Co to je Uw?

Co je hodnota U

Hodnota U, neboli součinitel prostupu tepla, vyjadřuje laicky řečeno jak moc okno tepelně izoluje. Jiná definice zní, že je to množství energie (tepla), které pronikne metrem čtverečním okna při teplotním spádu 1 stupeň Kelvina. Čím je tato hodnota menší, tím lépe. Standardní hodnota U zasklení neboli Ug je 1,1 W/m2K.
Archiv

Jak se počítá Uw

Jak vypočítat hodnotu Uw okna Koeficient Uw udává, kolik tepla projde přes m2 okna při teplotním rozdílu mezi vnitřní a venkovní stranou místnosti 1K. Jednotkou součinitele prostupu tepla je W/(m2*K).
Archiv

Co to je součinitel prostupu tepla

U – součinitel prostupu tepla

Udává tepelně izolační vlastnosti jednotlivých konstrukcí. Čím nižší hodnota U, tím má konstrukce lepší tepelně izolační vlastnosti.

Co vyjadřuje hodnota součinitele prostupu tepla Ug W m2 K

Součinitel prostupu tepla je hlavním ukazatelem izolačních schopností oken, dveří a dalších stavebních prvků. Jde o množství tepla, které projde oknem, jednotkou prostupu tepla je W/m2K (watt na metr čtvereční a Kelvin). Obecně platí, že čím je hodnota menší, tím udrží okno v interiéru více tepla.
Archiv

Co je Ug u oken

Co znamená Uw, Uf a Ug

Ten totiž označuje prostup tepla celým oknem. Nachází se někde mezi tepelnými vlastnostmi rámu (Uf), zasklení (Ug) a meziskelním rámečkem. Údaje Uf a Ug pro vás nejsou nijak zásadní – dejte si dobrý pozor, abyste je nezaměnili s hodnotou Uw, což se stát může.

Jak se počítá tepelný odpor

Tepelný odpor R (m2·K/W) charakterizuje izolační schopnost konstrukční vrstvy o tloušťce d [m]: R = d/λ.

Co je Uw okna

Uw – prostup tepla celým oknem je hodnotou, podle které lze okna porovnávat. Prostup tepla celým oknem je dán tepelnými vlastnostmi rámu (Uf), zasklení (Ug) a meziskelním rámečkem – čili Uw je vždy vztaženo k určitému typu zasklení. Vliv na prostup tepla má také použitý meziskelní rámeček.

Co je to tepelný odpor

Tepelný odpor udává míru odporu proti pronikání tepla. Čím vyšší je tepelný odpor materiálu či konstrukce, tím pomaleji teplo prochází a proto je cílem aby byl tepelný odpor obálky budovy (podlaha na terénu, obvodové stěny i střecha) co nejvyšší.

Co je to W mK

Tato veličina vyjadřuje schopnost konstrukce vést teplo, konkrétně rychlost šíření tepla ze zahřáté části konstrukce do chladnější části. Vyjadřuje se ve wattech na metr krát kelvin [W/mK] a označuje se řecký písmenem lambda [ λ ]. Potřebnou hodnotu najdeme v normě ČSN nebo přímo u výrobců.

Jaká okna do pasivního domů

Okna pro pasivní domy musí splňovat podmínku, že součinitel prostupu tepla je maximálně 0,8 W/m2K (viz Wikipedia). Okna slouží nejen k osvětlení místnosti, ale zabezpečují také dostatek slunečních zisků a působí jako sluneční radiátor.

Jak se počítá lambda

S frekvencí vlnění f a rychlostí vlnění c je vlnová délka svázána následujícím vztahem: λ = c f {\displaystyle \lambda ={\frac {c}{f}}}

Co je to součinitel tepelné vodivosti

Součinitel tepelné vodivosti – λ

Tato veličina vyjadřuje schopnost konstrukce vést teplo, konkrétně rychlost šíření tepla ze zahřáté části konstrukce do chladnější části. Vyjadřuje se ve wattech na metr krát kelvin [W/mK] a označuje se řecký písmenem lambda [ λ ].

Co znamená lambda

Lambda je písmeno řecké abecedy, kterým je ve vědách označena např. vlnová délka nebo tepelná vodivost, ale i mnoho dalšího. Kromě toho má slovo lambda další významy nebo se vyskytuje ve slovních spojeních: lambda (anatomie) – antropometrický bod.

Kdy menit lambda sondu

Kdy byste měli lambda sondu zkontrolovatNepravidelný chod škrticí klapky na volnoběh.Drsné zvuky vycházející z motoru.Vysoká spotřeba paliva a špatný výkon.Neúspěch při zkoušce emisíČerný kouř a uhlík okolo výfuku.Lambda sondy se mohou porouchat z mnoha důvodů, včetně:

Co se stane po odpojení lambda sondy

Pokud je lambda porouchaná a ŘJ to signalizuje kontrolkou, tak její dodatečné odpojení pravděpodobně nic nezmění a tudíž nic neřeší. Zásahy lambda sondy ovlivňují bohatost směsi a tedy výsledný obsah kyslíku ve spalinách. Pokud přestane fungovat, tak se dostanou ke slovu výrobcem přednastavené hodnoty.

Jak poznat vadnou Lambdu

Nejběžnější a nejčastější příznaky indikující poruchu lambda sondy jsou:rozsvítí se kontrolka motoru.zvýšené hodnoty spalování vozu.snížení výkonu motoru.nerovnoměrný chod motoru.zvýšení teploty výfukového systému, což může vést k poškození katalyzátoru.zkrat v systému.černý kouř vycházející z výfukového potrubí

Jak se projevuje špatná lambda sonda

Pokud je lambda sonda opotřebená, motor normálně běží, kontrolka emisního systému nesvítí. Navenek se to však může projevovat zvýšenou spotřebou paliva. Zcela laicky pak lze opotřebenou sondu lambda odhalit také podle zápachu benzínu, který vzniká za autem při běžícím již ohřátém motoru.

Jak dlouho vydrží lambda sonda

Životnost lambda sondy

Jednoduché lambda sondy bez výhřevu je doporučeno měnit po nájezdu zhruba 80 000 km. Vyhřívané lambda sondy pak běžně snesou nájezd dvojnásobný (160 000 km). Vadná lambda sonda může velmi potrápit majitele vozidel se stočeným tachometrem, kdy je často výrazně překračována její životnost.

Jak vyzkoušet lambda sondu

Lambda sondu zkontrolujete tak, že zkontrolujete napětí u vedení signálu (obvykle černé barvy). Za normálních podmínek, po zahřátí motoru a za běžného chodu, byste měli naměřit mezi 0,1 až 0,9 V cca 2krát za sekundu při 2.000 ot/min.

Co se stane kdyz je spatna lambda sonda

Pokud je lambda sonda opotřebená, motor normálně běží, kontrolka emisního systému nesvítí. Navenek se to však může projevovat zvýšenou spotřebou paliva. Zcela laicky pak lze opotřebenou sondu lambda odhalit také podle zápachu benzínu, který vzniká za autem při běžícím již ohřátém motoru.

Jak často měnit lambda sondu

Životnost lambda sondy

Jednoduché lambda sondy bez výhřevu je doporučeno měnit po nájezdu zhruba 80 000 km. Vyhřívané lambda sondy pak běžně snesou nájezd dvojnásobný (160 000 km).