Co umí Kontingenční tabulka?

Co dělá Kontingenční tabulka

Kontingenční tabulka je výkonný nástroj pro výpočet, shrnutí a analýzu dat, který umožňuje zobrazit porovnání, vzory a trendy v datech.
Archiv

Jak zobrazit kontingenční tabulku

Pokud potřebujete zobrazit seznam polí kontingenční tabulky, klikněte na kartě Analýza nebo Možnosti ve skupině Zobrazit na Seznam polí.

Jak používat kontingenční tabulku

Řádky kontingenční tabulky odpovídají možným hodnotám prvního znaku, sloupce pak možným hodnotám druhého znaku. V příslušné buňce kontingenční tabulky je pak zařazen počet případů, kdy zároveň měl první znak hodnotu odpovídající příslušnému řádku a druhý znak hodnotu odpovídající příslušnému sloupci.

Jak kopírovat kontingenční tabulku

Na kartě Možnosti stiskněte tlačítko Vybrat a pak Celá kontingenční tabulka. 3. Stiskněte klávesy Ctrl+C nebo tlačítko Kopírovat na kartě Domů.

Jak vložit kontingenční tabulku

Vyberte buňky, ze kterých chcete vytvořit kontingenční tabulku. Vyberte Vložení > Kontingenční tabulka. V části Zvolte data, která chcete analyzovat vyberte Vybrat tabulku či oblast. V poli Tabulka/oblast ověřte oblast buněk.

Jak propojit kontingenční tabulky

V sešitu klikněte na prázdnou buňku (která není součástí kontingenční tabulky). Na panelu nástrojů Rychlý přístup klikněte na ikonu průvodce kontingenční tabulkou a grafem. V průvodci na stránce Krok 1 klikněte na Násobné oblasti sloučení a potom klikněte na Další.

Jak otevřít nastavení kontingenční tabulky

Začněte tak, že přejdete na Soubor > Možnosti > Data. Klikněte na tlačítko Upravit výchozí rozložení. Import rozložení – Vyberte buňku v existující kontingenční tabulce a klikněte na tlačítko Importovat.

Jak vložit vlastní vzorec do kontingenční tabulky

Vytváření vzorců v kontingenční tabulceKlikněte na kontingenční tabulku.Na kartě Analýza ve skupině Výpočty klikněte na Pole, položky a sady a potom klikněte na Počítané pole.Do pole Název zadejte název pole.V poli Vzorec zadejte vzorec pole.Klikněte na Přidat.

Jak vytvořit graf z kontingenční tabulky

Vytvoření grafu z kontingenční tabulkaVyberte buňku v tabulce.Vyberte kontingenční tabulka Nástroje > Analyzovat > PivotChart.Vyberte graf.Vyberte OK.

Jak změnit zdroj kontingenční tabulky

Změna zdrojových datKlikněte na Kontingenční tabulka.Na kartě Možnosti ve skupině Data klikněte na Změnit zdroj dat a potom klikněte na Změnit zdroj dat.Udělejte jednu z těchto věcí:Chcete-li použít jiné připojení, klikněte na možnost Použít externí zdroj dat a potom klikněte na tlačítko Zvolit připojení.

Jak Aktualizovat kontingenční tabulku

Klikněte kamkoliv do kontingenční tabulky, aby se na pásu karet zobrazily Nástroje kontingenční tabulky. Klikněte na Analyzovat > Aktualizovat nebo stiskněte Alt+F5. Tip: Kontingenční tabulku můžete aktualizovat také tak, že na kontingenční tabulku kliknete pravým tlačítkem myši a pak vyberete Aktualizovat.

Jak seřadit kontingenční tabulku

V kontingenční tabulce klikněte na libovolné pole ve sloupci obsahující položky, které chcete seřadit. Na kartě Data klikněte na Seřadita potom klikněte na pořadí řazení, které chcete. Další možnosti řazení zobrazíte kliknutím na Možnosti.

Jak udělat součet v kontingenční tabulce

Klikněte na libovolné místo v kontingenční tabulce. Na kartě Návrh ve skupině Rozložení klikněte na Celkové součty a pak vyberte požadovanou možnost zobrazení těchto součtů.

