Co to znamená slovo uwu?

Co znamená UWU Girl

(internet) uwu je textová podoba emotikony (smajlíku) vyjadřující roztomilost. Písmena u reprezentují zavřené oči a písmeno w ústa.
Archiv

Co to je lol

LOL může být: akronym fráze laughing out loud (směji se nahlas), lots of laugh (spousta smíchu) LOL (Laughing Out Loud) – francouzský film z roku 2008. LOL (film, 2012) – americký film z roku 2012.

Kdo vymyslel slovo UwU

uwu is known to date back as far as April 11, 2000, when it was used by furry artist Ghislain Deslierres in a post on the furry art site VCL (Vixen Controlled Library). A 2005 anime fanfiction contained another early use of the word.

Jak se řekne česky WTF

Informace o zkratce 'wtf'

What The Fuck Slušný překlad: Co to sakra má být!

Co to je btw

BTW – By the way

Tedy mimochodem.

Co je to pov

POV, nebo také PoV, je zkratka anglického termínu point of view, což by se doslovně dalo přeložit jako úhel pohledu. Tato zkratka je ve fandomu užívána typicky v záhlaví fanfikcí či v autorských poznámkách pro informaci čtenáře, z pohledu které postavy autor příběh vypráví.

Co je to Cringe

„Cringe“ je jedním z anglicismů, které jsou zapotřebí, protože pro něj neexistuje adekvátní německé přídavné jméno. „Cringe“ znamená cosi mezi studem a trapností. „Cringe“ může být také pocit, který máte, když někdo řekne něco trapného, ​​ale vůbec si to neuvědomí. Nebo když dospělí chtějí být za každou cenu „cool“.

Co je to zkratka Tbh

TBH – „To Be Honest“ – Abych byl/a upřímný/á.

Co je to KK

Zkratka „kk“ je internetovým slangu a znamená „ok“ nebo „rozumím“ . Je to jednoduchá odpověď na nějakou otázku nebo komentář, která potvrzuje, že se s tím daný uživatel ztotožňuje nebo že rozumí tomu, co bylo řečeno.

Co je to zkratka SS

Oddíly SS (Schutzstaffel, Ochranný oddíl) vznikly původně jako osobní stráž Adolfa Hitlera a vedení NSDAP. Z malé bojůvky složené především z urostlých boxerů a bitkařů z mnichovských hospod a barů se během dvaceti let vytvořila elitní jednotka nacistické branné moci.

Co je to zkratka GG

GG = „Good game,“ neboli „dobrá hra. “ Znamená buď slušnou poznámku vyslovenou po zkončení kola nebo hry, která ukazuje, že zápas byl spravedlivý a příjemný. Obvykle ji kolektivně používají uživatelé herních serverů. Opakem je BG.

Co je to flexit

Flexit – chlubit se novými a značkovými věcmi před někým (ukazovat se) a snaha udělat na někoho dojem.

Co je to být Woke

Woke – je v širším významu takový člověk, který je probuzený ve smyslu otevřeně přemýšlející – nakloněn přijmutí nových myšlenek. Dnes se používá především pro ty, kteří jsou bdělí proti rasismu a diskriminaci. Woke člověk je ten, kdo nemá problém s žádnou rasou ani genderem.

Co je to zkratka ASF

Advanced Systems Format) je označení dnes již zastaralého audio a video formátu s uzavřeným kódem, který byl určen zejména pro streamování médií od společnosti Microsoft. V současnosti se formát ASF už prakticky nepoužívá a byl nahrazen výhodnějšími formáty, jako je například formát WMA (Windows Media Audio).

Co je to zkratka PPP

Public-Private Partnership – poskytování veřejných služeb prostřednictvím spolupráce veřejného a soukromého sektoru. Purchasing power parity, parita kupní síly – ekonomická veličina pro srovnávání dvou měn.

Co je to zkratka Ig

Vznik. Instagram byl založen na podzim roku 2010, a jeho název vznikl spojením slov Instant Camera a Telegram. Tvůrci byli američtí podnikatelé, Kevin Systrom a Mike Krieger. Název měl za úkol být jednoduchý a co možná nejsnáze vyslovitelný, brzy se ale ujala zkratka IG, a to ještě v roce 2010.

Co to je SH

Informace o zkratce 'SH'

Popis: Podvod(cheat) Mnohonásobně zvyšuje rychlost běhání.

Co je to den NNN

Popis: Je výzva, ve které se muž snaží celý měsíc nemasturbovat a nemít orgasmus.

Co to je Chabr

Chábr – do slangu mladých tentokrát tento výraz nepronikl z angličtiny ale z vězeňského argotu. Chábr je nejlepší kamarád ve vězení – v on-line komunikaci pak je chábr kamarád mužského pohlaví nebo přítel.

Co je to Chabr

Chábr – do slangu mladých tentokrát tento výraz nepronikl z angličtiny ale z vězeňského argotu. Chábr je nejlepší kamarád ve vězení – v on-line komunikaci pak je chábr kamarád mužského pohlaví nebo přítel.

Co je to Slay

etymologieEditovat. Přes staroanglické slēan — „úder, udeřit“, také „zabít“ z předpokládaného pragermánského *slahaną — „uhodit“. Srovnej zejména slaughter, dále pak německé schlagen, skandinávské slå nebo nizozemské slaan, v češtině hovorové šlágr.

Co je to zkratka YOLO

Pod slovem yolo nehledejte žádnou složitost. Jde o zkratku složenou z prvních písmen věty You Live Only Once (žiješ pouze jednou). Toto slovo použijete v momentě, kdy si naplno užíváte přítomného okamžiku a nezabýváte se tím, co bude zítra.

Jaký je rozdíl mezi PPP a SPC

SPC (speciálně pedagogické centrum) se zaměřuje na pomoc dětem se zdravotním postižením na všech typech škol. PPP (pedagogicko-psychologické poradny) poskytují odbornou psychologickou a pedagogickou péči.

Kdo pracuje v PPP

Tým pracovníků PPP tvoří psycholog, speciální pedagog a sociální pracovník. Pracují s žáky zpravidla ve věku od 3 do 19 let. PPP se dělí podle spádovosti.

Co to je zkratka DM

DM – pod zkratkou se schovává direct message. V jednoduchém překladu je to posílání fotek a zpráv přímo danému uživateli.