Học sinh khá là như thế nào?

Học tập khá là học sinh gì

– Loại Khá:

+ Điểm trung bình các môn học đạt từ 6.5 trở lên, thấp hơn 8.0. Được đánh giá đảm bảo trong mức học của học sinh tiên tiến. Các điều kiện vẫn được đảm bảo đối với các môn học bắt buộc. Trong đó, điểm trung bình của một trong ba môn Tóa, Văn, Ngoại ngữ đạt từ 6.5 trở lên.
Bản lưu

Điểm trung bình cả năm bao nhiêu mới được học sinh khá

– Mức Khá:

– Học sinh có tất cả các môn học đánh giá bằng nhận xét kết hợp điểm số có điểm trung bình môn học kỳ, điểm trung bình môn cả năm từ 5,0 điểm trở lên, trong đó ít nhất 06 môn học điểm trung bình môn học kỳ, điểm trung bình môn đạt từ 6,5 điểm trở lên.
Bản lưu

Học sinh khá giỏi là gì

3.2 Tiêu chuẩn xếp loại học lực:

Loại giỏi: ĐTB các môn đạt từ 8 trở lên, không có ĐTB nào đạt dưới 6,5. Loại khá: ĐTB các môn đạt từ 6,5 đến 7,9, không có ĐTB nào đạt dưới 5,0. Loại trung bình: ĐTB các môn đạt từ 5 đến 6,4, không có ĐTB nào đạt dưới 3,5.

Học kỳ 1 học sinh giỏi học kỳ 2 học sinh khá thì cả năm học sinh gì

Như vậy, nếu như cả năm học đạt hạnh kiểm loại tốt và học lực loại giỏi thì sẽ được công nhận danh hiệu học sinh giỏi. Việc cả hai học kỳ đều xếp loại học khá không ảnh hưởng đến xét công nhận danh hiệu học sinh cho cả năm học nếu vẫn đạt điều kiện quy định. Trân trọng!

Học sinh xuất sắc bao nhiêu điểm

Tiêu chuẩn xếp loại học sinh xuất sắc:

– Có ít nhất 6 môn học được đánh giá bằng nhận xét kết điểm số có điểm trung bình môn cả năm đạt từ 9,0 điểm trở lên.

Điểm như thế nào mới được học sinh khá cấp 2

Loại khá, nếu có đủ các tiêu chuẩn sau đây:

– Không có môn học nào điểm trung bình dưới 5,0; – Các môn học đánh giá bằng nhận xét đạt loại Đ.

Học sinh giỏi thì cần bao nhiêu điểm

Theo đó, đối với lớp 6,7,10 đã không còn phân biệt môn chính và phụ, vì vậy chỉ cần đạt ít nhất 06 môn học có ĐTBmhk, ĐTBmcn đạt từ 8,0 điểm trở lên thì học sinh sẽ được học sinh giỏi.

Học sinh tiên tiến có nghĩa là gì

Học sinh tiên tiến là những học sinh có kết quả học tập và rèn luyện loại khá trở lên, theo như quy định trước đây thì công nhận đạt danh hiệu học sinh tiên tiến học kỳ hoặc cả năm học, nếu đạt hạnh kiểm từ loại khá trở lên và học lực từ loại khá trở lên.

8 điểm là học sinh gì cấp 1

Loại giỏi:

ĐTB các môn học từ 8,0 trở lên, trong đó ĐTB của 1 trong 2 môn Toán, Ngữ văn từ 8,0 trở lên; đối với học sinh lớp chuyên của trường THPT chuyên phải thêm điều kiện ĐTB môn chuyên từ 8,0 trở lên; Không có môn học nào ĐTB dưới 6,5; Các môn học đánh giá bằng nhận xét đạt loại Đ.