Co znamená aš Well?

Kdy se používá aš Well

too (nebo as well) se píše na konci věty, používá se výhradně v kladných větách. v záporných větách používáme na konci either. also se píše ve větě před hlavním slovesem.
Archiv

Co je to Well

well = dobře

Pozn.: Více si můžete přečíst v samostatném článku.

Jak se píše anglicky dobře

Příslovce. (náležitě) well, all-rightTo zní dobře. návrh ap. That sounds good.

Jak nahradit also

also (také) too, as well, either (také) as well as (stejně jako) in addition (vedle toho, navíc)

Jak nahradit But

Spojku but můžeme nahradit spojovacími výrazy (příslovci) however a though.Spojka because běžně nestojí na začátku věty, jen uprostřed.Spojka as má i další význam – jak, když, zatímco (a jako předložka samozřejmě i význam jako – viz studijní text Prepositions):

Jak formálně pozdravit v angličtině

Pokud je váš vztah s příjemcem e-mailu spíše uvolněnější, klidně pozdravte slovem Hello a jeho křestním jménem (Hello Peter). Pokud příjemce kontaktujete poprvé nebo byla komunikace vždy formální, volte formuli Dear Mr Jones. Píšete-li ženě, zvolte titul Ms.

Jak rict anglicky s pozdravem

best regards {mn. č.}

Jak nahradit slovo Because

3 Spojky podřadicí

Spojky Český překlad
because protože
Časové spojky
after po té co
when kdy

Jaké jsou spojky

Spojky na základě funkce (úkolu) dělíme na souřadicí a podřadicí. Spojky podřadicí připojují věty vedlejší k jiné větě (aby, až, než, jakmile, protože, poněvadž, přestože, ač, že, když, kdyby aj.). Spojky souřadicí (a, i, ani, nebo, anebo, či, ale, však, avšak, neboť ad.)

Jak to s tebou vypadá anglicky

Ale nedávno jsem v Cambridge slovníku četl, že tato fráze je neformální vyjádření “How are you”, což není to co já potřebuji… Lze říct: Dej mi vědět, jak to s tebou vypadá – Let me know how things are with you

Jaká je cesta anglicky

když přijede návštěva a chci se zeptat: “Jaka byla cesta” tak je to: “How was your road”

Jak oslovit když nevím komu píšu anglicky

Může se stát, že píšete do firmy a nevíte přesně komu. V tom případě je nejlepší anonymní formule Dear Sir or Madam, případně To whomever it may concern.

Jak se rozloučit v angličtině

say goodbye {sl.}

Jak zdravit v Anglii

Pozdravy při setkáníHello.Good morning. /Hi. /Bye. /Goodbye. / gʊd'baɪ/ – lze ho psát i s pomlčkou (good-bye) nebo jako dvě slova (good bye).See you later / si: jə 'leɪtə/See you. / si: jə/ – ještě více neformálně se píše jako SEE YA.Good night. /

Jak oslovit kluka anglicky

Babe, honey, love

honey – má obdobný význam jako předchozí výraz, opět ho lze přeložit jako miláček, drahoušek, zlatíčko. love nebo také luv je opět synonymem k výše uvedeným výrazům. Znamená drahoušku, miláčku, lásko.

Jak nahradit and

Namísto souřadící spojky AND lze použít conjunctive adverbs “further(more)/moreover/additionally/besides”, namísto BUT např. “however/nevertheless/nonetheless/still”.

Jak tak v angličtině

jakas soon as, when, as, the moment …

Jak se poznají spojky

Spojky souřadicí
slučovací – a, i, ani, jednak – jednak, hned – hned, jak – tak
stupňovací – i, ba, ba i, dokonce, nejen – ale i, nejen – nýbrž i<
odporovací ale, avšak, však, sice – ale
vylučovací nebo, anebo, buď – nebo

Jak se dá nahradit že

Podobné výrazy k synonymu v tom případě, žei v tom případě, že by.jestliže.jestliže však.jestliže, by.jestliže, pak (logická spojka)přece však.v každém případěv nejlepším případě

Co to je free

volný , svobodný , neomezený ( volby , trh ap .)

Jak ty ke mně tak já k tobě anglicky

Tit for tat. Jak ty ke mně, tak já k tobě.

Jak ti je anglicky

What's up {zájm.}

Jak pozdravit v angličtině

Anglické Fráze GreetingsGood morning. – Dobré ráno.Good afternoon. – Dobré odpoledne.Good evening. – Dobrý večer.Hi – Ahoj. ( při setkání)Hello – Ahoj. ( při setkání)Nice to meet you. – Rád Tě potkávám/poznávám.Pleased to meet you. – Rád Tě poznávám.How do you do – Rád vás poznávám. (

Jak zdvořile pozdravit v angličtině

Na závěr krátký přehled

neformální formální
setkání hello (ahoj) hi (čau) hey (čau) hello (dobrý den) good morning (dobré ráno/dopoledne) good afternoon (dobré odpoledne) good evening (dobrý večer)
loučení bye (tak čau) bye bye see you later (tak zatím) see you (tak zatím) goodbye (nashledanou)

21. 8. 2007

Co je to Kinda

Slovíčko KINDA zkracuje výraz kind of, který má podobný výraz jako naše hovorové tak nějak, tak trochu, docela, celkem. Také se používá, když mluvíme o druhu nebo typu něčeho.