Co vše je MHD?

Co je to MHD

Městská hromadná doprava (MHD, někdy označovaná zkráceně jen městská doprava) je systém linek osobní veřejné dopravy určených k zajišťování dopravní obslužnosti na území města hromadnými dopravními prostředky.

Kdo vlastní MHD

Městskou hromadnou dopravu (MHD) v Praze provozuje dopravní podnik Dopravní podnik hlavního města Prahy, a.s. (DPP).

Jak funguje tramvaj v Praze

Jízdenky na MHD lze použít v jakékoli veřejné dopravě a umožňují přestupy mezi linkami (metro na metro, tramvaj na tramvaj atd.) a druhy dopravy (metro na tramvaj, tramvaj na autobus atd.) až 30 minut (24 Kč) od validace jízdenek na krátkou jízdu a 90 minut (32 Kč) pro jízdenky na dlouhou jízdu.

Co je to veřejná doprava

Veřejná doprava je doprava provozovaná za předem určených a vyhlášených přepravních a tarifních podmínek a přístupná každému zájemci. Pojem se používá zejména u osobní dopravy.

Ve kterých městech ČR je provozována tramvajová trolejbusová a autobusová doprava

Po Praze následuje z hlediska velikosti Brno, brněnská MHD disponuje tramvajemi, trolejbusy, autobusy a loděmi. Brnu patří největší trolejbusová síť České republiky, trolejbusy zde však mají spíše jen doplňující roli.

Kdo má v Praze jízdné zdarma

Od 1. července mohou děti do 15 let a senioři od 65 let využívat pražskou MHD zdarma. Díky změnám tarifu Pražské integrované dopravy (PID) se rozšířily kategorie pro bezplatnou přepravu.

Jak se plati MHD v Praze

Jízdenky pro jednotlivou jízdu:mobilní aplikace PID Lítačka (plný sortiment, platba kartou)SMS jízdenky na čísle 90206 (jen MHD Praha, platí pouze v pásmu P)jízdenkové automaty a platební terminály v metru a na vybraných zastávkách povrchové dopravy (plný sortiment, platba bezkontaktní kartou nebo mincemi)

Co je hromadný dopravní prostředek

Hromadná doprava (hromadná doprava osob) je doprava prostředky umožňujícími přepravu většího počtu cestujících současně, typicky například tramvajemi, autobusy, trolejbusy, vlaky, případně též letadly, plavidly nebo lanovými drahami určenými pro hromadnou dopravu, tedy pro větší počet cestujících.

Na čem závisí kvalita veřejné dopravy

Kvalita provozu veřejné dopravy zahrnuje, mimo jiné, dva aspekty – cestovní rychlost a spolehlivost provozu. Hodnocení kvality provozu veřejné dopravy veřejné dopravy v daném úseku se nikdy nemůže omezit pouze na dodržování jízdního řádu, ale musí v sobě zahrnovat oba aspekty.

Kdo vymyslel trolejbus

Trolejbusy vznikly v roce 1882 jako autobus s elektrickou trakcí, návrháři se snažili vymyslet kompromis mezi oběma koncepcemi. Průkopníkem elektrické nekolejové trakce byl německý vynálezce Werner von Siemens, který v roce 1882 postavil v Berlíně zkušební trať a krátký čas na ní provozoval první trolejbus na světě.

Kde jezdí trolejbusy

Trolejbusová doprava v ČeskuBrno.České Budějovice.Hradec KrálovéChomutov – Jirkov.Jihlava.Mariánské LázněOpava.Ostrava.

Kdo nemusi platit MHD

Od 1. července mohou děti do 15 let a senioři od 65 let využívat pražskou MHD zdarma. Díky změnám tarifu Pražské integrované dopravy (PID) se rozšířily kategorie pro bezplatnou přepravu.

Kdo platí v metru

Časté dotazy od seniorů Kdo a kdy jezdí v MHD Praha zdarma Všichni senioři s věkem nad 65 let jezdí v pražském metru, tramvajích i autobusech zcela zdarma. Podmínkou však je se při případné kontrole revizorem prokázat občanským průkazem, cestovním pasem či průkazem PID.

