Flexdirection là gì?

Flex-Direction dùng để làm gì

Bạn có thể sử dụng flex-direction để thay đổi trục main axis và item sẽ hiển thị theo đó. Trục vuông góc của main axis là cross axis. main size: Dựa theo trục main axis để xác định kích thước (chiều rộng hoặc dọc) của item. cross size: Dựa theo trục cross axis để xác định kích thước (chiều rộng hoặc dọc) của item.
Bản lưu

Flex Row là gì

Cụ thể: flex-direction: row: Chuyển trục main axis thành chiều ngang, nghĩa là hiển thị theo hàng. colum: Chuyển trục main axis thành chiều dọc, nghĩa là hiển thị theo cột. row-reverse: Hiển thị theo hàng nhưng đảo ngược vị trí các item.
Bản lưu

Flexgrow là gì

Khi sử dụng flex-grow nó sẽ giúp ta sử dụng khoảng trống còn lại trong một box, hoặc độ rộng của div có flex-grow sẽ tăng lên bao nhiêu phần so với phần còn lại. Chúng ta sẽ thấy Item 1 sẽ lấp đầy khoảng trống còn lại.

Flex là gì trong CSS

Display Flex trong CSS sẽ cho phép các item điều chỉnh kích thước phần tử tự động. Điều này nhằm giúp các phần tử được hiển thị đồng thời trên một dùng dù trình duyệt có được thay đổi kích thước ra sao. Tuy nhiên, tính năng này vô tình khiến cho nội dung bên trong có thể bị thu hẹp lại hoặc giãn ra.
Bản lưu

Align Content là gì

Thuộc tính align-content sử dụng để căn chỉnh khoảng cách các item bên trong container theo dọc theo trục cross axis, chiều ngang hoặc chiều dọc tùy thuộc vào flex-direction.

Space Between CSS là gì

space-between – phân bổ các thành phần đều trên trục chính, với thành phần đầu tiên căn chỉnh về đầu và thành phần cuối cùng căn chỉnh về cuối. space-around – phân bổ các thành phần đều trên trục chính, với khoảng cách bằng nhau xung quanh mỗi thành phần.

Khi nào thì dùng Flexbox

Các trường hợp nên sử dụng FlexCăn chỉnh nội dung (Content alignment) Ngày xưa, việc sắp xếp các item theo chiều dọc là một công việc khá khó khăn., còn bây giờ thì nó thực sự đơn giản.Căn chỉnh đồng đều các item theo 1 chiều.Định vị item phức tạp trong một chiều.Các tính năng của Polyfill Grid.

Float trong HTML là gì

Thuộc tính Float được sử dụng để chuyển vị trí và định dạng nội dung một phần tử, ví dụ, chuyển một hình ảnh sang góc trái hoặc phải so với chữ trong không gian bao quanh nó. Thuộc tính này rất cần thiết trong việc định dạng bố cục trang và chia bố cục HTML của một trang web.

Justify Content Space Between là gì

Justify-content cho phép chúng ta căn chỉnh các phần tử theo chiều ngang hoặc chiều dọc tùy thuộc vào flex-direction mà không làm thay đổi trật tự của các phần tử. Justify-content được đặt ở thẻ bao ngoài các phần tử mà bạn muốn căn chỉnh.

Align Self Stretch là gì

align-self: stretch/start/end/center; Được đặt trong từng itmes. Và cách nó hoạt động cũng thật dễ hiểu. Đơn giản là căn chỉnh bản thân nó, theo chiều dọc với các giá trị stretch, strat, end, center.

Ngôn ngữ lập trình CSS là gì

CSS là viết tắt của cụm từ Cascading Style Sheets, đây là ngôn ngữ dùng để tìm và định dạng miêu tả lại các phần tử được tạo ra bởi ngôn ngữ Markup cấu trúc HTML. Để nói một cách ngắn gọn, CSS là ngôn ngữ dùng để tạo nên phong cách cho trang web.

Grid column là gì

Column Grid – Lưới cột

Tạp chí chính là một ấn phẩm điển hình cho việc sử dụng lưới cột giúp người đọc dễ dàng nắm được nội dung văn bản. Ngoài ra lưới cột còn được sử dụng trên bố cục các trang web hoặc blog trực tuyến.

