In particular and in general là gì?

In particular with là gì

“In Particular” có nghĩa là trong trường hợp cụ thể, đặc biệt. Về cách phát âm, “In Particular” có phát âm là /ɪn pəˈtɪkjələ(r)/. Đây là cách phát âm duy nhất của “In Particular”, không có sự phân biệt về phát âm của nó trong ngữ điệu Anh – Anh hay Anh – Mỹ.
Bản lưu

Nhưng nhìn chung Tiếng Anh là gì

in general {adv.}

Generally gì

Generally khi là trạng từ chỉ tần suất thì nó diễn tả mức độ thường xuyên của một hành động nào đó, với ý nghĩa là thường thường và dùng để trả lời cho câu hỏi how often Trạng từ này được đặt sau trợ động từ. Ví dụ: It was generally believed at the time that both women were guilty.

Generally speaking nghĩa là gì

Hay nói cách khác.

Tremendous tiếng Việt là gì

Ghê gớm, kinh khủng, khủng khiếp, dữ dội. (Thông tục) To lớn; kỳ lạ.

Beforehand nghĩa là gì

to be beforehand with: Làm trước, đoán trước, biết trước.

Em dịch sang Tiếng Anh là gì

"Brother" là anh/em trai, "sister" là chị/em gái.

Tải dịch sang Tiếng Anh là gì

Trong tiếng Anh, 'tai' – hay 'ear', là một bộ phận trên cơ thể người.

Obviously là gì

Rõ ràng, rành mạch, hiển nhiên.

Regularly trong Tiếng Anh nghĩa là gì

Đều đều, đều đặn, thường xuyên. Theo quy tắc, có quy củ.

On the part là gì

on one's part; on the part of:

Về phía.

Nói chung và nói riêng Tiếng Anh là gì

In general và in particular/ in specific

Hai cụm từ này thường được sử dụng trong cùng một câu hay một đoạn với hàm ý “nói chung… và nói riêng/ cụ thể…”. Ví dụ: – Today I would like to talk about the socio-economic development of Vietnam in general and of Hanoi city in particular/ in specific.

A huge là gì

To lớn, đồ sộ, khổng lồ.

Distinct nghĩa tiếng Việt là gì

Riêng, riêng biệt; khác biệt. Dễ nhận, dễ thấy, rõ ràng.

Early thuốc từ loại gì

early {trạng từ}

In advance sử dụng như thế nào

Book in advance

Trước khi đi du lịch, nếu muốn đăng ký dịch vụ bất kỳ như khách sạn, xe đưa đón, người bản xứ sử dụng thành ngữ "book in advance", nghĩa là đặt trước. Ví dụ: The advantage of booking tickets in advance is that you get better seats. (Ích lợi của việc đặt vé trước là bạn tìm được chỗ ngồi tốt).

Awesome trong tiếng Anh có nghĩa là gì

Awesome được sử dụng rất thường xuyên ở Mỹ nhằm miêu tả sự ngạc nhiên, thú vị, mang tính tích cực.

2 anh em trong tiếng Anh là gì

Hai anh em (TIẾNG VIỆT) – The two brothers (TIẾNG ANH)

Từ Hear trong tiếng Anh nghĩa là gì

Dịch ra tiếng Việt, “Hear” có nghĩa là nghe thấy.

Neck là cái gì

Cổ (người, súc vật; chai, lọ). Thịt cổ (cừu). Chỗ thắt lại, chỗ hẹp lại (của một cái gì). (Từ lóng) Tính táo tợn, tính liều lĩnh; người táo tợn, người liều lĩnh.

Nghĩa của từ apparently là gì

Nhìn bên ngoài, hình như.

Rightfully nghĩa là gì

Phải, đúng, đúng đắn; có lý; công bằng.

Occasionally tiếng Việt là gì

Thỉnh thoảng, thảng hoặc; từng thời kỳ.

Regularities là gì

Tính đều đều, tính đều đặn. Tính cân đối. Tính quy củ, tính đúng mực. Tính hợp thức, tính quy tắc.

A part and parcel là gì

part and parcel — bộ phận khắng khít (của một vật);