Jak se dělají grafy

Vytvoření grafuVyberte data, ze kterých chcete vytvořit graf.Klikněte na Vložení > Doporučené grafy.Po výběru typu grafu na kartě Doporučené grafy se vám zobrazí náhled grafu.Vyberte graf.Vyberte OK.

Jak získat data z kontingenční tabulky

Jednoduchý vzorec ZÍSKATKONTDATA můžete rychle zadat vložením znaménka = (rovnítko) do buňky, do které chcete navrátit hodnotu, a následným kliknutím na buňku v kontingenční tabulce, ve které se nachází data, která chcete navrátit.

Jak aktualizovat kontingenční tabulku

Klikněte kamkoliv do kontingenční tabulky, aby se na pásu karet zobrazily Nástroje kontingenční tabulky. Klikněte na Analyzovat > Aktualizovat nebo stiskněte Alt+F5. Tip: Kontingenční tabulku můžete aktualizovat také tak, že na kontingenční tabulku kliknete pravým tlačítkem myši a pak vyberete Aktualizovat.

Jak získat Data z kontingenční tabulky

Jednoduchý vzorec ZÍSKATKONTDATA můžete rychle zadat vložením znaménka = (rovnítko) do buňky, do které chcete navrátit hodnotu, a následným kliknutím na buňku v kontingenční tabulce, ve které se nachází data, která chcete navrátit.

Jak vytvořit kontingenční tabulku v Excelu

Začneme tak, že klikneme kamkoliv do tabulky – není třeba nic označovat. Dále klikneme v kartě Vložení (Insert) na Kontingenční tabulka (Pivot table). Následující dialog můžeme nechat jak je a jen ho potvrdit "OK". Pouze pokud bychom chtěli použít jiná data, než vybral Excel, vybereme je tady.

Co je to pivot tabulka

Pivot tabulka se používá na sečtení, setřízení, reorganizování, seskupení, spočítání, nebo třeba zprůměrování údajů zapsaných v nějaké tabulce (například v Microsoft Excelu, Google Sheets, databázi, apod.). Umožňuje nám změnit řádky na sloupce a sloupce na řádky.

Jak vytvořit graf z tabulky

Vytvoření grafuVyberte data, ze kterých chcete vytvořit graf.Klikněte na Vložení > Doporučené grafy.Po výběru typu grafu na kartě Doporučené grafy se vám zobrazí náhled grafu.Vyberte graf.Vyberte OK.

Jaký je rozdíl mezi Výsečovým a prstencovým grafem

Prstencový graf se podobá výsečovému grafu, ale na rozdíl od výsečového může zobrazit data z několika řad najednou. Prstencové grafy zobrazují velikost jednotlivých položek datových řad úměrně k součtu položek do prstence. Každý prstenec může znázorňovat jednu datovou řadu.

Jak seřadit v kontingenční tabulce

V kontingenční tabulce klikněte na libovolné pole ve sloupci obsahující položky, které chcete seřadit. Na kartě Data klikněte na Seřadita potom klikněte na pořadí řazení, které chcete. Další možnosti řazení zobrazíte kliknutím na Možnosti.

Jak sloučit kontingenční tabulky

Na panelu nástrojů Rychlý přístup klikněte na ikonu průvodce kontingenční tabulkou a grafem. V průvodci na stránce Krok 1 klikněte na Násobné oblasti sloučení a potom klikněte na Další. Na stránce Krok 2a v průvodci klikněte na Vytvořím si stránková pole sám a potom klikněte na Další.

Kdy použít kontingenční tabulku

Kontingenční tabulka se nejčastěji využívá pro zpřehlednění vztahu mezi dvěma údaji (ve statistice označováno jako znak). Kontingenční tabulka Vám tyto vzájemné vztahy přehledně zobrazí. Takže řádky odpovídají jednomu údaji/parametru (znaku) a sloupce druhému.

Co to je graf

Graf je struktura, která nám pomáhá znázorňovat objekty a vztahy mezi nimi. Skládá se z vrcholů a hran. Vrcholy často reprezentují reálné objekty a obvykle je kreslíme jako tečky nebo kolečka. Hrany představují vztahy mezi vrcholy, na obrázku obvykle vypadají jako čáry mezi vrcholy.