Co to znamená zkratka tzv?

Kdy použít tzv

Dohromady píšeme také zkratku tzv. (= tak zvaný) a tzn. (= to znamená). [175]Na pravopis zkratek má vliv i zavedení některých nových příslovečných spřežek.
ArchivPodobné

Jak se píše tzv

takzvaný i tak zvaný (zkr. tzv.)

Co znamená zkratka TBC

TBA/TBC- To be announced/To be confirmed

Znamená to, že ještě nemá všechno do detailu zorganizované!
Archiv

Co je to za zkratku kk

+kk je zkratka pro kuchyňský kout. Většinou je to tedy počet obytných místností + kuchyňský kout. Proč se tedy někdy píše 1+kk a někdy zase 1+1 Spousty bytů i domů mývají mnohem více prostoru k dispozici, proto mají i celou “samostatnou místnost“ pro kuchyň.

Jaký je rozdíl mezi must a have to

Mezi nimi je však drobný významový rozdíl. Zatímco must vždy povinnost uděluje, přikazuje (povinnost vychází od mluvčího), have to ji pouze oznamuje (povinnost vychází z okolností, pravidel, či od jiných mluvčích).

Jak se cte etc

etc = et cetera

Zkratka etc/ət'setrə/ vznikla z latinského et cetera, což znamená and so on, tedy a tak dále (atd.).

Co je to řempo

Velká písmena píšeme u vlastních názvů, např. Čedok (= Československá dopravní kancelář), Drutěva (= Družstvo tělesně vadných), Řempo (= Řemeslnické potřeby), Technomat (složeno ze slov „technický“ a „materiál“), Semafor (vytvořeno ze spojení „sedm malých forem“).

Co je to VS

proti, oproti, (zkratka) vs., v.

Co to znamená slovo Lol

LOL může být: akronym fráze laughing out loud (směji se nahlas), lots of laugh (spousta smíchu) LOL (Laughing Out Loud) – francouzský film z roku 2008. LOL (film, 2012) – americký film z roku 2012.

Co je to zkratka DM

DM – pod zkratkou se schovává direct message. V jednoduchém překladu je to posílání fotek a zpráv přímo danému uživateli.

Co je to zkratka PPP

Public-Private Partnership – poskytování veřejných služeb prostřednictvím spolupráce veřejného a soukromého sektoru. Purchasing power parity, parita kupní síly – ekonomická veličina pro srovnávání dvou měn.

Kdy použít Can a kdy could

Can znamená 'moci', proto COULD znamená 'mohl bych'. Sloveso shall se v dnešní běžné angličtině tak často nepoužívá. Mírně pokročilí by snad měli znát jen to, že se používá v otázce první osoby a vyjadřuje jakousi nabídku (otázku, zda 'máte' něco udělat). Should pak vyjadřuje 'měl bych'.

Co je to modální

Způsobové sloveso (též modální sloveso) je druh slovesa, jehož pomocí se vyjadřuje, zda je dispozice konatele děje k tomuto ději nutná, možná nebo záměrná, vyjadřuje tedy „stupeň realizovatelnosti“ děje, neboli voluntativní modalitu.

Co to je RTG

RTG je zkratka pro rentgenové vyšetření.

Co je zkratka Yw

YW – You're welcome

To je naše české „není zač“.

Co je to zkratka semafor

Letos je tomu šedesát let, co Jiří Suchý a Jiří Šlitr založili divadlo Semafor (zkratka pro SEdm MAlých FORem) a dnes přesně před šedesáti lety, tedy 30. října 1959 uvedli první premiéru. Jednalo se o hru Člověk z půdy, v alternaci Miroslava Horníčka a Miloše Kopeckého.

Co je tzv variabilní symbol

Variabilní symbol upřesňuje účel tuzemské platby.

V obchodním styku se používá zpravidla pro uvedení čísla faktury, objednávky nebo obecně pro jednorázovou identifikaci platby. Nejčastěji se používá v situaci, kdy příjemce potřebuje příchozí platbu nějakým způsobem odlišit.

Co znamená VS v bankovnictví

Variabilní symbol (zkratka VS) je nepovinný údaj, který společně s konstantním a specifickým symbolem slouží ke snadné identifikaci příchozích plateb. Užitečný je zejména v případech, kdy příjemce potřebuje odlišit jednotlivé platby, které mu chodí na účet.

Co znamená zkratka mou

Mezinárodní dokument, který formuluje Akce jednak z hlediska odborného, jednak z hlediska právního.

Co je to zkratka PM

AM je zkratka pro latinský název Ante Meridiem = „před polednem". Jedna hodina ranní tak bude mít tvar 1:00 AM. PM je zkratka pro latinský název Post Meridiem = „po poledni". Jedna hodina odpoledne bude zobrazena jako 1:00 PM.

Co znamená DM na Discordu

Zkratka DM se používá v online komunikaci a znamená „direct message“. Jde o soukromou zprávu, kterou mohou uživatelé posílat na sociálních sítích nebo v rámci jiných online aplikací. Tento způsob komunikace umožňuje posílat zprávy pouze určenému uživateli nebo skupině uživatelů, tedy mimo veřejné komunikační kanály.

Jaký je rozdíl mezi PPP a SPC

SPC (speciálně pedagogické centrum) se zaměřuje na pomoc dětem se zdravotním postižením na všech typech škol. PPP (pedagogicko-psychologické poradny) poskytují odbornou psychologickou a pedagogickou péči.

Kdo pracuje v PPP

Tým pracovníků PPP tvoří psycholog, speciální pedagog a sociální pracovník. Pracují s žáky zpravidla ve věku od 3 do 19 let. PPP se dělí podle spádovosti.

Co je to fázové sloveso

U jednotlivých fázových predikátů rozlišujeme: fázové sloveso. K fázovým slovesům řadíme: začít, zahájit, přestat, skončit apod. infinitiv plnovýznamového slovesa.

Kdy se používá must a kdy have to

Mezi nimi je však drobný významový rozdíl. Zatímco MUST vždy povinnost uděluje, přikazuje (povinnost vychází od mluvčího), HAVE TO ji pouze oznamuje (povinnost vychází z okolností, pravidel, či od jiných mluvčích).