Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam đã diễn ra bảo nhiêu ngày làm việc?

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam họp từ ngày nào

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng họp từ ngày 25/01/2021 đến ngày 01/02/2021, tại Thủ đô Hà Nội, trong đó họp phiên trù bị ngày 25/01/2021, khai mạc chính thức ngày 26/01/2021.
Bản lưu

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam đã diễn ra bao nhiêu ngày làm việc

THỜI GIAN, NHIỆM VỤ CỦA ĐẠI HỘI, ĐẠI BIỂU ĐẠI HỘI: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ được triệu tập từ ngày 25/01 đến ngày 02/02/2021 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội. Đại hội sẽ họp phiên trù bị trong ngày 25/01.
Bản lưu

Đại hội XIII của Đảng khẳng định điều gì

Đại hội XIII của Đảng tiếp tục nêu quan điểm: “Kiên định và vận dụng, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; kiên định đường lối đổi mới của của Đảng; kiên định các nguyên tắc xây dựng Đảng để xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam …
Bản lưu

Đại hội XIII của Đảng diễn ra vào thời gian nào ở đâu có bao nhiêu đại biểu tham dự

Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ XIII

Đảng kỳ Đảng Cộng sản Việt Nam
Ngày 25 tháng 1 năm 2021 – 1 tháng 2 năm 2021
Địa điểm Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội
Nhân tố liên quan 1.587 đại biểu
Hệ quả Bầu Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIII

Đại hội toàn quốc được tổ chức bao lâu một lần

Đại hội đại biểu toàn quốc do Ban Chấp hành Trung ương triệu tập thường lệ năm năm một lần; có thể triệu tập sớm hoặc muộn hơn, nhưng không quá một năm.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ V 3 1982 đã bầu ai làm Tổng Bí thư của Đảng

Bầu Ban chấp hành Trung ương mới gồm 116 Ủy viên chính thức và 36 Ủy viên dự khuyết. Ban Chấp hành mới đã bầu Bộ Chính trị gồm 13 Ủy viên chính thức và 2 Ủy viên dự khuyết. Lê Duẩn được bầu lại làm Tổng Bí thư.

Ai được bầu làm Tổng Bí thư của Đảng tại Đại hội Đảng lần thứ hai

Thông qua Tuyên ngôn, Chính cương, Điều lệ mới. Bầu Ban Chấp hành Trung ương mới gồm 19 ủy viên chính thức và 10 ủy viên dự khuyết. Ban Chấp hành mới đã bầu Bộ Chính trị gồm 7 ủy viên chính thức và 1 ủy viên dự khuyết. Hồ Chí Minh được bầu làm Chủ tịch Đảng, Trường Chinh là Tổng Bí thư.

Hiện nay có bao nhiêu đoàn viên Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Theo báo cáo của Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI (2017) thì Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh hiện có khoảng 6,4 triệu Đoàn viên trên tổng số khoảng 23,6 triệu thanh niên Việt Nam (từ 16 – 35 tuổi).

Đảng Cộng sản Việt Nam đã trải qua bao nhiêu kỳ đại hội

(Cổng TTĐT tỉnh AG)- Đảng Cộng sản Việt Nam là người tổ chức và lãnh đạo mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Từ khi thành lập đến nay, Đảng Cộng sản Việt Nam đã trải qua 12 kỳ đại hội đại biểu toàn quốc và đang tiến hành Đại hội lần thứ XIII.

Cơ quan quyền lực cao nhất của Đảng Cộng sản Việt Nam là gì

Cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đảng là Đại hội đại biểu toàn quốc. Cơ quan lãnh đạo ở mỗi cấp là đại hội đại biểu hoặc đại hội đảng viên. Giữa hai kỳ đại hội, cơ quan lãnh đạo của Đảng là Ban Chấp hành Trung ương, ở mỗi cấp là ban chấp hành đảng bộ, chi bộ (gọi tắt là cấp uỷ).

Đảng Cộng sản Việt Nam đã trải qua bao nhiêu kỳ Đại hội

(Cổng TTĐT tỉnh AG)- Đảng Cộng sản Việt Nam là người tổ chức và lãnh đạo mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Từ khi thành lập đến nay, Đảng Cộng sản Việt Nam đã trải qua 12 kỳ đại hội đại biểu toàn quốc và đang tiến hành Đại hội lần thứ XIII.

Ai là người sáng lập tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh

Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là tổ chức chính trị – xã hội lớn nhất của thanh niên Việt Nam dưới Đảng Cộng sản Việt Nam. Tổ chức này do Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện.

Tại sao chúng ta nên phấn đấu để trở thành người đoàn viên

Tóm lại, trở thành một người Đoàn viên mang lại nhiều lợi ích cho bản thân, cộng đồng và đất nước. Đó là cơ hội để hình thành nhân cách tốt, tham gia vào hoạt động cộng đồng ý nghĩa, nâng cao kiến thức và kỹ năng, có vai trò và tiếng nói trong cộng đồng, xây dựng tình yêu nước và tinh thần dân tộc.

Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay là ai

Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam
Đảng kỳ Đảng Cộng sản Việt Nam
Đương nhiệm Nguyễn Phú Trọng từ 19 tháng 1 năm 2011
Chức vụ Tổng Bí thư
Dinh thự Văn phòng Trung ương Đảng 1A Hùng Vương, Điện Biên, Ba Đình, Hà Nội

Tại sao gọi là cơ quan quyền lực

Trả lời: Quốc hội là cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất, bởi vì theo quy định của Hiến pháp, ở nước ta, tất cả quyền lực thuộc về Nhân dân, Nhân dân là chủ thể của quyền lực nhà nước. Quốc hội do Nhân dân bầu ra, là cơ quan nhà nước cao nhất thực hiện quyền lực của Nhân dân.

đâu là tên chương trình được triển khai trọng chiến dịch thanh niên tình nguyện hè

Từ năm 1997, đổi tên thành Chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh và sau đó lần lượt ra đời Chương trình Tiếp sức mùa thi, Chiến dịch Hoa phượng đỏ, Kỳ nghỉ hồng, Hành quân xanh và Chương trình Gia sư áo xanh.

Hãy cho biết giải thưởng Người thợ trẻ giỏi toàn quốc được tổ chức bao lâu một lần

Hình thức trao giải 1. Giải thưởng “Người thợ trẻ giỏi” toàn quốc được tổ chức thường niên vào tháng 5 hàng năm. 2. Giải thưởng “Người thợ trẻ giỏi” toàn quốc bao gồm: Bằng khen của Ban Bí thư Trung ương Đoàn, biểu trưng giải thưởng “Người thợ trẻ giỏi” và tiền thưởng.

Để được đứng trong hàng ngũ của đoàn bạn sẽ phấn đấu học tập và rèn luyện như thế nào

– Thường xuyên vận động thanh thiếu nhi tham gia hoạt động Đoàn, Đội, giới thiệu được thanh niên vào Đoàn. – Phấn đấu trở thành người công dân tốt, sống làm việc theo hiến pháp và pháp lậut, tíhc cực học tập lao động, tham gia các hoạt động xã hội, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Số đoàn viên có tác dụng gì

Bất kỳ thành viên nào khi được kết nạp đoàn đều có sổ đoàn viên. Sổ đoàn viên là sổ được cấp cho mỗi đoàn viên khi tham gia vào Chi đoàn để nhằm mục đích khai báo các nội dung cần thiết giúp Chi đoàn có thể theo dõi và ghi chú quá trình rèn luyện của Đoàn viên Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh.

Ai là người giữ cương vị Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam

Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam
Người đầu tiên nhậm chức Trần Phú
Thành lập 3/2/1930
Lương bổng 19.370.000 VNĐ/tháng
Website Trang web Đảng Cộng sản Việt Nam

Ai là tác giả của tác phẩm Tự chỉ trích

Cùng với việc khởi xướng đấu tranh lý luận trên các mặt trận báo chí, tuyên truyền, giáo dục, đồng chí Nguyễn Văn Cừ viết tác phẩm “Tự chỉ trích” in trong tập sách Dân chúng xuất bản tháng 7/1939 với bút danh Trí Cường.

Ai là người bầu ra Chủ tịch nước

Chủ tịch nước là một trong số các đại biểu Quốc hội Việt Nam do toàn thể Quốc hội bầu ra. Người giữ chức vụ Chủ tịch nước đầu tiên của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là Tôn Đức Thắng, được bầu tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội Việt Nam năm 1976.

Tại sao Quốc hội là cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất

Quốc hội là cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất bởi vì theo quy định của Hiến pháp, ở nước ta, tất cả quyền lực thuộc về Nhân dân. Nhân dân là chủ thể của quyền lực nhà nước. Quốc hội do Nhân dân bầu ra, là cơ quan nhà nước cao nhất thực hiện quyền lực của Nhân dân.

Chủ trương 3 liên kết là gì

Chú trọng thực hiện chủ trương “3 liên kết” (liên kết lực lượng, liên kết địa bàn, liên kết cộng đồng), “1 + 1”, “1 + 2” trong triển khai các hoạt động tình nguyện trong chiến dịch. Trong chiến dịch năm nay, sẽ có 3 ngày cao điểm được triển khai trên quy mô toàn quốc.

Chiến dịch tình nguyện hè của thanh niên thành phố thời kỳ đổi mới đã trải qua bao nhiêu năm

Trải qua 20 năm chiến dịch thanh niên tình nguyện đã để lại nhiều dấu ấn, nhưng cũng bộc lộ vấn đề cần khắc phục để hoạt động này có sức lan tỏa hơn. 20 năm qua, cứ mỗi dịp hè về, đoàn viên thanh niên cả nước lại nô nức, hăng hái lên đường tham gia các hoạt động tình nguyện.