternit apod. V místě bydliště (Městské části) od vás sběrný dvůr převezme odpad zdarma po předložení Vašeho OP.

Kam vyhodit obal od Domestosu

Máte doma zbytky kosmetiky, kterou již nevyužijete Vytřete jejich obsah či slijte obal do pytlíčku. Jeli ho menší množství, vyhoďte pytlík do směsného odpadu, ve větším množství jej odvezte na sběrný dvůr. Prázdné plastové obaly pak vytřiďte do plastů.

Kam vyhodit víčka od Zavařovaček

Sklenice od kečupů, majonéz, kávy, přesnídávek i zavařovaček patří do kontejneru na sklo.

Jak dlouho chladné asfalt

Ty určují, že doba dopravy asfaltové směsi na stavbu nesmí překročit dvě hodiny. Během chladných dnů pak maximálně jednu hodinu. Celková doba od výroby a pokládky pak nesmí překročit 3,5 hodiny.

Jaký štěrk na cestu

Již nyní vám můžete prozradit, že nejpevnějším materiálem právě pro příjezdové cesty je frakce 32/125 a frakce 16/32.

Co je živičný recyklát

Živičný recyklát je bez přidání pojiva uplatňován ve spodních podkladních vrstvách či jako zpevnění štěrkopískových podsypných vrstev, při vytváření nové stmelené podkladní vrstvy (s přidáním hydraulického pojiva – cementu, vápna), či využíván kombinovaným způsobem.

Jak řezat asfalt

Používají se různé druhy kotoučů ( asfalt, beton ) o různém průměru, podle toho jak silnou vrstvu živice musíme odříznout. Na dálnicích se řeže okolo 20 cm a v obcích okolo 5cm hloubky. Bourání živice se provádí z důvodu odstranění staré rozpadlé živice, abychom mohli položit novou.

Kam se hází krabice od mléka

Do oranžového (není-li ve Vaší lokalitě specifikováno jinak) vhazujte: Krabice od mléka, džusů, laciného vína, a to jakýchkoli velikostí, barev a tvarů. Jinými slovy všechno, co nese označení C/PAP, 81 nebo 84. Někde je možno vhazovat nápojové kartony do kontejnerů na papír.

Kam vyhodit Sadru

Kam a jak vyhodit stavební suť Suť, kam spadá beton, cihly, střešní krytiny, obkladačky, umyvadla, WC mísy apod., by měla být před likvidací zabalená (ideálně v pytlích). Patří do sběrného dvora, další možností je přistavení kontejneru nebo svěření specializované firmě.

Kam patří obal od deodorantů

Kontejnery na kovy mají zpravidla šedou barvu. Patří do nich plechovky od nápojů, konzervy, hliníková víčka od jogurtů, alobal, běžné drobné kovové předměty (hřebíky, šroubky atp.). Lze vhazovat i zcela vyprázdněné kovové nádobky od deodorantů, pěny na holení a jiných tlakových nádob.

Kam patří obal od chipsů

Dobrý den, obaly od chipsů i nápojové kartony se řadí mezi tzv. kombinované obaly, které se skládají z více než jednoho druhu materiálu. Ve většině případů nelze tyto materiály od sebe oddělit, a tudíž patří do směsného odpadu. Příkladem takového odpadu může být například sáček od koření nebo většina obalů od chipsů.

Kam vyhodit barvu ve spreji

Prázdné spreje od antiperspirantů a deodorantů pak můžete bez obav hodit do kontejneru na kovový odpad, který má šedou barvu.