Co znamená slovo avšak?

Jak nahradit slovo avšak

ale , avšak , jenže , ( kniž .) lečpřece však , přesto však přece , přesto.zato však ale.

Co je za slovní druh avšak

3) Spojky (Konjunkce)

– slouží ke spojování vět a větných členů; teprve ve spojení s nimi nabývají svého významu – nejsou větným členem; neplnovýznamový slovní druh – některé spojky mohou mít platnost částic a) souřadicí – a, i, ani, nebo, anebo, ale, avšak, neboť, ať, buď – nebo, aj.)

Jak nahradit slovo že

V tom případě, žeJestliže.-li.v případě že.za podmínky že.zda.zdali.

Jak nahradit slovo Ovšem

synonymaEditovatovšemže, bezpochyby.nicméně, však.

Co použít místo ale

Základními spojkami a spojovacími výrazy jsou ale, však, avšak, jenže, jenomže, nýbrž, a přece, a přesto, ale přesto, ale zároveň, ovšem, nicméně, leč, zato, ale zato, zato však, naopak, a naopak, ale naopak, (a) místo toho, sice – ale, sice – však ap.

Co to znamená nybrz

Spojka nýbrž „vyjadřuje platnost nějakého tvrzení místo jiného, které bylo popřeno v předcházející větě n. v předcházející části věty“.

Co znamená spojky

Spojky jsou neohebný, neplnovýznamový slovní druh, který spojuje větné členy nebo věty. Spojka souřadicí spojují dva větné členy nebo dvě věty v poměru souřadném. Příklady souřadicích poměrů a spojek: slučovací poměr: a, i, nebo, či.

Jak se pozná spojka

Spojky souřadicí
slučovací – a, i, ani, jednak – jednak, hned – hned, jak – tak
stupňovací – i, ba, ba i, dokonce, nejen – ale i, nejen – nýbrž i<
odporovací ale, avšak, však, sice – ale
vylučovací nebo, anebo, buď – nebo

Jak nahradit slovo často

Komentáře ke slovu často

» reagovat
> » reagovat
ne
často » reagovat
také zpravidla, pravidelně

Jak nahradit spojku aby

Spojky podřadicí: aby, jakmile, až, než, nežli, zatímco, když, kdyby, pokud, protože, poněvadž, jelikož, jestliže, -li, přestože, ačkoli, třebaže, i když, ač, že, sotva.

Co znamená slovo zejména

ze jmene, ze jména, naše zejména, což pův. také znamenalo »jménem« (ze jména položiti = výslovně jmenovati), ale nabývá také významu »zvláště, vynikající měrou« (již stč.

Jaké je synonymum ke slovu

Synonyma (slova souznačná), jsou slova nebo výrazy, které mají vzájemně stejný nebo podobný význam a lze je za určitých okolností zaměňovat. Úplná synonyma jsou slova (2 nebo víc), která mají úplně stejný význam a lze je kdykoli volně zaměnit (kromě ustálených obratů).

Jak říct Ale jinak

AleAle.a.avšak.však.nýbržnaproti tomu.na druhé stranějenže.

Jak napsat jinak ale

Přepněte si klávesnici na anglickou (současné stisknutí kláves levý Alt a Shift). Poté zmáčkněte klávesu Shift a držte ji. Nakonec během držení tlačítka Shift, stiskněte klávesu, kterou jinak píšete písmeno „ý“.

Co je to neboť

neboť spojka · souřadicí

— vysvětluje důvod předchozí věty ⋄ Šel se projít, neboť se mu nechtělo spát.

Jak dělíme spojky

Spojky na základě funkce (úkolu) dělíme na souřadicí a podřadicí. Spojky podřadicí připojují věty vedlejší k jiné větě (aby, až, než, jakmile, protože, poněvadž, přestože, ač, že, když, kdyby aj.). Spojky souřadicí (a, i, ani, nebo, anebo, či, ale, však, avšak, neboť ad.)

Jak se poznají spojky

Spojky souřadicí
slučovací – a, i, ani, jednak – jednak, hned – hned, jak – tak
stupňovací – i, ba, ba i, dokonce, nejen – ale i, nejen – nýbrž i<
odporovací ale, avšak, však, sice – ale
vylučovací nebo, anebo, buď – nebo

Jak dlouho vydrží spojka

Spojka se skládá ze setrvačníku, přítlačného kotouče, vypínací jednotky a spojkové lamely. Ten je opatřen třecími prvky, které se v průběhu času opotřebovávají. Spojka se proto počítá mezi opotřebitelné díly. Spojky však mají dlouhou životnost, takže se kotouč spojky zpravidla musí vyměnit až po 80 000 až 100 000 km.

Jak se pozná špatná spojka

Odcházející spojku lze poznat i během standardního ježdění. Prokluzování se bude projevovat například při jízdě do kopce, kdy v důsledku ztrát výkonu při proklouznutí nebude vozidlo vzhledem ke vzrůstajícím otáčkám úměrně zrychlovat. Auto bude citelně ztrácet výkon a "nepojede", i když motor bude točit.

Jak nahradit slovo někdy

Konečněnaposledy.nakonec.posléze.koneckoncůcelkem.ostatněnadobro.

Jak nahradit slovo velmi

VelmiVelmi.velice.hodněznačněnadmíru.málo.

Jak se dělí spojky

Spojky na základě funkce (úkolu) dělíme na souřadicí a podřadicí. Spojky podřadicí připojují věty vedlejší k jiné větě (aby, až, než, jakmile, protože, poněvadž, přestože, ač, že, když, kdyby aj.). Spojky souřadicí (a, i, ani, nebo, anebo, či, ale, však, avšak, neboť ad.)

Co znamená především

především příslovce

— hlavně, zejména ⋄ Především on za to může.

Co znamená obzvlášť

Obzvlášť po tom, co se stalo. Dnes je obzvlášť černý den. – To je možné.

Jak nahradit slovo nějaký

synonymaEditovatjakýsi.jistý, určitý