Hàm số đồng biến là như thế nào?

Thế nào là hàm số nghịch biến

Định nghĩa hàm số đồng biến, hàm số nghịch biến. Cho K là một khoảng, một đoạn hoặc một nửa khoảng và f là hàm số xác định trên K. Lưu ý: Nếu một hàm số đồng biến trên K thì trên đó đồ thị của nó đi lên; nếu một hàm số nghịch biến trên K thì trên đó đồ thị của nó đi xuống.
Bản lưu

Hàm số mũ đồng biến khi nào

Tính chất hàm số mũ

Để xác hàm số đồng biến hay nghịch biến, ta cần xét cơ số a: Nếu a lớn hơn 0 và bé hơn 1 (0. Nếu a lớn hơn 1 (a>1) thì hàm số mũ sẽ luôn luôn đồng biến.
Bản lưu

Hàm số đồng biến khi nào lớp 10

Hàm số đồng biến nghịch biến lớp 10 được định nghĩa như sau. Cho hàm số y=f(x) y = f ( x ) xác định trên khoảng (a,b)⊂R ( a , b ) ⊂ R : Hàm số f đồng biến (tăng) trên khoảng (a,b) khi và chỉ khi x1,x2∈(a,b) x 1 , x 2 ∈ ( a , b ) thoả mãn x1<x2 x 1 < x 2 thì f(x1)<f(x2)

Phương trình bậc hai đồng biến khi nào

Hàm số bậc 2 đồng biến khi nào Hàm số f(x) được gọi là đồng biến trên K (K là một khoảng, một đoạn hay nửa đoạn), nếu với mỗi cặp x1, x2 thuộc K mà x1 < x2 thì f(x1) < f(x2). Cho hàm số y = f(x) có đạo hàm f'(x) trên K. Nếu f'(x) >= 0, với mọi x thuộc K, f'(x) = 0 chỉ tại một số hữu hạn điểm thì f(x) đồng biến.

Hàm số không đổi khi nào

Nếu f′(x)=0 với mọi x thuộc K thì hàm số f(x) không đổi trên K.

Điểm cực trị của hàm số là gì

Cực trị của hàm số là điểm có giá trị lớn nhất hoặc nhỏ nhất so với xung quanh mà hàm số có thể đạt được. Trong hình học, nó biểu diễn khoảng cách lớn nhất hoặc nhỏ nhất từ điểm này sang điểm kia.

Hàm số lũy thừa là hàm số như thế nào

Hàm số lũy thừa là những hàm số có dạng y = xα (α ∈ R). Tùy thuộc vào α mà mỗi hàm số sẽ có những tập xác định khác nhau: Nếu α nguyên dương thì tập xác định là R. Nếu α nguyên âm hoặc α = 0 thì tập xác định là R∖{0}.

Hàm số đơn điệu trên R là như thế nào

Hàm đơn điệu (monotonic function) là hàm liên tục tăng hoặc giảm trong khoảng biến thiên của nó. Hàm tăng (hàm đồng biến) không thể giảm xuống dưới giá trị trước đó của nó, ngược lại hàm giảm (hàm nghịch biến) không thể tăng lên trên giá trị trước đó của nó.

Như thế nào là dòng biến

Hải lưu hay dòng biển là dòng chuyển động trực tiếp, liên tục và tương đối ổn định của nước biển và lưu thông ở một trong các đại dương của Trái Đất. Các hải lưu có thể lưu thông trên một quãng đường dài hàng ngàn kilômét.

Tam thức bậc 2 là như thế nào

Tam thức bậc hai là gì Tam thức bậc hai đối với x là biểu thức có dạng như sau: f(x) = ax2 + bx + c với a, b, c là những hệ số và a ≠ 0.

Hàm số bậc nhất nghịch biến trên R khi nào

Hàm số bậc nhất y = ax + b (a≠0) có tập xác định D = R, đồng biến trên R nếu a > 0 và nghịch biến trên R nếu a < 0.

Thế nào là hàm số không đơn điệu

– Hàm không giảm hoặc không tăng đơn điệu: hàm số được gọi là hàm không giảm đơn điệu nếu với mọi cặp giá trị x1 và x2 sao cho x1 < x2 thì f(x1) f(x2) điều này có nghĩa là giá trị hàm số không giảm hoặc không giảm khi giá trị đầu vào tăng . Ví dụ hàm số F(x) = x² và một hàm không giảm đơn điệu.

