Co znamená zkratka Irk?

Co je to zkratka IRL

in real life – „v reálném životě“, online zkratka.

Co je to zkratka ASAP

2. ASAP – As soon as possible.

Co to je btw

BTW – By the way

Tedy mimochodem.

Co je to zkratka lol

LOL může být: akronym fráze laughing out loud (směji se nahlas), lots of laugh (spousta smíchu) LOL (Laughing Out Loud) – francouzský film z roku 2008. LOL (film, 2012) – americký film z roku 2012.

Co je to JK

Význam: JK – akronym pro anglický výraz „Just kidding,“ neboli „Dělám si srandu. “ Používá se k indikaci vtipu, sarkasmu a toho, že pisatel dané tvrzení nemyslí úplně vážně, ale pouze si dělá legraci.

Co je to zkratka Aš

Akciová společnost je právnická osoba, jejímž statutárním zástupcem je volené představenstvo (správní rada).

Co je zkratka TBC

TBA je zkratka pro: anglická zkratka zpravidla těchto slov: to be agreed, to be announced, to be advised, to be arranged (ve významu: „nutno domluvit“ nebo „bude oznámeno“)

Co je to zkratka PM

AM je zkratka pro latinský název Ante Meridiem = „před polednem". Jedna hodina ranní tak bude mít tvar 1:00 AM. PM je zkratka pro latinský název Post Meridiem = „po poledni". Jedna hodina odpoledne bude zobrazena jako 1:00 PM.

Co je to Lmao

LMAO/LMFAO – „Laughing My (Fucking) Ass Off“ – v překladu doslova Po*ělám se smíchy nebo Umřu smíchy. Vyjadřuje opravdu velké pobavení.

Co je to PS

post scriptum, doslova „po napsání“) označuje původně dodatek dopisu, obvykle za podpisem. Česky se dříve nazývalo také douška. Zkracuje se jako PS, P.S. nebo P.

Co to je zkratka xoxo

XOXO je ustálená internetová zkratka pro Hugs and Kisses neboli Objímá a líbá (Tě). Tato hra přináší objetí a polibky vašemu mozku.

Jak se řekne česky WTF

Informace o zkratce 'wtf'

What The Fuck Slušný překlad: Co to sakra má být!

Co je PM ekonomika

Informace o zkratce 'p.m.'

Za měsíc. Používá se např. při definování úroku pro kreditní karty.

Co je to HP

koňská síla, horsepower

HP (horsepower) neboli koňská síla je starší fyzikální jednotka výkonu. V 18. století ji zavedl James Watt a i přes oficiální jednotku výkonu dle mezinárodní soustavy jednotek fyzikálních veličin, kterou je Watt (W), se dodnes používá pro označení výkonu automobilových a motocyklových motorů.

Kdy se používá PS

Pokud chceme po ukončení dopisu připojit ještě nějaký text, napíšeme P. S. (post scriptum – latinsky „po napsaném“) a pod to nebo vedle uvedeme dodatek. Vyvarujte se ale přehnaného užívání těchto dodatků: výsledný efekt deseti P. S. je spíše kuriózní a svědčí o nevyrovnanosti či nezralosti pisatele.

Co to je Boyfriend

boyfriend [ˈbɔɪˌfrend]

kluk: Máš kluka

Co je to BBF

Best friends forever (česky Nejlepší přátelé navždy) nebo BFF je anglická fráze, která popisuje blízké přátelství typické pro dospívající dívky a chlapci nebo mladé ženy.

Co je to 3

Informace o zkratce ':3'

Smajlík jap. původu psaný na ležato… Často se používá ve významu něčeho co je roztomilé.

Co je to BHP

Benigní hyperplazie prostaty (BHP) je nemaligní zvětšení prostaty na podkladě zmnožení především stromálních buněk. Jedná se o nejčastější benigní nádor mužů a jeho prevalence stoupá s věkem. Ve věku šedesáti let má klinické příznaky BHP více než 60 % mužů.

Co znamená počet koni u auta

Pokud se výkon v koních udává u nás (většinou se tak děje v beletrii), vychází se z metrické koňské síly. Tudíž platí, že 1 koňská síla (1 kůň) je 735,49875 wattů. V technické literatuře se výkon udává ve wattech a jeho násobcích.

Co znamená PS ve zprave

Pokud chceme po ukončení dopisu připojit ještě nějaký text, napíšeme P. S. (post scriptum – latinsky „po napsaném“) a pod to nebo vedle uvedeme dodatek.

Co znamená v dopise PS

post scriptum, doslova „po napsání“) označuje původně dodatek dopisu, obvykle za podpisem. Česky se dříve nazývalo také douška. Zkracuje se jako PS, P.S. nebo P.

Kdy je best friend

Jeho oficiální datum bylo stanoveno na 30. července. Nezávisle na tomto dni se den přátelství slaví v jiných dnech, jako například 20. července v Argentině, Brazílii a Uruguayi, nebo první srpnovou neděli (USA a část Asie).

Co to znamená 33

Nejčastěji udávaný věk ukřižování Ježíše Krista, spojení Kristova léta se všeobecně používá pro lidský věk 33 let.

Co to znamená HP

Koňská síla (značka hp nebo HP, z anglického horsepower) je starší fyzikální jednotka výkonu, původně zavedená Jamesem Wattem. I když je dnes vytlačena jednotkou SI watt, stále se používá pro označení výkonu automobilových a motocyklových motorů.