Kde všude platí Lítačka

Kde platí jízdenka z aplikace Jízdenky platí ve všech linkách PID, včetně vlaků a příměstských autobusů. Výjimkou jsou pouze 15minutové jízdenky, které neplatí ve vlacích – ale jejich nákup v aplikaci Vás v těchto případech upozorní.

Jak se platí kartou v MHD

Stačí kartu či mobil přiložit k terminálu a tím označit nástup do vozu. Při výstupu se pak stejným způsobem odhlašuje. „Při přestupu je třeba se v novém voze opět přihlásit a odhlásit.

Jaký je nejbezpečnější dopravní prostředek

Letecká doprava je vůbec nejbezpečnější způsob cestování. Zároveň letecká doprava patří mezi znečišťovatele ovzduší, kromě emisí různých plynů znečišťuje prostředí i hlukem. Asi největším zdrojem hluku jsou letiště.

Jaké máme dopravní prostředky

Vlak.Motocykl.Automobil.Autobus.Trolejbus.Tramvaj.Metro.Lanovka.

Jaký je rozdíl mezi tramvají a trolejbusem

Jsou zde ale také některé nevýhody – oproti tramvajím mají trolejbusy nižší přepravní kapacitu, zpravidla kratší životnost a oproti autobusu jsou přísnější technické a právní podmínky k provozování. V ČR a na Slovensku jsou trolejbusy řazeny – na rozdíl od jiných zemí – mezi drážní vozidla.

Kde jezdí trolejbusy v ČR

Česko

Město (provoz) Článek Zahájení provozu
Plzeň článek 9. dubna 1941
Praha článek 28. srpna 1936 1. července 2018
Teplice článek 1. května 1952
Ústí nad Labem článek 1. července 1988

Jak funguje trolejbus

Technický princip trolejbusu

Elektrický stejnosměrný proud přivádějí do vozidla a odvádí z vozidla dva tyčové sběrače zakončené tzv. botkou (jeden sběrač proud přivádí a druhý sběrač proud odvádí zpět). Přes hlavní vypínač a statický měnič prochází do elektrických regulačních obvodů (tzv.

Kdy je autobus zdarma

Slevy v autobusech i vlacích mohou nadále uplatit žáci od 6 do 18 let a studenti do 26. narozenin. Polovinu z ceny jízdenky budou platit i lidé starší 65 let. U zdravotně tělesně postižených zůstává zákonem o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením sleva ve výši 75 % a pro doprovod ZTP/P je jízdné zdarma.

Jak jezdit metrem zdarma

Kdo a kdy jezdí v MHD Praha zdarma Všichni senioři s věkem nad 65 let jezdí v pražském metru, tramvajích i autobusech zcela zdarma. Podmínkou však je se při případné kontrole revizorem prokázat občanským průkazem, cestovním pasem či průkazem PID. MHD Praha pro seniory nad 65 let nepožaduje nic dalšího.

Kdo jezdí zdarma v MHD

Od 1. července mohou děti do 15 let a senioři od 65 let využívat pražskou MHD zdarma. Díky změnám tarifu Pražské integrované dopravy (PID) se rozšířily kategorie pro bezplatnou přepravu.

Kdo má jízdné zdarma

Konkrétně jde o následující kategorie:Dítě od 6 do 10 let – věk se neprokazuje, s výjimkou vlakůDítě od 10 do 15 let – stačí předepsaným způsobem prokázat věk, s výjimkou vlakůSenior od 65 let – stačí předepsaným způsobem prokázat věk, s výjimkou vlaků

Kam až mi platí Lítačka

Tyto předplatní kupóny platí na celém území Prahy ve všech dopravních prostředcích a všech linkách PID (kromě AE) po jejich dobu platnosti. Je potřeba vlastnit čipovou kartu (pro elektronické jízdné) nebo průkazku PID (pro papírové kupóny). Kupóny jsou nepřenosné.