Cách xác định có bao nhiêu cực trị

Cách 1:Bước 1: Tìm tập xác định của hàm số.Bước 2: Tính f'(x). Tìm các điểm tại đó f'(x)bằng 0 hoặc f'(x) không xác định.Bước 3: Lập bảng biến thiên.Bước 4: Từ bảng biến thiên suy ra các điểm cực trị.

Cực trị của hàm số lớp 12 là gì

Điểm cực trị là gì Có thể hiểu đơn giản, cực trị của hàm số là giá trị mà khiến hàm số đổi chiều khi biến thiên. Theo hình học, có thể hiểu cực trị hàm số là biểu diễn khoảng cách lớn nhất từ điểm này sang điểm kia và ngược lại.

Điều kiện của logarit là gì

Xét hàm số y=logax y = l o g a x , ta có 3 điều kiện hàm logarit ở dạng tổng quát như sau: 0<a≠1. Xét trường hợp hàm số y=loga[U(x)] y = l o g a [ U ( x ) ] điều kiện U(x)>0 U ( x ) > 0 .

Hàm số mũ có dạng như thế nào

Hàm số mũ là hàm số có dạng y=ax y = a x , hàm số lôgarit là hàm số có dạng y=logax y = log a x ( với cơ số a dương khác 1).

Khi nào thị hàm số có tập xác định là R

Tập hợp R là ký hiệu của tập hợp số thực, gồm số hữu tỉ và số vô tỉ: Chẳng hạn như số nguyên là: −5, 2, 3, -8… Số Vô Tỷ như: √ 2 (1.41421356…); 3,1456;…

Khi nào thị hàm số liên tục trên R

Hàm liên tục trên R là trường hợp đặc biệt của hàm số liên tục trên một khoảng. Đối với một số hàm đa thức thì sẽ liên tục trên tập R mà không cần chứng minh, bao gồm: hàm lượng giác y = sinx, y = cosx, hàm đa thức, hàm phân thức có tập xác định R, hàm mũ.

Nguyên nhân của dòng biển là gì

Dòng biển hay hải lưu là sự chuyển động tịnh tiến thành công của nước biển từ những nơi khác nhau trong một đại dương trên Trái Đất. Nguyên nhân chính khiến dòng biển xuất hiện là gió. Các loại gió thổi đều đặn và thường xuyên theo một hướng nhất định như gió Mậu dịch hay gió Tây ôn đới…

Sóng biển là gì

Sóng biển là các sóng bề mặt xuất hiện tại tầng trên cùng của biển hay đại dương. Chúng thường được tạo ra do tác dụng của gió, nhưng đôi khi cũng do các hoạt động địa chấn, và có thể lan truyền hàng nghìn km. Độ cao của sóng có thể chỉ nhỏ cỡ chục cm nhưng cũng có thể lớn tới cỡ sóng thần.

Trong trái ngoài cùng là như thế nào

Mẹo ghi nhớ: Khi xét dấu của tam thức bậc hai mà có hai nghiệm phân biệt, các em có thể áp dụng quy tắc “Trong trái, ngoài cùng”, nghĩa là: trong khoảng hai nghiệm thì f(x) trái dấu với a, ngoài khoảng hai nghiệm thì f(x) cùng dấu với a.

Delta lớn hơn hoặc bằng 0 khi nào

+ Nếu Δ > 0, phương trình có hai nghiệm phân biệt. + Nếu Δ = 0, phương trình có một nghiệm kép. + Nếu Δ < 0, phương trình không có nghiệm thực. – Delta là ký hiệu cho đường thẳng: Ngoài ra, trong các lớp toán cao hơn, ký hiệu "delta" có thể được sử dụng để đại diện cho đường thẳng.

Hàm số bậc nhất có dạng tổng quát là gì

Hàm số bậc nhất là hàm số có dạng y = ax + b (a≠0).

Hàm số tuần hoàn khi nào

Hàm số y= f(x) được xác định trên tập hợp D được gọi là một hàm số tuần hoàn với điều kiện: T ≠ 0 mà với mọi x ∈ D ta có x+T ∈ D;x-T ∈ D và f(x+T)=f(x). Trong trường hợp có số T(dương) nhỏ nhất thỏa mãn các điều kiện trên thì hàm số đó được gọi là một hàm số tuần hoàn với chu kì T.

Hàm số tầng là gì

Hàm tăng (hàm đồng biến) không thể giảm xuống dưới giá trị trước đó của nó, ngược lại hàm giảm (hàm nghịch biến) không thể tăng lên trên giá trị trước đó của nó.