Co znamená slovo diferenciální?

Co je to diferenciální

Diferenciální diagnóza je návrh několika možných diagnóz na základě konkrétních příznaků. Jedná se o návrh různých diagnóz (nemocí) s podobnými příznaky. Příkladem č. 1 je diferenciální diagnóza bolesti na hrudi, která může být způsobena infarktem myokardu, zápalem plic, úrazem apod.

Jak poznat diferenciální rovnici

Obyčejnou diferenciální rovnicí (ODR) nazýváme rovnici, v níž se vyskytuje alespoň jedna derivace hledané reálné funkce jedné reálné proměnné. Parciální diferenciální rovnicí nazýváme rovnici, v níž se vyskytuje parciální derivace hledané funkce dvou a více proměnných.

Jak řešit diferenciální rovnice

Za diferenciální rovnici oznacujeme rovnici, v níž je neznámou funkce a daná rovnice ob- sahuje derivace neznámé funkce. Rovnice vyjadruje vztah mezi neznámou funkcí a jejími derivacemi. se nazývá obycejná diferenciální rovnice n-tého rádu pro neznámou funkci y = y(x).

Jak poznat Diferencialni rovnici

Obyčejnou diferenciální rovnicí (ODR) nazýváme rovnici, v níž se vyskytuje alespoň jedna derivace hledané reálné funkce jedné reálné proměnné. Parciální diferenciální rovnicí nazýváme rovnici, v níž se vyskytuje parciální derivace hledané funkce dvou a více proměnných.