Display inline là gì

Display CSS inline:

Là phần tử có thuộc tính hiển thị được đặt thành nội tuyến, display inline sẽ không bắt đầu trên một dòng mới và nó sẽ chiếm chiều rộng màn hình còn lại/khả dụng. Nó chỉ chiếm không gian mà một phần tử bình thường sẽ chiếm.

Position trong CSS là gì

Position trong CSS được sử dụng với mục đích định vị vị trí hiển thị của các phần tử thẻ HTML và thường dùng trong việc xây dựng CSS cho menu nhiều cấp, tooltip và một số chức năng khác có liên quan đến vị trí.

Flexwrap là gì

Flex-wrap. Flex-wrap dùng để điều chỉnh việc bọc các item nằm trong container. Thuộc tình này giải quyết vấn đề là khi chúng ta tăng chiều rộng của trình duyệt thì có thể một số item sẽ bị nhảy khỏi hàng.

HTML là viết tắt của thuật ngữ gì

HTML là từ viết tắt của Hyper Text Markup Language, được sử dụng để tạo các trang web và ứng dụng web. Hãy cùng xem Hyper Text Markup Language và trang Web có nghĩa là gì: Hyper Text: Hay Siêu văn bản đơn giản có nghĩa là “Văn bản trong Văn bản”. Một văn bản có một liên kết bên trong nó, là một siêu văn bản.

CSS được dùng để làm gì

CSS là viết tắt của cụm từ Cascading Style Sheets, đây là ngôn ngữ dùng để tìm và định dạng miêu tả lại các phần tử được tạo ra bởi ngôn ngữ Markup cấu trúc HTML. Để nói một cách ngắn gọn, CSS là ngôn ngữ dùng để tạo nên phong cách cho trang web.

1 FR bằng bao nhiêu px

Vậy 1fr sẽ có giá trị là 450 / 2 (px).

FR CSS là gì

Như các bạn thấy ở trên thì fr được viết tắt của "fraction" (phân số) là gì Thì nó cũng là một đơn vị kích thước tương tự như px, rem, em nhưng nó được thiết kế dành riêng cho grid. 1fr tương ứng với một phần trong không gian trống của grid container.

Khi nào dùng position relative

Relative: Định vị trí tuyệt đối cho các thành phần, không gây ảnh hưởng tới vị trí ban đầu hay các thành phần khác. Absolute: Giá trị này sẽ giúp định vị trí tuyệt đối cho thành phần theo thành phần bao ngoài, hoặc ít nhất là theo cửa sổ trình duyệt. Fixed: Định vị trí tương đối cho thành phần theo cửa sổ trình duyệt.

HTML là gì cho ví dụ

HTML (Ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản) là mã được sử dụng để cấu trúc một trang web và nội dung của nó. Ví dụ: Nội dung có thể được cấu trúc trong một tập hợp các đoạn văn, một danh sách các dấu đầu dòng hoặc sử dụng hình ảnh và bảng dữ liệu .

HTML 3 là gì

HTML 3. HTML 3.2 được phát hành như một W3C Recommendation. Đây là phiên bản đầu tiên được phát triển và chuẩn hóa độc quyền bởi W3C, vì IETF đã đóng cửa HTML Working Group vào 12 tháng 9 năm 1996.

Lớp CSS là gì

CSS là viết tắt của cụm từ Cascading Style Sheets, đây là ngôn ngữ dùng để tìm và định dạng miêu tả lại các phần tử được tạo ra bởi ngôn ngữ Markup cấu trúc HTML. Để nói một cách ngắn gọn, CSS là ngôn ngữ dùng để tạo nên phong cách cho trang web.

1 rèm bằng bao nhiêu pixel

Sự khác biệt giữa rem và em

Cũng tương tự như rem, thì giá trị của em là bội số của px. Theo mặc định font-size = 16px , thì sau đó 1em = 16px .

Absolute trong HTML là gì

– Absolute: Giá trị này mang ý nghĩa là định vị vị trí tuyệt đối cho thành phần theo thành phần bao ngoài. Trường hợp khác là căn cứ vào cửa sổ trình duyệt. – Fixed: Mục đích là định vị và giúp cho phần tử luôn được cố định ở một chỗ. Chẳng hạn, khi bạn scroll trình duyệt, phần tử sẽ không có sự thay đổi.