Co to je trakční vedení?

Jaké je napětí v trakčním vedení

Je známo, že na území České republiky jsou dnes v provozu dvě napájecí trakční soustavy. Jedna z nich, rozšířená především v okolí Prahy a v severní části České republiky je stejnosměrná trakční napájecí soustava s napětím 3 kV. Druhá trakční napájecí soustava je střídavá s napětím 25 kV; 50 Hz.
Archiv

V jaké výšce jsou troleje

Průměrná výška trolejového vedení nad vozovkou je 5,5 m s povolenou tolerancí ± 0,5 m.

Jak funguje trolej

Dobíjení probíhá buď dobíjením z trolejí (ať už při jízdě či při stání ve stanici) nebo rekuperací při brzdění. Výhodou baterií oproti spalovacímu motoru je menší velikost, ekologičnost a vyšší praktičnost. Trolejbusy se převážně používají v rámci městské hromadné dopravy, ve městech a příměstských oblastech.

Jaké napětí je v troleji

Do měníren přichází napětí 22kV a z nich pak odchází napájecími kabely do trolejí napětí 600V stejnosměrných. V případě tramvajové dráhy je v troleji plusový pól a v kolejích je pól mínusový. Není tomu však ve všech městech (u nás např. Ostrava a Brno má polaritu obráceně).

Jaké je napětí v troleji

1. napeťová soustava nám říká, jakou výši má napětí v troleji: 250 V – důlní dráhy. 600 V – MHD (tramvaje, trolejbusy)

Jaké napětí je v trolejích

1. napeťová soustava nám říká, jakou výši má napětí v troleji: 250 V – důlní dráhy. 600 V – MHD (tramvaje, trolejbusy)

Jaký je rozdíl mezi tramvají a trolejbusem

Jsou zde ale také některé nevýhody – oproti tramvajím mají trolejbusy nižší přepravní kapacitu, zpravidla kratší životnost a oproti autobusu jsou přísnější technické a právní podmínky k provozování. V ČR a na Slovensku jsou trolejbusy řazeny – na rozdíl od jiných zemí – mezi drážní vozidla.

Na jaké napětí jezdí tramvaje

Elektrická tramvaj je nejrozšířenější druh tramvaje. Pro svůj pohon používá elektrickou energii a je typickým představitelem závislé trakce. Napětí v napájecí síti elektrických tramvají se různí, jsou využívány hodnoty 600 V stejnosměrných (např. v Česku) nebo 750 V.

Jak funguje elektrický vlak

Moderní elektrické lokomotivy používají motory založené na točivém magnetickém poli, jejichž regulace je realizována pomocí polovodičových frekvenčních měničů (za použití výkonových tyristorů či tranzistorů). Měniče, resp. jejich vstupní filtry mohou být připojené na stejnosměrném systému přímo na trolejové napětí (ř.

Jaká část železničních trati je elektrifikována

Od té doby prošla železnice mohutným vývojem a dnes je dle údajů SŽDC ve správě státu 9 470 km kolejí. Zhruba třetina těchto tratí je elektrifikovaná.

Co je to šalina

Salina je umělá nebo přirozená nádrž sloužící k získávání soli odpařováním mořské vody.

Kde se vyrábí trolejbusy v ČR

Trolejbusy vyrábí plzeňská firma Škoda Electric od roku 2003, přičemž sama navázala na výrobu trolejbusů podniku Škoda v Plzni v letech 1936–1960 a podniku Škoda Ostrov v letech 1960–2004. Nejstarší trolejbus značky Škoda, třínápravový prototyp z roku 1936 označený jako 1Tr, byl určen pro Prahu.

Kdo vynalezl první elektrickou tramvaj

První elektrická tramvaj v Praze se rozjela v roce 1891

O revoluci ve veřejné dopravě se před 128 lety postaral vynálezce František Křižík. U příležitosti Zemské jubilejní výstavy postavil v Praze první elektrickou dráhu. Vedla z Letné k Výstavišti a měřila pouhých 800 metrů.

Na jaký pohon jezdí vlaky

Hlavní tratě jsou vybavené trolejovým napájením a vlaky jezdí na elektřinu, na méně vytížených trasách se ale elektrifikace nevyplatí a jezdí po nich vlaky na naftu. Řešením mají být hybridní vlaky. Z trolejí dobíjí své baterie, z nichž si následně berou energii při jízdě na neelektrifikovaných tratích.

Co je to Šuntování

Šuntování neboli zeslabování buzení je jedním ze způsobů regulace otáček sériového elektromotoru. V okamžiku, kdy je dosaženo maximálního svorkového napětí, je možné zvýšit otáčky elektromotoru připojením odporu (šuntu) paralelně přes stykač k budícímu vinutí.

Kdo spravuje koleje

V současné době je vlastníkem většiny železničních tratí České republiky stát zastoupený Správou železnic, státní organizací. České dráhy, akciová společnost, jsou pak největším národním dopravcem. Správa železnic se stala garantem provozuschopnosti, modernizace a rozvoje železničních drah České republiky.

Co to je elektrifikace

Elektrifikace (nebo též elektrizace) je proces zavádění a využívání elektrické energie ve všech odvětvích hospodářství a v oblasti spotřeby obyvatelstva.

Jak vznikl nazev šalina

V brněnském hantecu se tramvaji říká šalina (zkomolením německého slovního spojení elektrische Linie [elektryše línye] nebo ze slova schallen = znít, ozývat se, rozléhat se v souvislosti s častým užíváním výstražného zvonku) nebo šmirgl, naproti tomu v Ostravě se běžně užívá výraz tramvajka.

Jak se anglicky řekne tramvaj

streetcar tramvaj (americká angličtina)(14881)
tram tramvaj(16741)
tramway tramvaj(AT:56834)

Co znamená TL u vlaků

Osobní vlaky pod zkratku TL (ze základu trilex), spěšné vlaky budou označeny TLX (ze základu trilex-express). Na úseku Liberec – Zittau (Žitava) platí ve všech vlacích tarif trilex. Znamená to, že ceny jízdenek zůstanou stejné. Nebude tarifní rozdíl, zda cestující použijí vlaky TL nebo TLX.

Co znamená IC vlak

InterCity (zkratka IC) je v České republice a některých dalších zemích druh expresního vlaku pro cestující, který jezdí na vnitrostátních trasách a jsou obdobou mezinárodních vlaků EuroCity. Z hlediska dopravních předpisů Českých drah je vlakem kategorie InterCity i vlak s obchodním označením SuperCity.

Co to je trakční motory

Trakční motor je elektromotor (elektrický otáčivý stroj) pohánějící dvojkolí lokomotivy. Trakčními motory jsou vybaveny veškeré lokomotivy elektrické a dieselelektrické trakce (tj. dieselová vozidla s elektrickým přenosem výkonu).

Co je trakční pohon

Lanový trakční pohon (SASSI, SICOR)

Lanové výtahy, označované také jako trakční výtahy, mají kabinu zavěšenou na soustavě lan. Tažení kabiny vedené mezi vodítky je zajišťováno třecí silou na lana přes trakční kotouč výtahového stroje, přičemž pohyb kabiny může být ulehčován vyvažovacím závažím.

Co je SŽ

Správa železnic, státní organizace (dále jen ‚SŽ')“. 6. května 2020 byl oficiálně zveřejněn nový kód držitele vozidla, a to SŽCZ.

Co dělá správa železnic

Správa železnic zajišťuje ve smyslu zákona o dráhách provozování dráhy celostátní a drah regionálních ve vlastnictví státu, má na starosti jejich provozuschopnost a modernizaci a rozvoj v rozsahu nezbytném pro zajištění dopravních potřeb státu a dopravní obslužnosti.